Peter Horn & Co.

Resultatrettet management & kommunikation

Peter Horn & Co. Management Consulting leverer resultatrettet management og kommunikation. Der er med søstervirksomheden Peter Horn Consult – Business and Communications Management løst opgaver for brancher i ind- og udland, herunder detail, finans, leisure, miljø, energi, it, medier, logistik, advokater og reklamebureauer.

Virksomhedens specialer
Virksomheden har speciale i at producere medier (print, it og tv samt video) for virksomheder og organisation på en lang række forskellige sprog – udover hovedsprogene også bl.a. finsk og grønlandsk og tilknyttet dags-, uge, fag- og magasinpresse indenfor journalistik i en række lande.

Master i Oplevelsesledelse
Peter Horn & Co. udgiver magasinet Executive Magazine – www.executivemagazine.dk – og har desuden forlaget Executive Magazine’s Books. Peter Horn har alene eller i samarbejde med andre skrevet 22 bøger om personlig branding, ledelse og karriere. Bøgerne er bl.a. udgivet af Gyldendal Business/Schultz, Børsens Forlag, Specialbladsforlaget, Frydendal og RUC. Han var medstifter og designer af uddannelsen “Master i Oplevelsesledelse” på Roskilde Universitet og modtog 2010 prisen Master in Experience Leadership Award for sin indsats. Han er desuden stifter af to organisationer til fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser, Executive Business Networking og KIB – Kvinder I Bestyrelser.

Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder
Peter Horn & Co. er samarbejdspartner for prisen Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder i Danmark, der uddeles af virksomheden Styreinformasjon AS i hele Norden. Læs mere om prisen her: www.styreinfo.no .

Personlig branding i nyt programformat
Siden udgivelsen af bogen “Personlig branding” i 2004 – senere fulgt op af en international udgave på engelsk, “Personal Branding” har Peter Horn med og uden samarbejdspartnere gennemført en lang række foresdrag, forelæsninger og workshops samt 1:1 konsultationer i personlig branding – fra Grønland til Australien.

I 2023 er der lanceret et nyt programformat, der både tilgodeser grupper på op til 50 deltagere i introducerende halv- og heldagsworkshops og 1:1 forløb over en række sessioner med et forud aftalt mål.

Programmerne designes individuelt og honoreringen aftales derfor efter brugen af resurser. Hør nærmere på +45 4046 7898 eller på mail: ph@peterhorn.dk