Verdensmålene: Antallet af kvinder med ledelsesansvar steget med 1% fra 2013-19

Når det drejer sig om kvinder i ledelse og bestyrelser, er Danmark fortsat langt fra verdensmålene.

Resumé: Øget fra 24% til 25% blandt danske kvinder i perioden. Ingen brancher, der har over 30% kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Den højeste andel kvinder i direktioner er 22%. Det fremgår af Danmarks Statistiks publikation ”Erhvervslivet og verdensmålene”.

Publiceret 3. januar 2021 – Redigeret af EM  – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Redegørelse fra Danmarks Statistik om Danmarks opfyldelse af Verdensmålene viser, at der fortsat er et stykke vej.  Således for ”kvinder med ledelsesansvar”, hvor der er en stigning i andelen af kvinder fra 24% til 25% fra 2013 til 2019:  ”Det kan især henføres til stigende andele inden for ejendomshandel og udlejning, handel, energiforsyning samt vandforsyning og renovation, mens hoteller og restauranter og finansiering og forsikring viser en nedgang i andelen af kvindelige ledere. Der er i disse brancher også generelt blevet færre kvindelige medarbejdere i øvrigt,” skriver Danmarks Statistik i publikationen ”Erhvervslivet og verdensmålene”.

Højeste andel kvinder i direktioner: 22%
En relativ ny statistik opgør antal af mænd og kvinder i direktioner og bestyrelser i virksomheder som juridisk er enten aktieselskaber, anpartsselskaber eller iværksætterselskaber. Der er et gennemsnit på 19% kvinder blandt bestyrelsesmedlemmerne. Andelen blandt direktionsmedlemmer er 14%. Ingen brancher har over 30% kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Den højeste andel kvinder i direktioner er 22%: ”Der er et klart flertal af mænd i næsten alle brancher i den private sektor, når der ses på sammensætning af det lønnede personale.”

Kvinder i nævnte brancher: En tredjedel i erhvervslivet

Andelen af kvinder uden ledelsesansvar er lavest inden for bygge og anlæg med under 10% og råstofudvinding med 18%. En ligelig kønsfordeling ses blandt medarbejdere uden ledelsesansvar inden for hoteller og restauranter og inden for finansiering og forsikring. Erhvervsservice, videnservice, ejendomshandel og udlejning samt handel viser alle lige over 40% kvinder blandt medarbejdere uden ledelsesansvar: ”Samlet er andelen af kvinder i de viste brancher en tredjedel kvinder, mens mere kvinder udgør mere end to tredjedele i den offentlige sektor.”

Siden 2013 er der blevet relativt færre kvinder i den private sektor. Andelen af kvindelige lønmodtagere uden ledelsesansvar er faldet med 1,3 procentpoint. Det største fald er sket inden for hoteller og restauranter, hvor der i 2019 var 50% kvinder mod 54% i 2013, ”hvilket er udtryk for større ligestilling end i 2013. Der er også synlig nedgang i andelen af kvinder inden for bl.a. finansiering og forsikring samt transport”.

Læs redegørelsen: For (dst.dk)