Ny argumentation for at få lederjobbet

Peter Horn er direktør, forfatter og ekspert i personlig branding. Rikke Namunyak Marott er forfatter og retoriker fra KU. Sammen har de lavet workshop, der skal giver ledere og personer fra liberale erhverv ny argumentation i karrieren.

Resumé: Efter coronavirussen har ændret store dele af jobmarkedet, stilles der med samfundets åbning helt nye krav til, hvad man skal kunne i ledelse og liberale erhverv. Det er baggrunden for det nye karriere-perspektiv, som Peter Horn og Rikke Namunyak Marott på workshop vil sætte personlig branding og retorik i.”Både ledere og personer i liberale erhverv skal kunne argumentere for, at de kan tilføre nye værdier i en grad, som ikke er set før.”

Publiceret 17. maj – af en Executive Magazine reporter

Der var engang, da verden af i går lignede den i dag og den i morgen. Så kom først finanskrisen i 2008, som blev anset for den værste siden Verdenskrisen i 1930’erne – og så kom coronavirussen blæsende ind fra Kina: 4,7 m bekræftede tilfælde, 312.000 døde og 1,7 m helbredte. Man kan så diskutere, om det er mange ud af en global befolkning på 7.800 m, men det har været nok til at ryste verdens 195 stater og deres befolkningers levevilkår. Dermed er der også lagt op til, at vi med millioner af ledige i denne krises kølvand skal lede og ledes på en anden måde end hidtil; en naturlig konsekvens af, at fagre nye verden med robotter og AI (kunstig intelligens) vil overtage en mængde af de funktioner, som mennesker i dag tager sig af.

Det siger Peter Horn, der er forfatter til bøgerne Personlig branding, Brænd igennem, Top of Mind og Personal Branding. Han har desuden skrevet Følelsesøkonomien – et fremtidsscenarium – med Bo Bache.

”Der hersker generel enighed om, at en del af de mange millioner job, der blev ledige, da der blev foretaget en omfattende lockdown af hele samfund, ikke vender tilbage. For nogle er årsagen, at de med den omfattende test af hjemmearbejde er kendt unødvendige – effektiviteten ved hjemmearbejde har vist sig forbløffende stor -og for andre positioner gælder, at de er kendt overflødige, fordi robotter og AI har taget en del trivialarbejde også på avanceret plan over. Vi har altså i det store perspektiv en verdens befolkning, der vokser med 2,6 personer i sekundet og således er 8.000 m i 2023, mens der langtfra er arbejde til alle disse mennesker. I Danmark vil vi ligeledes opleve betydelige forskydninger på professioner, så evnen til at tilpasse sig nye erhverv og gå ind i nye positioner med en anden tankemæssig tilgang vil vinde frem. Ledigheden i Danmark er aktuelt steget med ca. 47.000 fra primo marts til ultimo april, mens BNP kan falde op mod 10 procent i år, mens det kun faldt 5 procent, da finanskrisen ramte hårdest i 2009. ”

Hårdere kamp om positionerne

”På den baggrund er der lagt op til en hårdere kamp om positionerne på det danske arbejdsmarked. Og ikke nok med det: Arbejdsgiverne har brug for, at lederne i de store organisationer og også i de liberale erhverv vil være i stand til at udnytte den ny teknologi, som robotter og AI indvarsler. Robotterne vil og skal være i stand til at ramme en større del af marked på individuelle præmisser, mens AI skal være i stand til at beregne bl.a. individernes livsforløb, markedsmæssige værdi og økonomiske formåen, så der kan ske en helt anden finansiering af den enkelte. Disse processer skal ledes, og dermed er der skabt behov for en ny type ledere, der skal være i stand til at overskue nye markedsmekanismer og være i stand til at lægge egnede strategier og gennemføre dem som et væsentligt konkurrenceparameter,” konstaterer Peter Horn.

Det giver ikke alene hårdere kamp om positionerne. Det kræver også, at den enkelte kandidat til en lederposition internt eller eksternt er i stand til at brande sine personlige kompetencer og argumentere for dem.

Det er baggrunden for en ny type workshop, som Peter Horn, direktør, forfatter og ekspert i personlig branding, og Rikke Namunyak Marott, forfatter og retoriker fra KU, har sammensat. Målet er at fremtidssikre deltagerne – Typisk ledere fra større organisationer og liberale erhverv – og derved give dem større mulighed for at fastholde og udbygge deres karrierer.

Se præsentationen af Personlig branding & Retorik

Workshoppen holdes fredag 25. og lørdag 26. september centralt i København.

Rekvirér præsentation på redaktion@peterhorn.dk .

Læs mere: www.peterhorn.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.