Nyt krav til bestyrelser: Med fremtidig omhu

Et hold nyudklækkede MBA’er fra AVT Business School. Spændende, hvor mange der kan møde de nye krav til bestyrelsesmedlemmer.

Resumé: Danske bestyrelser skal have godt 15.000 nye medlemmer indenfor det næste år. Efter Ruslands invasion af Ukraine og den påfølgende globale krise skal bestyrelserne være i stand til at forudse væsentlige ændringer i geopolitikken og sikre sig mod bl.a. trusler mod markeder, logistik, prisforhold og forsyningskæder. Oveni kommer en ny generation, der stiller helt andre krav til virksomhedskulturer end tidligere.

Publiceret 16. juli 2022 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Der skal nu fokus på ”med fremtidig omhu” i bestyrelseslokalerne: Danske bestyrelser er ikke specielt godt rustede til at tage imod fremtiden. Generelt er mange af dem ude af stand til at forudsige, hvilke trusler og muligheder de vil møde i de kommende år i en verden, der geopolitisk er i opbrud. Noget skyldes udviklingen i verdens mest folkerige nationer, Kina og Indien og noget Ruslands krav på det, som præsident Putin ser som en tilbagevenden til ”storhedstiden” i Sovjetunionen og før det Peter den Stores imperium.

Netop Ruslands invasion af Ukraine har afsløret skrøbeligheden i international sameksistens og samhandel. De færreste danske bestyrelser har i deres vurdering af fremtidsmulighederne kunnet tage højde for det, lige så lidt som de har været opmærksomme på mulighederne for pandemier, naturkatastrofer og mangel på personale, der ikke kun skyldes lønspørgsmål. Der er mange forhold at tage i betragtning, og det er interessant, at ikke flere har taget netop spørgsmålet om brugen af krystalkuglen op – i stedet for at lade stå til.

Den nye generation
Hele denne udvikling vil skabe behov for en ny type bestyrelsesmedlemmer, der med en uddannelse i og en erfaring med fremtidsforskning i stand til at tage højde for de udviklinger, Danmark vil møde i de kommende år. Da der skal udskiftes godt 15.000 bestyrelsesmedlemmer indenfor det kommende år, vil det være en betydelig opgave for virksomhedernes ejere eller aktionærer at udse sig de rigtige. Meget kan tyde på, at en del af executive search virksomhederne vil få en del nye opgaver med dette fokusområde.

I dag besættes langt størsteparten af bestyrelsesposterne gennem ”nogen man kender”, altså gennem netværk. Men denne praksis står for fald, fordi den er gammeldags og desuden sjældent fanger de bedste kandidater. Derfor kan man også formode, at mange virksomheder kommer til at investere betydeligt mere i deres bestyrelser – både når det drejer sig om investeringerne i search og i honorering.

Future Forum er en kinesisk baseret organisation for fremtidsforskning.

Med fremtidig omhu
At drive bestyrelser med fremtidig omhu kan ikke gøres fra den ene dag til den anden. Det kræver først og fremmest, at den meget snævre definition, der i dag er for bestyrelsessammensætning, bliver ændret, så der kommer en større bredde og dybde i sammensætningen. Det er fint, at en bestyrelse er sammensat af generel ledelseserfaring, økonomisk og markedsmæssig indsigt, ligesom produktionsviden kan være en forudsætning. Men – udover det mangler ofte indsigt i, hvilke politiske agendaer der påvirker markederne i både positiv og negativ forstand.

Der vil f.eks. altid være både vindere og tabere ved nationale, regionale og globale kriser. Det fremgår bl.a. af Ruslands invasion af Ukraine, der har påvirket mange virksomheders aktiviteter negativt, men så sandelig også fremmet andre. Se blot energisektoren, logistik og ikke mindst våbenindustrien. På et senere tidspunkt kan man også forvente en stærkt øget aktivitet i de leveringsdygtige brancher til hele genopbygningen. Men – hvordan bliver en bestyrelse i stand til at forudsige det? Det kræver både adgang til politisk og kommerciel efterretningsvirksomhed, der kan danne baggrund for de forskellige scenarier, der kan opstilles med et spektrum, der går fra bedste til værste fald – og en virksomheds handlerum i dette univers.

Ingen bestyrelsesuddannelse tilbyder i dag uddannelse i ”med fremtidig omhu”, altså træning i at opstille, anvende og udbygge de nødvendige modeller for denne indsigt. Men det kommer uden tvivl – også godt hjulpet på vej af ny kunstig intelligens, der ofte kan supplere den menneskelige med især at systematisere de enorme mængder af data, der skal anvendes til bl.a. de nødvendige analyser af politisk og markedsmæssig adfærd, som herefter kan indgå i scenarierne.

Er det så let eller svært? Læs artiklen ”What will the next decade bring? Here af 20 predictions from trend forecasters” fra 2021 i The Guardian: What will the next decade bring? Here are 20 predictions from trend forecasters | Emily Segal | The Guardian

Læs mere:

Fremtidsforskerorganisationer:
The World Future Society: World Future Society
Future Society Association: Future Society Association
Future Forum:  About Us – Future Forum