KVINDELØSE TOPLEDELSER FÅR STOLEN FOR DØREN

Bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing, Kvinder I Bestyrelser, og adm. direktør Annette Piilgaard,
Saatchi & Saatchi.

Resumé: En provokerende kampagne skal få C1000 bestyrelsesformænd og adm. direktører op af stolene. ”Målet er at få flere ledelses- og bestyrelseskandidater i spil og optimere erhverv og samfund,” siger de to initiativtagere, KIBs bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing og Saatchi & Saatchis adm. direktør Annette Piilgaard. Kampagnen lægger op til handling i henhold til Verdensmålene.

En ny, provokerende kampagne sætter markant fokus på den lave repræsentation af kvinder i danske bestyrelser og en endnu lavere andel af kvinder blandt adm. direktører. Organisationen Kvinder I Bestyrelser har i samarbejde med reklamebureauet Saatchi & Satchi lavet kampagnen, der henvender sig til alle C1000 virksomheder – i første omgang er 10 virksomheder valgt ud, fordi de har ingen eller få kvinder i topledelsen eller fordi de er et godt stykke fra de måltal, de selv har angivet for ”at gøre noget ved sagen”. Disse virksomheder er fordelt over hele Danmark og omfatter bl.a. LEGO, DLG, Jyske Bank og Tivoli. Der sendes en stol med et manglende ben for at illustrere de manglende kvinder. Det manglende ben leveres, når virksomhedens adm. direktør eller bestyrelsesformand er med på et møde om, hvordan de skaber mere ligevægt i den kønsmæssige sammensætning.

”Skævvridningen koster samfundet og erhvervslivet milliarder af kroner. I dag er der 19% kvinder i bestyrelser og 14,8% i ledelse.”

Skævvridningen koster årligt erhvervsliv og samfund milliarder af kroner, når den manglende satsning på dygtige kvinder i ledelse og bestyrelser gøres op. Ifølge Danmarks Statistik udgør kvinder som medlemmer i bestyrelser 19,0% og i direktioner 14,8%. Da direktionerne ofte er pipeline for at komme videre til øverste ledelse og mænd fortsat favoriserer egne spejlbilleder, er der for kvinder ikke mange ledige stole at gå efter i topledelser og bestyrelser.

Kan øge konkurrenceevnen med 25%

Kampagnen indledes torsdag 16. januar som en PR- og SoMe-aktivitet. Der distribueres en stol, der mangler et ben, til 10 af de største virksomheder, der har få eller ingen kvinder i deres bestyrelse og direktion. og som ikke har forbedret deres måltal i forhold egne årsberetninger.

”Der distribueres en stol, der mangler et ben, til 10 af de største virksomheder, der har få eller ingen kvinder i deres bestyrelse og direktion, og som ikke har forbedret deres måltal i forhold egne årsberetninger. Det illustrerer, at virksomheden, erhvervslivet og samfundet går glip af mindst 25% af de dygtige kandidater, der kunne øge virksomheden, erhvervslivet og samfundets konkurrenceevne med mindst en fjerdedel,” konstaterer Gitte Maya Elsing.

Møde med ideer til fælles handling
Modtagerne, bestyrelsesformænd og adm. direktører, vil blive kontaktet af Kvinder I Bestyrelser om et møde, hvor agendaen vil være en konkret indgang til de kandidater, der i dag måske ikke er tilstrækkeligt synlige – og indeholde ideer til en fælles plan for, hvorledes virksomhederne kan udvide feltet af kvalificerede kandidater.

”Virksomhederne får stolens manglende ben, når de er med på et møde om at skabe mere ligevægt i den kønsmæssige sammensætning.”

”Ved mødet får bestyrelsesformænd eller adm. direktører overrakt det fjerde ben som tegn på, at de er åbne over for at udvide feltet af kandidater til fremtidige poster og gøre en ekstra indsats i forhold til måltallene. Herefter kan stolen bruges som et symbol på, at virksomheden vil gøre en indsats for større, kvalificeret diversitet,” siger KIBs bestyrelsesformand.

Aktiviteten tager udgangspunkt i lov nr. 1383 af 23. december 2012 om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Virksomhederne skal i henhold til årsregnskabsloven redegøre for deres måltal og politikker i årsrapportens ledelsesberetning.

33.000 har kun mænd i bestyrelserne
”I dag udgør kvinder godt 30 procent af det samlede potentiale for ledelse- og bestyrelsesarbejde. Derfor bør de ud fra virksomhedernes indtjeningsmuligheder indgå i et samlede kandidatpotentiale, så virksomhederne uanset køn kan vælge de bedste personer. Det sker ikke i dag, og derfor vil vi gøre opmærksom på, at man ved et andet rekrutteringsmønster vil kunne øge virksomhedernes indtjening og dermed værdi overfor ejerne,” siger Gitte Maya Elsing og Annette Piilgaard.

”Der er noget galt, når 33.000 virksomheder udelukkende har mænd i deres bestyrelser. Det ser ikke bedre ud i ledelserne”

”Det er noget galt i Danmark, når 56% af samtlige virksomhedsbestyrelser – 33.000 – udelukkende består af mænd. Hver dag året rundt bliver der i snit besat 100 bestyrelsesposter i Danmark. Men kun 16 ud af de 100 nye bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Dermed falder andelen af kvinder, trods måltal for landets største virksomheder. Det fremgår af en undersøgelse fra AIMS International Danmark,” siger KIBs bestyrelsesformand.

Kun 10 ud af 112 nye adm. direktører er kvinder
Ifølge Økonomisk Ugebrev er udvalget af kvindelige CEO’er i de store virksomheder er ikke specielt i vækst. Dette års opgørelse viser, at der ikke er sket en mærkbar udvikling i andelen af nye kvindelige CEO’er de seneste fire år. Ud af 112 nyudpegede CEO’er i de 1.000 største virksomheder er 10 kvinder det senest registrerede år.

Læs mere om KIB:  www.kvinderibestyrelser.dk

DE FÅR STOLEN FOR DØREN

Disse 10 virksomheder er udvalgt til at modtage stolen og inviteres til en konstruktiv dialog om at gøre en indsats for at bidrage til det femte af de 17 verdensmål: ”Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

  1. Ambu – bestyrelsesformand Lars Søren Rasmussen / adm. direktør Juan-José Gonzales Casanova 17 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  2. Arla Foods – bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard/ adm. direktør Peder Tuborgh 13 % kvinder i bestyrelse / 29 % kvinder i øverste ledelse
  3. Energi Danmark – bestyrelsesformand Jesper Hjulmand / adm. direktør Jørgen Holm Westergaard 0 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  4. Jyske Bank – bestyrelsesformand Sven Buhrkall / adm. direktør Anders Christian Dam 13 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  5. LEGO – bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp / adm. direktør Niels Bjørn Christiansen 17 % kvinder i bestyrelse / 22 % kvinder i øverste ledelse
  6. Leo Pharma – bestyrelsesformand Olivier Bohuon / adm. direktør Catherine Thérése Jeanne Mazzacco 14 % kvinder i bestyrelse / 33 % kvinder i øverste ledelse
  7. Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A.  – bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen / adm. direktør Kristian Johnsen Hundebøll 0 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  8. Tivoli – bestyrelsesformand Tom Knutzen / adm. direktør Lars Liebst Poulsen 25 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  9. PFA – bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen / adm. direktør Allan Polack 10 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse
  10. TDC – bestyrelsesformand Bert Åke Stefan Nordberg / adm. direktør Michael William John Parton 17 % kvinder i bestyrelse / 0 % kvinder i øverste ledelse

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.