Større fokus på individuelle karrierer i 2021

KIB har fra start i 2015 haft fokus på ledelses- og bestyrelsesudvikling. Nu kommer programmet i en 2.0 version

Resumé: KIB – Kvinder I Bestyrelser lancerer sit udviklingsprogram i 2.0 version. ”Denne information anvendes til at planlægge dine mål og dit udbytte af medlemskab af og udviklings-programmet. Konceptet baserer sig fortsat på Leadership Through Boards®, men i større grad på et årsmål, der kan få det enkelte medlem til at rykke videre i sin karriere,” siger KIBs direktør.

Publiceret 13. december 2020 – Af EM – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

KIB- Kvinder I Bestyrelser går ind i sin syvende sæson med et opgradet udviklingsprogram, en 2.0 version af Leadership Through Boards® for at øge det individuelle udbytte for medlemmerne og deres virksomheder yderligere. ”Det bliver arbejdet med konkrete årsmål og øget fokus på den individuelle karriere i både ledelse og bestyrelser,” siger KIBs adm. direktør Peter Horn.

Medlemmerne og de tilknyttede vækstvirksomheder er netop blevet orienteret om opgraderingen, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem KIBs sekretariat, medlemmer og bestyrelse.

”Vi har i alt mere end 15 års erfaring at trække på fra både KIB og forgængeren Executive Business Networking. Dermed har vi kunnet vælge de bedste klassiske karrierediscipliner og supplere dem med nye,” siger Peter Horn. Han publicerer her dele af programmet:

Formål
KIB har til formål at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser (ud fra et erhvervs- og samfundsperspektiv). KIB – Executive & Boards har registreret konceptet Leadership Through Boards®. KIBs medlemmer er organiseret I suiter – og de fleste også i advisory boards eller bestyrelser.

Der arbejdes for at opfylde målet med:

– Personlig branding – at kunne formulere sine budskaber og skabe synlighed om sin profil

– Politiske spil – at kunne begå sig i karrierespil og sikre sig adgang til ledelses- og bestyrelsespositioner

– Relationer strategi for og målrettet kontakt til konkrete opinionsdannere og beslutningstagere

– Pitch – gå efter specifikke positioner i specifikke virksomheder eller organisationer

Du fastsætter selv dit mål for året og får sammensat hjælp til at nå målet

Mål og gennemførelse for 2021:

Det kræver besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Hvad er dit konkrete professionelle karrieremål for 2021?

2. Hvilke specifikke aktiviteter vil det kræve for at nå målet?

3. Hvem i KIB skal hjælpe dig med at formulere, konkretisere og implementere målet?

4. Det var plan A – Har du en plan B ift. målet?

Spørgsmålene besvares med KIBs 20 rådgivere og sekretariat og i samspil med din suite, der er personer fra øvre ledelse og/eller bestyrelser, en højere uddannelse og/eller en fremragende, professionel præstation.

Suite med 5 årlige møder
Hver suite har 5 årlige møder – 1 strategimøde, hvor årets aktiviteter planlægges og 4 ordinære møder med oplægsholdere, cases og sparring samt forfølgende af egne mål. Suiternes møder planlægges ved strategi-mødet eller ved udsendelse af en doodle med fastsættelse af møder på årsbasis. Møderne varer 4 timer(fysiske) og 2-3 timer (Teams). Møderne holdes fysisk i KIBs sekretariat eller på Teams (ud fra den aktuelle Covid-19-situationen). Hver suite ledes af en formand, der med sekretariatet sørger for mødeindkaldelse, agenda og referat.

Agenda for en suite (vejledende):

Sekretariatet formidler en facilitator efter suitens ønsker.

