Ledere: 56% vil fastholde arbejdsstyrken næste tre måneder – regering bliver ikke belønnet for indsats

Hjælpepakken gav fastholdelse af job – og trygheden frem er større end ventet. (foto: Unsplash)

Publiceret 19. juli – af en Executive Magazine reporter

Resumé:  Konsulenthuset PWC har i Puls-måling spurgt over 500 erhvervsledere om deres holdning til genåbningen af dansk erhvervsliv, hjælpepakkerne og deres forventninger til dansk økonomi. Konklusion: ”Krisen bliver langvarig, og genåbningen sker for langsomt.” 49% har ikke fået større tillid til regeringen under Covid-19-krisen.

Konsulenthuset PWC – af det brede erhvervsliv kendt for kåringen af Årets bestyrelsesformand – har i en Puls-måling, der omfatter lidt over 500 erhvervsledere i store og mellemstore virksomheder (grænsen er ved 250 m. DKK), søgt at se ind i den nære fremtid, når det drejer sig om beskæftigelse: 56% regner indenfor en horisont på tre måneder at ville fastholde den nuværende arbejdsstyrke, mens 26% forventer afskedigelser og 18% ikke er afklaret.

Hvis der ikke var blevet indført hjælpepakker, ville 50% af virksomhederne have foretaget afskedigelser, 13% måtte have lukket dele af deres aktiviteter og 6% ville være gået konkurs.

Hensynet til hhv. erhvervslivets og borgernes overledelse har gjort genåbningen af samfundet til en kompliceret beslutning. Ingen kender endnu den bedste vej ud af Covid-19-krisen.(Unsplash)

Som forventeligt mener de fleste – 66%, at genåbningen af erhvervslivet er sket for langsomt, 13% er enig i tempoet, mens 22% er hverken/eller.

”De fleste erhvervsledere vil ikke belønne regeringen for Covid-19-indsatsen”

Det står til gengæld ret fast – ifølge målingen – at de fleste erhvervsledere ikke vil belønne den socialdemokratiske mindretalsregering for sin indsats under Coovid-19-krisen: 49% mener, at håndteringen af krisen ikke har øget tilliden til regeringen. 23% angiver større tillid, mens 28% er hverken/eller.

Illustration: PWC

Krisen varer længe, og koster mange penge: 2% mener, at krisen er slut indenfor seks måneder, 17% 6-12 måneder, 32% 12-18 måneder, 28% 18-24 måneder og 21% mere end 24 måneder.

Vejen ud af krisen handler ikke så meget om innovation i produkter og ydelser og andre måder at drive forretning på som forskellige ændringer i beskatningen:

Illustration: PWC

Målingen har fundet sted 22. juni til 1. juli 2020.

Se hele målingen her: www.pwc.dk/genabningen-af-dansk-erhvervsliv.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.