Vil flere kvinder i direktioner og bestyrelser sætte stopper for #metoo sager?

Resumé: Sagerne bliver ved med at dukke op, og nu kaster mænd med dårlig samvittighed sig selv på bålet. Der er ingen tvivl om, at der er foregået mange krænkelser, men også, at de fleste kunne være undgået ved rettidig omhu – og headhuntere og rekrutteringsfirmaer, der lagde vægten på deres virke andre steder.

Publiceret 26. september 2021 – Af EM – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Gennem de sidste 20 år har headhuntere haft et stigende ansvar for rekruttering af topledere til danske virksomheder – og i de seneste år også til bestyrelser. Ved rekruttering til direktionerne har arbejdsgiveren været bestyrelserne – og ved rekruttering til bestyrelserne ofte ejerne. Det har typisk været mænd, der sad overfor mænd – for at ansætte mænd. Også selv om flere kvinder kommer i betragtning, er de fortsat en minoritet – uanset deres faglige belæg. Det hedder sig ofte, at de enten ikke vil påtage sig posten – eller også, at de ikke har de efterspurgte kompetencer.

I sagens natur skal virksomheder naturligvis udelukkende ansætte personer til direktion og bestyrelser, der har de nødvendige kompetencer og rette menneskelige egenskaber. Spørgsmålet er, om den tilgang, som de ansættende headhuntere, bestyrelser og ejere, i dag er tidssvarende og dækkende.

Tager man sagen med den adm. direktør Thomas Muurmann Henriksen fra Danbred K/S fremstår, at han ikke på sin LinkedIn-profil har haft de store ledelsesmæssige erfaringer – han kom fra en stilling i 2004 som konsulent ved Danske Slagterier, mens bestyrelsen udelukkende er sammensat af mænd. Dermed ikke være sagt, at bestyrelsen kunne have undgået en direktør, der ikke helt havde styr på sin optræden overfor flere kvindelige og langt yngre medarbejdere, men det kunne måske havde hjulpet på regler for omgangstone og -former.

Det virkede også påfaldende, at bestyrelsen ikke greb til afskedigelse, da det stod klippefast, at den undrende offentlighed, herunder flere af selskabets leverandører, undrede sig højlydt over bestyrelsens slatne håndtering af sagen.

Nu skal man jo ikke diskriminere, og der findes eksempler på, at også kvindelige ledere er trådt over stregen i sager, hvor du har udnyttet deres magt over en underordnet til at opnå ydelser, der ikke har været jobrelevante.

Derfor skal ansættelser tage sigte på personer frem for deres køn eller seksuelle orientering. Der er naturligvis lobbefæstede grænser for, hvor langt denne efterforskning af personers privatliv kan og skal gå. Men dygtige erhvervspsykologer kan uden større problemer formulere spørgsmål, der vil afklare en tendens -uden at det går for tæt på de seksuelle enemærker og den mulige adfærd i forskellige situationer.

Målet er da heller ikke at skræmme stort set alle fra at påtage sig direktions- eller bestyrelsesposter, men snarere sikre, at den professionelle tilgang handler om at kunne håndtere sig selv i forhold til alle i en virksomhed og gøre det på en sådan måde, at det er befordrende for helheden.

Kastede sig selv ”på bålet”

Der vil uden tvivl i den kommende tid være flere sager, hvor mænd i ledende poster frivilligt vil ”kaste sig selv på bålet”, som bl.a. Jesper Thorup, formand for HK Østjylland og næstformandskandidat til HKs kongres, har fremfør – ifølge A4arbejdsliv.dk:

”Jesper Thorup, formand for HK Østjylland og næstformandskandidat til HK’s kongres, blev i 2018 centrum for en klagesag efter “dumsmart bemærkning” til kvindelig medarbejder.

HK er Danmarks største kvindeforbund, og en af dem, der håber at kunne repræsentere de godt 225.000 medlemmer, hedder Jesper Thorup, er 54 år gammel og formand for HK Østjylland.

Men til en julefrokost i 2018 gav han ifølge eget udsagn en “dumsmart bemærkning” af seksuel karakter til to af sine egne kvindelige ansatte, hvilket fik en af dem til at klage over hans opførsel.

Det har han fortalt om i et brev sendt til HK’s hovedbestyrelse 25. juni, som A4 er i besiddelse af. Af brevet fremgår det, at han undskyldte over for den pågældende kvinde, som ifølge Jesper Thorup accepterede undskyldningen.

Alligevel skriver han, at han overvejede at trække sig som næstformandskandidat, og først efter en samtale med formandskandidat Anja C. Jensen, som han støtter, besluttede han at fortsætte kampen for den magtfulde post.

Jesper Thorup understreger i sit brev, at han ønsker fuld åbenhed om sagen.

Jesper Thorup bekræfter over for A4, at han har sendt brevet, men af hensyn til kvinden vil han ikke gå i detaljer med, hvad der udspillede sig den aften for små tre år siden.”

Denne sag siger lidt om, hvad der står på spil. Det kan derfor være, at alle, der beskæftiger sig med ledelse skal på skolebænken for at lære, hvorledes kan som den, der har ansvaret for andre skal opræde, så der ikke kan rejses spørgsmål ved deres tilgang.

Det kan være små ting. Som f.eks. direktøren, der pr. automatik tager sin direktionsassistent med, hvis han eller hun skal medbringe en yngre ansat på en præsentationsrunde i selskabet. Eller holde et møde, der under fire øjne kunne give anledning til rygter eller beskyldninger.

Læs mere:
www.finans.dk
www.A4arbejdsliv.dk