KIB opgraderer udviklingsprogram for medlemmer og vækstvirksomheder

KIB vil i sine programmer for ledelses- og bestyrelsesarbejde samt vækstvirksomheder fra 2021 arbejde med hands-on mål for året for det enkelte medlem og den enkelte virksomhed. KIB har bl.a. dokumenteret sine aktiviteter i videodokumentarer: Membership – Kvinder I Bestyrelser

Resumé: Nyt udviklingsprogram klar til januar – både for medlemmer og vækstvirksomheder. Der er et ønske hos mange medlemmer om at få et progressivt læringsprogram i ledelses- og bestyrelsesudvikling med individuelle mål for 2021.Det kan nu blive opfyldt.

Publiceret 29. november 2020 – Af EM – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Det vil være muligt at vælge mellem et ledelses- og bestyrelsesspor eller en kombination. For vækstvirksomheder og advisory boards/bestyrelser laver et separat spor, der skal øge effekten af dette samarbejde, ligeledes mod et fælles mål – der vil handle om en optimering af markedstilgangen.

”Samtidig kan alle medlemmer tilmelde sig konceptet MIG A/S, hvorefter man optimerer værdierne i sit helt personlige MIG A/S i samspil med to andre medlemmer. Programmet, en version 2.0 af Leadership Through Boards® udsendes med datoer for møder i 2021 som oplæg til strategimøde i suiten i januar 2021,” siger KIBs direktør Peter Horn. Opgraderingen kommer i et fælles udspil fra KIBs bestyrelse og direktion efter dialoger med KIBs medlemmer, vækstvirksomheder og en evaluering af aktiviteter siden starten i 2015.

Det bedste – tilsat konkrete mål
”Det opgraderede program indeholder det bedste fra de hidtidige initiativer samtidig med, at der suppleres med flere tids- og målmæssigt fastsatte aktiviteter for det enkelte medlem og den enkelte vækstvirksomhed. Det vil samtidig stille større krav – både til det enkelte medlem, til medlemmets suite og til vækstvirksomhederne i relation til indsats og forberedelser,” konstaterer Peter Horn.

Han forventer, at opgraderingen vil betyde, at endnu flere af KIBs medlemmer skal bruge mindre tid på at ”brænde igennem” i karrieren og nå nye leder- eller bestyrelsesposter. Samtidig er det planen at markedsrette vækstvirksomhederne yderligere.

”Alt for mange af KIBs medlemmer og vækstvirksomheder ”går under radaren” når det drejer sig om at tiltrække positiv opmærksomhed. Det håber vi at have gjort noget ved med denne opgradering,” siger Peter Horn.

For at kunne løse opgaven vil KIBs organisation blive styrket gennem organisatoriske ændringer, der skal øge fleksibiliteten og sikre de rigtige kræfter til opgaverne.

”Vi vil i 2021 arbejde med en mere projektorienteret organisation, der vil inddrage flere aktører på forskellige niveauer,” fortæller Peter Horn.

Kampagne og konferencer: Betydelig successer
KIB har i år haft betydelig succes med kampagnen ”Der mangler noget!”, der henvendte sig til store virksomheder for at få dem til at øge indsatsen med at få flere kvinder i pipeline til ledelser og bestyrelser og med konferencen ”Alle Vinder”, der samlede personer fra topledelse, organisationer og politiske ordførere om et forslag, hvorefter alle leder- og bestyrelsesposter skal opslås ved lov. Den diskussion fortsætter i Folketinget tirsdag 8. december. Konferencen MOD 13. november fik betydelig succes og den næste, ”Jeg sagde ja til jobbet, fordi jeg er kvinde” holdes 16. april 2021.
Se videodokumentarerne her: Membership – Kvinder I Bestyrelser

Konferencen Alle Vinder havde deltagelse af topledere, organisationsledere og politiske ordførere: Allan Polack, PFA, Anne Louise Eberhard, FLS, Jeff Gravenhorst, tdl. ISS, Merete Søby, KMD, Majbrit Berlau, FH og Henning Thiesen, DJØF.

Læs mere om medlemskab: www.kvinderibestyrelser.dk