TOPLEDELSER ÅBNER DØREN FOR KVINDER I BESTYRELSER

Publiceret 29. januar 2020

af Peter Horn 

Kampagnen, der satte kvindeløse topledelser ”stolen for døren”, har fået en positiv modtagelse med mødetilsagn hos seks af de 10 første virksomheder. ”Nu lægger vi op til et fælles initiativ om at skabe større gennemsigtighed ved stillingsopslag via Folketinget, så vi kan optimere brugen af samfundets resurser,” siger KIBs bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing. Kampagnens mål er at bidrage til et fornuftigt alternativ til lovgivning om kvoter.

Kampagnen ”Det mangler noget!” er blevet positivt modtaget af indtil videre seks af de 10 virksomheder, som initiativtagerne Kvinder I Bestyrelser og reklamebureauet Saatchi & Saatchi har sat ”stolen for døren” ved at sende dem en stol med et manglende ben – symboliserende den lave, gennemsnitlige repræsentation af kvinder i C1000 virksomhedernes ledelse og bestyrelser: 19,0% i bestyrelser og 14,8% i direktioner.

”Vi er naturligvis klar over, at virksomhederne ikke hen over natten kan skifte ud i deres direktioner og bestyrelser. Ligesom det også må være kompetencer, der afgør, hvilke kandidater virksomhederne vil indstille til generalforsamlingerne og naturligvis også til bestyrelsernes valgkomitéer til ledelsesdelen,” siger de to kvinder, der udadtil tegner kampagnen, KIBs bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing og Saatchi & Saatchis adm. direktør Annette Piilgaard.

Kvoter som i Norge og Island eller transparens

”På den anden side har man nu siden starten af 00-erne diskuteret indførelse af kvoter ved lov, som det bl.a. er sket i Norge fra 2006 og siden 2013 i Island. I Danmark har der været flertal for kvoter under Regeringen Helle Thorning-Schmidt, men hun sagde nej og i dag kan det være svært at komme igennem alene med støttepartierne. Derfor plæderer vi for en anden løsning, nemlig at alle relevante positioner i ledelse og bestyrelser ved lov skal opslås hos Erhvervsstyrelsen, der i forvejen har registreret alle direktioner og bestyrelser. Det vil give alle kandidater mulighed for at søge – både kvinder og mænd – og så må det være op til virksomhedernes ejere at vælge dem, de anser for bedst egnede,” siger Gitte Maya Elsing på vegne af KIB.

Stolen med det manglende ben symboliserer de manglende kvinder i danske virksomheders ledelser og bestyrelser. Måske vil en konference i Landstingssalen på Christiansborg 16. maj ændre på det.

Kvinder I Bestyrelser arbejder nu på at komme i dialog med topledelser i de 10 udvalgte virksomheder og andre opinionsdannere og beslutningstagere i erhvervslivet, organisationer og ikke mindst Folketingets ligestillings- og erhvervsordførere. På en konference lørdag 16. maj i Landstingssalen på Christiansborg vil topledere, politikere og repræsentanter for organisationer og forskere gå sammen om et fælles forslag, der skal munde ud i et lovforslag.

”Vi vil vejlede og inspirere virksomheder”

Kvinder I Bestyrelser er en hybrid mellem en NGO og en kommerciel organisation, der skal omdannes til en erhvervsdrivende fond. Det overordnede mål er at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser samt at udvikle vækstvirksomheder ved at matche med en rådgivende bestyrelse. Det sker gennem et særligt hands-on program, hvor medlemmerne gennemgår udviklingsprogrammet ledelse gennem bestyrelsesarbejde, Leadership Through Boards®, ved at udvikle start-ups og vækstvirksomheder. Dermed får medlemmerne en tværgående, strategisk tilgang til en videre lederkarriere.

