Nu er det alvor: Politikere går efter topjob-opslag i folketingsdebat

Kvinder I Bestyrelser har interviewet disse ordførere om deres syn på opslag af ledelses- og bestyrelsespositioner ved lov: Astrid Carøe, SF, Lars Aslan Rasmussen, S, Fatma Øktem, V, Birgitte Bergman, KF, Sikandar Siddique, Frie Grønne, Victoria Velasquez, Enhedslisten, Karina Adsbøl, DF, og Samira Nawa, RV.

Publiceret 6. december 2020 – Af Peter Horn og Rikke N.Marott – webredaktør: Lucas Kastberg – Opdateret 7. december 2020

På baggrund af kampagnen ”Der mangler noget!”, der provokerede store virksomheder til at se på egne måltal for det underrepræsenterede køn i ledelser og bestyrelser, står Kvinder I Bestyrelser og politiske ordførere bag en forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag 8. december. Den skal besvares af ligestillingsministeren og erhvervsministeren:  ”Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i offentlige og private ledelser og bestyrelser?” Spørgsmålet er rejst på baggrund af KIB-konferencen ALLE VINDER i september. Målet er lov om opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner i erhvervslivet. Så kan flere kvinder og mænd søge og dermed sikre flere kompetente kandidater til udvikling og konkurrenceevne. ”Dermed er der tale om et markant opgør med selvsuppleringskulturen i de danske virksomheder,” siger KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard.

SIDSTE NYT: Forhandlingen af F 7 om ‘at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser’ gennemføres nu fredag 29. januar 2021 i Folketinget – tidligere programsat til tirsdag 8. december 2020. Forespørgslen stillet til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) og til erhvervsminister Simon Kollerup (S). https://www.ft.dk/samling/20201/forespoergsel/f7/index.htmF 7 – 2020-21 (oversigt): Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i offentlige og private ledelser og bestyrelser? / Folketinget (ft.dk)

Kvinder I Bestyrelser og politiske ordførere står bag en forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag 8. december, der skal besvares af ligestillings- og erhvervsministrene:  ”Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i offentlige og private ledelser og bestyrelser?” Spørgsmålet er rejst på baggrund af KIB-konferencen ALLE VINDER fredag 18. september, tilrettelagt af en styregruppe af medlemmer og KIBs sekretariat. Målet er lov om opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner i erhvervslivet. Så kan flere kvinder og mænd søge og dermed sikre flere kompetente kandidater til udvikling og øget konkurrenceevne.

”Dermed er der tale om et markant opgør med selvsuppleringskulturen i de danske virksomheder. Kvinder I Bestyrelsers formål er at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Med dette forslag tilgodeser vi både diversiteten og ligestillingen af kvinder og mænd i rekrutteringsprocessen,” siger KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard.

”Kvinder burde ud fra deres repræsentation i erhvervslivet have over en tredjedel af alle topjob-poster, men realiteten er, at der er 19 procent i bestyrelser og 15 procent i direktioner. Så der er et stykke vej endnu. Dette forslag vil have afgørende betydning for en optimering af topledelse i erhvervslivet, ligesom det allerede har været tilfældet i den offentlige sektor.”

Annette Piilgaard, formand for KIB – Kvinder I Bestyrelser var en af hovedaktørerne bag kampagnen ”Der mangler noget!”, hvor virksomheder med ondt i måltallene for repræsentation af kvinder modtog en smukt indpakket stol, hvor der manglede et ben. Benet fik de overrakt ved møde med KIB.

Topledere ville gå længere end ordførere
Danske topledere og bestyrelsesformænd gik på konferencen ALLE VINDER længere end ligestillings- og erhvervsordførere i at indføre lovgivning, der kan lette kvinders adgang til erhvervslivets top: De anser således et forslag fra organisationen KIB-Kvinder I Bestyrelser om at gøre jobmarkedet på højt niveau gennemsigtigt gennem opslag af ledelses- og bestyrelsesposter ”som et plaster”.

Toplederne ved konferencen var adm. direktør Allan Polack, PFA, direktør Merete Søby, KMD, tdl. koncernchef Jeff Gravenhorst, ISS og bestyrelsesformand Anne Louise Eberhard samt næstformand Majbrit Berlau, Fagbevægelsens Hovedorganisation FH og formand Henning Thiesen, Djøf. De gik således ind for kvoter – i en afgrænset periode.  De deltagende politikerne var mere for forslaget om, at alle skal have lige adgang til også at søge poster i erhvervslivets tungeste klasse.

Politikerne stort set enige: Opslag en god ide
Kvinder I Bestyrelser har interviewet ordførerne Astrid Carøe, SF, Lars Aslan Rasmussen, S, Fatma Øktem, V, Birgitte Bergman, KF, Sikandar Siddique, Frie Grønne, Victoria Velasquez, Enhedslisten, Karina Adsbøl, DF og Samira Nawa, RV.