  1. Velkomst, agenda og deltagerpræsentationer (introduktion af nye medlemmer)
  2. Briefing: Siden sidst
  3. Oplæg, ekstern oplægsholder (emne efter forslag fra sekretariat, besluttet af suiten)
  4. Bestyrelsescase (mailes separat) – suiten løser en case ”fra det virkelige liv”.
  5. MIG A/S og individuelle aktiviteter
  6. Eventuelt og næste møder
  7. Tak for i dag

MIG A/S
Man kan indgå i en særlig MIG A/S gruppe, hvor man med to andre skiftes til at være bestyrelse for hinandens helt personlige selskaber. Gruppen skal løbende optimere ens personlige værdier – økonomisk, etisk og interessemæssigt. Det er også muligt at gå sammen med personer fra andre suiter (formidles af sekretariatet) eller fra andre i ens omgangskreds. Der gennemføres undervisning i MIG A/S med relevant litteratur, herunder bogen MIG A/S.

Bestyrelseslæring
De hidtidige seminarer integreres i de enkelte suiter, ligesom der i 2021 holdes to separate seminarer med bestyrelseskyndige forelæsere.

I advisory boards for vækstvirksomhed
Medlemmer tilbydes i reglen indenfor 3 måneder en plads i en vækstvirksomheds advisory board. Formålet at få forståelse for bestyrelsesarbejde og at kunne anvende den strategiske dimension i en operativ hverdag.

Sessioner med rådgivere
Hvert medlem har fire 1:1 sessioner med op til fire af KIBs 20 rådgivere. Sessionerne sammensættes i henhold til årsmålet.

KIBs hjemmeside – se mere www.kvinderibestyrelser.dk

To årlige konferencer

KIB holder årligt to konferencer. Den første er ”JA – Jeg sagde ja til jobbet, fordi jeg er kvinde” om bl.a. ubevidste bias 16. april 2021. Den næste er 17. september og ”Vind dine sejre gennem dine nederlag”, der handler om at opbygge en psyke, der professionelt kan håndtere store mentale belastninger.Se videodokumentarer fra tidligere KIB-konferencer: Medlemskab – Kvinder I Bestyrelser og den seneste ”Mod har mange ansigter” – https://www.youtube.com/watch?v=2C2rMe1Jb_c

Erhvervspanelet fra ALLE VINDER: CEO Allan Polack, PFA, bestyrelsesperson Anne Louise Eberhard, FLS, bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst, tdl. CEO for ISS, direktør Merete Søby, KMD, næstformand Majbrit Berlau, FH og bestyrelsesformand Henning Thiesen, DJØF.
Kampagnen ”Der mangler noget!” blev startet i januar 2020 med den nuværende formand Annette Piilgaard og den nu tidligere formand Gitte Maya Elsing -og fortsætter i 2021.

Kampagne udmøntet i lovforslag

KIB lancerede i januar kampagnen ”Der mangler noget!”, der tog fat i de omdiskuterede måltal og politikker for en række af de største danske virksomheder. Organisationen sendte en trebenet stol til udvalgte virksomheder og lovede dem det manglende fjerde ben, hvis de ville drøfte mulighederne for at have en mere åben tilgang for kvindelige ledere i pipeline og til deres bestyrelser. Det har skabt en række gode dialoger, der fortsætter i 2021 – og kampagnen udmøntede sig også i konferencen ”ALLE VINDER”, som en række af KIBs medlemmer medvirkede til at arrangere – med topledere, repræsentanter fra bestyrelserne i FH og DJØF og ligestillings- og erhvervspolitiske ordførere fra de fleste af Folketingets partier. Denne aktivitet mundede ud i en planlagt forespørgselsdebat i Folketinget, der måske kan ændre måden at finde egnede kandidater til ledelser og bestyrelser på – forslaget er, at alle positioner i ledelse og bestyrelser skal opslås ved lov. Forespørgselsdebatten blev udskudt pga. framelding fra erhvervsministeren, der var indkaldt sammen med ligestillingsministeren.

KIBs formand har fortalt om konsekvensen af KIBs forslag om opslag af alle eleder- og bestyrelsespositioner – her i Erhverv København.


Mere om KIB på hjemmesiden www.kvinderibestyrelser.dk og Executive Magazine www.executivemagazine.dk

Læs også: KIB opgraderer udviklingsprogram for medlemmer og vækstvirksomheder (executivemagazine.dk)