”Kvinder I Bestyrelser har aner tilbage til organisationen Executive Business Networking, som KIBs stifter drev med en række store koncerner fra 1999 og nogle år frem. Dermed er der samlet en betydelig viden og litteratur, som KIB nu har overtaget. Det giver os en vis baggrund for at vejlede og inspirere de virksomheder, vi nu tager kontakt med og søger at indlede et samarbejde med,” siger KIBs bestyrelsesformand.

”Vi er imponerede over den fine og positive modtagelse, kampagnen har fået. Virksomhedernes ledelse har åbnet døren – efter vi satte dem stolen for døren. Det tegner godt for den fortsatte dialog,” siger KIBs bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing (th) og Saatchi & Saatchis adm. direktør Annette Piilgaard (tv)

Positive tilbagemeldinger

Kontakt til de 10 udvalgte virksomheder har givet positive tilbagemeldinger fra indtil videre seks topledere. Koncernchef Allan Pollack fra PFA, AMBUs adm. direktør Juan Jose Gonzales Casanova og ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, har givet tilsagn om et møde, ligesom Arlas koncernchef Peter Tuborgh har henvist til CHRO Ola Arvidsson, TDCs koncerndirektør Jens Aaløse har henvist til vicedirektør Gry Egstrup, People Development og LEO Pharmas Henrik Kyndlev, direktør for ekstern global kommunikation har svaret:

”Vi er helt enige i det overordnede budskab, og støtter arbejdet for at sikre en mere ligelig kønsfordeling i både bestyrelser og ledelser generelt.”

”Vi er helt enige i det overordnede budskab, og støtter arbejdet for at sikre en mere ligelig kønsfordeling i både bestyrelser og ledelser generelt. Og i forhold til de tal, som Kvinder i Bestyrelser har anvendt i kampagnen, og som er fra 2017/2018, er vi da også glade for at kunne sige, at vores andel af kvinder i bestyrelsen for LEO Pharma A/S i dag er på 25% (to ud af otte). Endvidere satte vi i 2018 et mål om, at minimum tre af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer i LEO Pharma A/S ved udgangen af 2021 skal være kvinder (dette i tillæg til de medarbejdervalgte medlemmer). Hertil kan nævnes, at vi har en kvindelig CEO, mens 45% af alle lederpositioner globalt er besat af kvinder.”

Tilbagemeldingen fra DLG havde størst humor, nemlig i et opslag på LinkedIn lige efter modtagelsen af ”stolen med det manglende ben” – med et billede af stolen i receptionen:

”Kære KVINDER I BESTYRELSER, mange tak for den fine stol. Vi testede den straks, og man kan godt sidde på den. Men det er ikke holdbart i længden, og det er vi også godt klar over.”

”Kære KVINDER I BESTYRELSER, mange tak for den fine stol. Vi testede den straks, og man kan godt sidde på den. Men det er ikke holdbart i længden, og det er vi også godt klar over. Den skæve fordeling af kvinder og mænd i bestyrelser og ledelser er en udfordring, vi gerne vil være med til at rykke på, for i DLG værdsætter vi forskellighed. Som et andelsselskab er det vores ejere, der vælger bestyrelsen, men vi arbejder på at øge andelen af ejervalgte kvinder i vores repræsentantskab, så det svarer til den virkelighed, vi ser ude i landbruget. Derved kan vi også øge rekrutteringsbasen til bestyrelsen, da denne udspringer af repræsentantskabet.”

”Vi er imponerede over den fine og positive modtagelse og håber på en god dialog med alle virksomheder, politikere og organisationer om initiativet om transparens i stillingsopslag til ledelse og bestyrelser. På den måde kan vi sikre, at der er et fornuftigt alternativ til kvoter, ligesom der også bliver en ligeværdig adgang til positionerne, så virksomhederne får flere dygtige kandidater at vælge mellem,” siger Gitte Maya Elsig og Annette Piilgaard.

Illustrationer: Homey Media og Saatchi & Saatchi.