Astrid Carøe
, ligestillingsordfører for SF, synes, at KIBs forslag om offentligt opslåede topposter er interessant. Et forslag, hun har indtryk af kan give fælles politisk fodslag for fløjene samt velvillighed fra erhvervslivet: ”Ligestilling er en del af DNA’et hos SF.”

Karina Adsbøl, ligestillingsordfører for DF: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget, men udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor.”

Fatma Øktem, ligestillingsordfører for Venstre, ser muligheder i forslaget: “Det betyder at alle, både mænd og kvinder, kan søge positionerne – de er ligestillede. Kvoter er ikke Venstres politik. De fungerer ikke. Det kan vi se i Island og Norge.”

Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne: ”Det er nødvendigt at have kønsbestemte kvoter, når leder- og bestyrelsesposter skal besættes, for at få kvinder bedre repræsenteret. Offentlige opslag af leder- og bestyrelsespositioner er en mere gennemførlig løsning.”

Birgitte Bergman, ligestillingsordføreren for Det Konservative Folkeparti, støtter offentlige jobopslag om leder- og bestyrelsespositioner – frem for kvoter. ”Så kan erhvervslivet vælge på kompetencer og person frem for på køn. Kvinder har ikke brug for at blive favoriserede. De har blot brug for lige muligheder – og flere rollemodeller.”

Victoria Velasquez, erhvervsordfører for Enhedslisten: ”Forslaget om offentligt opslåede stillinger er en rigtig god ide. Specielt fordi vi kan se, at det er de uåbne rekrutteringssystemer, der er problemet.”

Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale, vurderer, at forslaget om, at virksomheder skal slå topposter offentligt op, kan blive en win-win for både virksomheder og jobansøgere. Diversitet er et konkurrenceparameter, der vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække de bedste jobkandidater.”

Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, siger, at ”hvis virksomhederne fortsat ikke lever op til måltallene eller det går den modsatte vej, kan Kvinder I Bestyrelsers forslag om lovmæssige opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner måske blive relevant”.

Om problematikken med at få kvinder i de danske ledelser og bestyrelser: ”Socialdemokratiets løsning er synliggørelse af virksomhedernes måltal i forhold til det underrepræsenterede køn. Jeg synes egentlig, at der er en god dialog om optimering af måltal med arbejdsgiverne. Mit indtryk er, at de tager problemet alvorligt, og at de rykker på det”.

Lars Aslan Rasmussen erkender, at virksomhederne ikke er i mål endnu:

”Socialdemokratiet ønsker, at måltallene synliggøres yderligere. Jo mere man tydeliggør et problem, desto større incitament er der for at gøre noget ved det. Vi ønsker desuden flere dialogmøder med virksomhederne.”

Han siger om Kvinder I Bestyrelsers forslag om opslåede stillinger til bestyrelsesposter ”Det er et sympatisk forslag, men vi vil stadig gerne arbejde videre ad frivillighedens vej. Når vi ikke i mål, kan vi se på forslaget igen.” 

Forespørgselsdebatten følges op af et muligt beslutningsforslag torsdag 10. december i Folketinget.

Se videoen fra konferencen ALLE VINDER:
(21) KIB DOKUMENTAR ALLE VINDER – YouTube

Stoleben til Jyske Bank:
Jyske Banks Anders Dam har flere kvinder i pipeline

Stoleben til Ambu:
Ambus nye koncernchef vil bruge diversitet til at øge kreativitet og præstationer

Stoleben til PFA:
PFAs koncernchef Allan Polack varsler handling og får manglende stoleben

Ordførere i Folketinget om opslag:
Folketing: Flertal for jobopslag som alternativ til kvoter

Flere interviews med ordførere:

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:
https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti:
Birgitte Bergman (KF) støtter jobopslag:


Sikander Siddique, MF:
https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique


Fatma Øtkem, Venstre:
https://executivemagazine.dk/fatma-oktem

Samira Niwa, Radikale Venstre:
https://executivemagazine.dk/radikales-samira-nawa

Astrid Carøe, SF: 
https://executivemagazine.dk/astrid-caroe-sf-opslaede-stillinger-mulighed-for-faellespolitisk-fodslag/            

Birgitte Vind, Socialdemokratiet: 
https://executivemagazine.dk/socialdemokratiets-birgitte-vind-vil-ikke-afvise-opslag-af-topposter/        

Victoria Velasquez, Enhedslisten: 
https://executivemagazine.dk/enhedslistens-victoria-velasquez-opslaede-stillinger-en-rigtig-god-ide/                          

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti:
Dansk Folkepartis Karina Adsbøl: Udfordringer ved opslåede stillinger (executivemagazine.dk)