Psykolog: Intention skaber handlekraft

Publiceret 21. januar 2020

af Peter Horn 

ARBEJDSMARKED/PERSONLIG UDVIKLING – Man kunne tro, at den nye erhvervspsykologiske virksomhed, Intenzion Group, som Lene Thomsen etablerede ved årsskiftet, var blevet til i trods. Efter godt 10 år som partner og direktør hos HR7 Erhvervspsykologer ønskede hun at finde en ny vej. Hun oplevede derfor en motivation for forandring, som mange i erhvervslivet også oplever eller ønsker, når de vil bevæge sig fra det kendte til det uprøvede. Derfor har hun lavet et koncept, der skal skabe handlekraft ud af en stærk intension. ”Det handler om at tage nænsomt hånd om sine barrierer, så der opstår mod til forandringer,” siger hun.

Lene Thomsen var på den ene side glad for den gode miljø og den tryghed, hun efter snart 10 år havde fået opbygget som partner og direktør i HR7 Erhvervspsykologer. På den anden side var hun ramt af en særlig form for mental uro. Den form der følger, når man har gjort det samme for længe og pludselig finder ud af, at livet er andet end gentagelser eller nuancer af gentagelser. Hun følte, at der var behov for at dyrke livskraften og mærke sit energibarometer bevæge sig i den rigtige retning.

”Der var ikke tvivl om, at jeg skulle plantes om. Jeg havde også en ide om hvordan…”

”Det var ikke tvivl om, at jeg skulle plantes om. Jeg havde også en ide om hvordan, nemlig ved at benytte ”egen medicin”, det jeg har arbejdet med i flere store virksomheder, der havde ønske om at ruste deres medarbejdere til de arbejdsmæssige omskifteligheder og nye krav, der følger virksomheder, der er stækt afhængige af geopolitik og de meget bevægelige markedsforhold. I de situationer er det som medarbejder vigtigt at kunne sige til og fra og opbygge det mod, der skal til for at få handlekraft. Altså at opbygge en energi, der kan gøre noget ved status quo. Jeg var således ikke uden erfaring i emnet, og det  føles rigtigt at tage sin egen medicin,” siger Lene Thomsen.

Hun har tidligere – før psykologpartnerskabet – haft egen virksomhed i knap fem år. Der havde været forskellige ansættelser i psykologisk baserede virksomheder – og hun har også en HD i organisation og ledelse. Det sidste markerede en begyndende karriere i A.P. Møller-Mærsk, hvor hun bl.a. var i Maersk Line i USA og supervisor i København, før hun ændrede retning og startede på at læse psykologi på Københavns Universitet.

Forandring skal ske i glæde

”Jeg er ikke ukendt med at skifte professionelt spor i livet. Derfor har der været erfaringer, jeg har kunnet trække på. Alligevel skal der et vist gåpåmod til at forlade et solidt forankret partnerskab med andre og være alene om at skulle skabe en ny virksomhed. Derfor er det vigtigt at opbygge et lager af handlekraft, så der er noget at trække på. Nogen siger, at forandring altid sker i smerte. Jeg tror mere, at det skal ske med en intension og et formål. Man skal glæde sig til det, der skal ske, og man skal være gennemsyret af den medfølgende motivation, for det får man brug for,” mener Lene Thomsen.

Der skal et vist gåpåmod til at forlade et solidt forankret partnerskab med andre og være alene om at skulle skabe en ny virksomhed.”

Et af de kurser, hun starter i samarbejde med erhvervspsykolog Nina Jensen for  DJØF i foråret, er ”Lederens GPS til en kompleks hverdag”, der handler om, hvordan man bruger sig selv mere aktivt og bevidst i sin ledelsespraksis.

”Det er bl.a. om at styrke dømmekraft, handlekraft og relationer. Når man arbejder med sin indre GPS, vil man opleve, at det er lettere at skabe tydelighed, nærvær og kraft i sin ledelse. Det skyldes, at en leder, der navigerer med åbenhed og modtagelighed, har et mere solidt grundlag for at lede andre  Selv når man tilstræber at være neutral og professionel i sin ledelse, vil og skal følelser, impulser, præferencer, værdier, antagelser og tænkestil påvirke ens indre GPS,” konstaterer Lene Thomsen.

Hun har i en artikel i HR-Chefen bl.a. defineret, hvordan dårlig ledelse kan optræde som barriereskaber:

”Dårlig ledelse er inkonsekvent eller manglende ledelse. De fleste medarbejdere ønsker synlig, meningsfuld ledelse og forventer en fair behandling ved forventninger til præstationer, engagement, motivation og indsats. Den nærmeste leder er oftest den vigtigste og er derfor også den, der kan udløse de største barrierer i en afdeling. Oplever de ansatte manglende dialog, manglende mulighed for udvi ling og manglende sammenhæng med resten af organisationen, kan dette udløse en indre meningsskabelse, som ikke altid understøtter organisationens samlede behov og resultatskabelse.”

Fint at forlade virksomheden og vende tilbage

Erhvervspsykologen fremhæver det som positivt, at flere og flere undervejs i karrieren forlader deres ”modervirksomhed” – det selskab, som de har udset til at være det stærkeste udgangspunkt – for at søge opad eller på tværs af siloerne i en anden virksomhed. I store organisationer kan det også ske internt.

Nogle gange er det en fordel at forlade ”modervirksomheden” og vende tilbage et par trin længere oppe af ledelsesstigen.”

”Det er sundt, at man på den måde kan få greb om sin egen karriere og lægge en mere langsigtet perspektiv, så man får brugt alle de resurser, der er til rådighed. Ved at forlade en virksomhed, hvor man måske taber spillet om den næste post et trin op, vil det være en fordel at kunne gå til en anden virksomhed og opnå de næste trin, hvorefter man så kan vende tilbage. Man kan se, at det nu er tilfældet i en række meget forskelligtartede brancher, og selv de mere konservative har indset HR-værdien af de friske pust, denne udvikling – personligt, fagligt og ledelsesmæssigt –  giver,” siger Lene Thomsen.

Illustrationer: Privatfoto, Mathieu Stern-Unsplash, Pexels, AC-KIB