Medier: 368 millioner DKK i redaktionel støtte i år

Den traditionelle avislæsning er faldende. Trods rationaliseringer stiger omkostningerne til produktion af redaktionelt indhold. (foto: Unsplash.com)

Resumé: 2020 et år med rekordmange nye medier, der levede op til kriterierne for tildeling af redaktionel produktionsstøtte. Otte nye medier får tilskud i 2021. Overvægt fortsat til de etablerede dagblade.

Publiceret 18. april – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

I sin årsberetning for 2020 anfører Medienævnet de medier og projekter, som nævnet tildeler mediestøtte. Otte medier, der ikke tidligere har modtaget redaktionelle produktionsstøtte, får i 2021 tilskud. Det drejer sig om: dk, Avisen Danmark, Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Fundats, Monitormedier, POV International og Seismo. Det skriver Danske Medier i sit nyhedsbrev.

I alt søgte 19 medier, der ikke tidligere har været omfattet af ordningen, redaktionel produktionsstøtte. 11 medier fik afslag.

”Det er rigtig godt, at flere nye medier får del i den redaktionelle produktionsstøtte. Ordningen er velfungerende og kriterierne for støtten er passende, når også nye medier kan leve op til kravene og få del i den redaktionelle produktionsstøtte,”siger adm. direktør for Danske Medier, Louise Brincker.

Puljen for redaktionel produktionsstøtte er i alt 368 m DKK. En medietitel kan maksimalt modtage 17,5 m DKK i redaktionel produktionsstøtte, medmindre den er omfattet af supplementsordningen, heriblandt Berlingske Tidende, BT, Politiken, Ekstra Bladet og Børsen. Information og Kristeligt Dagblad topper via supplementsordningen med hhv. 25 m DKK og 28 m DKK. I alt modtager 70 medier redaktionel produktionsstøtte. Se den samlede oversigt for modtagere af den redaktionelle produktionsstøtte for 2021.

25 medier får innovationsstøtte
Medienævnet fordeler også midler fra Innovationspuljen på knap 21 m DKK.  Puljen giver tilskud til etablering af nye nyhedsmedier og udvikling af eksisterende nyhedsmedier. Nævnet modtog i 2020 66 ansøgninger fordelt på 40 etableringsprojekter og 26 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 16 og 9 projekter tilskud. Det er det højeste antal siden 2015.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er 1. oktober 2021. Næste ansøgningsfrist til Innovationspuljen ventes at blive i august 2021.

Medienævnet er udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 og består af: Professor, dr.jur. Thomas Riis (formand), professor (MSO) Ida Willig, økonomidirektør Peter Nordgaard, direktør Trine Nielsen, lektor Anna B. Holm, direktør Linda Garlov (indstillet af Dansk Journalistforbund) og forstander og forlagschef Mathias Bruun (indstillet af Danske Medier).

Danske medier har knap 300 medlemsvirksomheder, der udgiver 1.000 titler.

Læs mere: www.danskemedier.dk
Medlemskab af KIB – Kvinder I Bestyrelser: www.kvinderibestyrelser.dk