Homey Media: “Rigtig match med advisory board fra KIB gav os succes”

Homey Medias team – med Marie Vagn-Hansen i midten.

Resumé: Siden sin start i 2015 har KIB – Kvinder I bestyrelser været engageret i et antal meget forskelligartede vækstvirksomheder – fra detailhandel over lægeklinikker til medievirksomhed. For nogle har det haft stor betydning, herunder Homey Media, hvis stifter og kreative chef Marie Vagn-Hansen nu anbefaler ”alle start-ups denne mulighed”.

Publiceret 31. januar 2021 – Af EM – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Siden sin start i 2015 har KIB – Kvinder I bestyrelser været ene om sin unikke hands-on løsning med at matche medlemmer, kvinder i øre positioner, med advisory boards i vækstvirksomheder. Målet har dels været at give medlemmerne erfaring i øjenhøjde med bestyrelsesarbejde – hvor der har været en tæt forbindelse med den lagte strategi og virksomheders resurser og drift – og virksomhederne en løbende inspiration til den løbende udvikling og vækst.

Mange start-ups er på denne måde hjulpet igennem den første svære tid, samtidig med, at KIBs medlemmer har fået en klar viden om, hvad man skal kunne bidrage med for at få succes i en videre ledelses- og bestyrelseskarriere.

KIB har fra startet vægtet højt at have meget forskelligartede virksomheder med vækstpotentiale med. Udgangspunktet har også været at få mange af de højtplacerede kvindelige ledere til at forlade siloen, hvor de støder mod karriereloftet og søge mod andre discipliner i deres eget karrierespor, så de kommer tættere på kompetencen i generel ledelse.

”Det understreges også af, at den nuværende direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, var den første formand for virksomheden Homey Media, hvorefter hun blev afløst af København Zoos HR-chef Heidi Bøtcher Sørensen. De har begge med fast hånd formået at holde virksomheden på rette spor sammen med det øvrige advisory board og virksomhedens ejerledere,” siger KIBs direktør Peter Horn.

Stifter og kreativ chef: Tak for hjælpen
I en mail til KIB skriver Homey Medias medstifter og kreative chef, Marie Vagn-Hansen, der også er en kendt influencer:  ”Jeg skriver for at sige dig og KIB stort TAK for alt den hjælp, vi har fået hos jer! Vi er så glade for at have været en del af KIB, og være blevet matchet med så mange kompetente kvinder gennem de sidste par år. Deres bidrag har været enormt vigtigt for den succes, vi oplever nu.”

“Vi var så heldige at støde på Kvinder I Bestyrelser, da vi var i opstartsfasen af vores virksomhed, Homey Media. Vi har derfor haft et advisory board i hele virksomheden levetid. Det har været en kæmpe gave for udviklingen i Homey.”

”Peter er virkelig dygtig til at matche de rigtige kompetencer, og vi har derfor været glade for alle, der gennem de sidste par år har været i vores board. Vi har både fået værdifuld sparring og salg ud af de kvinder, der har siddet i boardet.”

”Jeg vil varmt anbefale alle start ups at stifte advisory board gennem Kvinder I Bestyrelser.”

Tilliden har været gensidig: Homey Media har produceret de fleste af KIBs videoprogrammer. Her den seneste fra konferencen:   “MOD HAR MANGE ANSIGTER” .

Vi kommer i mål med det meste
Peter Horn siger, at han er glad for de pæne ord og også for, at langt de fleste af de vækstvirksomheder, der har og fortsat deltager i programmet, har et godt udbytte af deres advisory boards.

”Når det er sagt, er vi ikke kommet i mål med alle advisory boards og de involverede vækstvirksomheder. Det kræver en nøje og løbende forventningsafstemning mellem parterne. Netop i forhold til de give resurser kan der være problemer. Især i denne tid, hvor Corona pandemien har vendt op og ned på mange af de greb, man normalt kan gøre på markedet. Det har virkelig presset nogle af virksomhederne. Når man står med ryggen mod muren, handler det nogle gange mindre om at følge en strategi end at overleve. Det er en ekstra udfordring for de af KIBs medlemmer, der er i advisory boards for de pressede virksomheder. Men det kan også give god erfaring i håndgribelig kriseledelse og i at fungere som et omstillingsparat bestyrelsesmedlem.”

Læs mere:
www.homeymedia.dk