P-selskabet Parkware A/S alias Plot A/S parkerer selv på usikker grund

P-plads til biler er blevet en cashcow for parkeringsoperatører og grundejere i de fleste danske byer. Til gengæld kan det koste kunder for bl.a. dagligvarekæder.

Publiceret 19. juli – af Peter Horn

Resumé:  Et P-selskab har i sit kølvand dusinvis af rasende bilister efter udstedelse af kontrolafgifter på tvivlsomt grundlag med ulovlig markedsføring, utilstedelige navneskifter og ”truende brug” af incassofirmaet Alektum A/S. Udsteder af de private bøder er Plot A/S, men opkræveren hedder Parkware A/S. På virk.dk har selskabet bag tredoblet antallet af ansatte fra en i januar til tre i april 2020. I seneste årsregnskab konstaterer revisoren Grant Thornton ”væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”. På generalforsamlingen besluttedes, at ”regnskabet fremover ikke skal revideres”.

Parkeringsselskabet Parkware A/S alias Plot A/S har i den stribe af private kontrolafgifter, selskabet har udstedt til rasende bilister på et ofte tvivlsomt grundlag, markeret sig mere end uheldigt. Selskabet Plot A/S har denne bestyrelse og direktion:

Ejerskabsfordelingen fremgår af virk.dk, hvor det også fremgår, at cvr-nummeret for Plot A/S deles af Parkware A/S, nemlig 39186462, hvilket ikke fremgår af de opkrævninger, Parkware fremsender. Til gengæld har selskabet ikke travlt med at sende opkrævninger:

En forseelse, der skulle være begået 22. januar 2019, blev således først opkrævet 28. april 2020. Da dokumentationen for kontrollens berettigelse ikke fungerede, var selskabet hurtig til at få rettet det forhold. Selskabets bestyrelsesformand Ibrahim Erdi Canbaz og direktør Anis Raad Alobaidi blev efterfølgende bedt om at besvare spørgsmål om selskabets forhold og opkrævningsmetoder, men er trods flere henvendelser pr. mail forblevet tavse.

Det er til gengæld ikke tilfældet med en række bilister, der ifølge Trustpilot har været genstand for selskabets metoder:

Man kan så spørge, om Parkeringsklagenævnet kan foretage sig noget overfor Parkware, da det tidligere har været Plot A/S, der har fremstået som medlem af klageordningen. Det virker som om de reelle ejere af Plot A/S – alias Parkware A/S (binavn) – nu er kommet på andre tanker:

Her har Parkware A/S alias Plot A/S frameldt sig Parkeringsklagenævnet sig 11. juni 2020 og atter tilmeldt sig 18. juni, måske fordi de ellers ikke må opkræve såkaldte kontrolafgifter:

Tilbage står, hvorfor det er Plot A/S, der initialt har udskrevet kontrolafgifterne på de private p-pladser, som ofte udbyder aktiviteten i licitation med en pay-back aftale, mens det er Parkware A/S, der opkræver beløbene – med en videregivelse til den svenskejede inkassovirksomhed Alektum A/S, der seneste regnskabsår kunne overføre et udbytte på 13 millioner DKK til sine ejere. Det kan derfor være svært for bilister, der ønsker at påanke en kontrolafgift, at se sig igennem de forskellige lag i konstruktionen Plot, Parkware og Alektum. Sidstnævnte står som returadresse på de opkrævninger, Parkware sender pr. post – og hvis det kommer dertil – til inkassoforretningen.

Hvis man er utilfreds med de fremsendte kontrolafgifter fra Parkware alias Plot, hedder det sig, at man kan sende en klage til Parkware via hjemmesiden. Man kan imidlertid – som det fremgår af Trustpilots klagere – sjældent opnå en dialog med selskabet. Da det er en forudsætning for at komme videre med Parkeringsklagenævnet, kan denne mulighed være op ad bakke. Man kan måske forstå hvorfor, når P-operatørerne opgiver 75 procent af de sager, som kommer under forberedelse i klagenævnet:

 Ved sidste årsregnskab besluttede generalforsamlingen i Plot A/S (alias Parkware A/S), at regnskabet fremover ikke skal revideres. Revisoren konkluderede:Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.