Otte kvinder ud af 90 bankdirektører

Fire af de otte kvindelige bankdirektører – de resterende 82 er mænd: Karen Frøsig, Sydbank, Nina Groth, PFA Bank, Berit Behring, Danske Bank, og Charlotte Skovgaard, Merkur Andelskasse. (PR-fotos)

Resumé:  Bankerne er i bekneb for kandidater til mange af direktørposterne, når et tocifret antal trækker sig indenfor de kommende år. En opgørelse fra Finans viser, at kvinder er underrepræsenterede i finansbranchens ledelse med otte bankdirektører ud af 90. Med Finanstilsynets krav vil det næppe ændre sig, fordi erfaring vægtes højt sammen med kompetence. Seniorrådgiver ved Aalborg Universitet plæderer for et godkendelsessystem, hvor kompetencerne tæller.

Publiceret 20. december 2020 – af Peter Horn – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Selv om 49,9% af Finansforbundets medlemmer er kvinder, er kun 9% af bankdirektører i Danmark kvinder. Det fremgår af en opgørelse, som Finans.dk har lavet. Den som gør status over sammensætning og erfaring i tilknytning til de forventede rokader, der kan ske, når op mod 22 af de 90 bankdirektører inden for få år ventes at gå på pension. Afløserne er svære at finde, fordi Finanstilsynet har skærpet kravene til ikke alene kompetencer, men også til erfaring. Der er dermed et meget lille udvalg at vælge ud fra, er analytikere, eksperter og headhuntere enige om. Mediet resumerer: ”En typisk dansk bankdirektør er en mand i 50’erne, som har en årelangt erfaring i sit nuværende job.”

Ifølge Finans.dk er bankdirektørernes gennemsnitsalder 55,9 år. Det har i gennemsnit haft deres nuværende job i 7,4 år.

”Vi står overfor et generationsskifte, men med de krav, som Finanstilsynet har indført, findes alle de direktører ikke, som der bliver brug for,” siger seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet til mediet. ”Vi er nødt til at få et nyt godkendelsessystem, hvor det er kompetencerne, der tæller.”

Finans fremhæver, at ”Politikerne har besluttet, at Finanstilsynet skal godkende direktører, der skal ansættes i finanssektoren. Men tilsynet kritiseres for at lægge for meget vægt på, hvor mange års erfaring den enkelte kandidat til et direktørjob har frem for at se på kompetencerne, og på om kandidaten sammen med resten af direktionen udgør et stærkt hold”.

Dermed har flere af bankerne problemer med deres successionsplanlægning. En af løsningerne kan være at få flere kvinder i pipeline, men det vil kræve, at flere af finansvirksomhederne får held til at ændre deres kultur, som skal tilføres nye værdier og en anden arbejdstilgang.

Kampagnen ”Det mangler noget!” har opnået betydelig omtale i danske erhvervs- og fagmedier.

De kvindelige bankdirektører
De kvindelige bankdirektører er: Berit Behring, Danske Bank, Karen Frøsig, Sydbank, Lissa Frost Sørensen, Jutlander Bank, Annika Olsson, Ekspres Bank, Charlotte Skovgaard, Merkur Andelskasse, Sidsel Løvvang, Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn, Martha Petersen, Folkesparekassen og Nina Groth, PFA Bank.

Kampagnen ”Der mangler noget!”
I starten af året indledte KIB-Kvinder I Bestyrelser kampagnen ”Der mangler noget”. Vi skrev til 10 bestyrelsesformænd og adm. direktører for udvalgte større virksomheder, der kunne forbedre præstationerne i forhold til måltallene for diversitet, at vi gerne ville hjælpe dem med at komme videre. Det gav en betydelig offentlighed – og endnu bedre – virksomhederne tog generelt mod tilbuddet om en dialog og flere af dem er nu i gang med at ændre positivt på forholdene.

I kampagnen ”der mangler noget!” havde KIB medtaget to finansielle virksomheder, PFA og Jyske Bank. De tog begge udfordringen op, og KIB har siden haft en dialog med dem begge.

PFAs Allan Polack og Jyske Banks Anders Dam var med på kampagnen og har lovet at gøre noget ved de manglende kvindelige ledere i deres del af finanssektoren.

Forespørgselsdebat i Folketinget
Efterfølgende har KIB-Kvinder I Bestyrelser, der opererer ud fra samfundsperspektivet om at bruge alle resurser til ledelse og bestyrelser optimalt, sammen med politiske ordførere og erhvervsfolk lanceret ideen om at opslå alle stillinger til ledelse og bestyrelser offentligt ved lov – som alternativ til kvoter, som det bl.a. kendes fra Norge, Island og en række europæiske lande. På den måde får både kvinder og mænd lige mulighed for at søge positionerne. Så er det op til virksomhedernes ejere at afgøre, i hvor høj grad de vil opkvalificere topledelsen og dermed klare sig bedre i konkurrencen. Forslaget kommer for i Folketinget fredag 29. januar 2021.

Læs mere:  https://finans.dk/