Karriere: Optimér din kursværdi med MIG A/S

Konceptet MIG A/S er at gå tre sammen om at være bestyrelse for hinanden og være med til løbende at optimere kursværdien i forhold til det givne mål. (foto: Unsplash)

Resumé:  KIB – Kvinder I Bestyrelser introducerer sit nye, målrettede koncept KIB 2,0 med den særlige aktivitet MIG A/S i alle sine suiter. Ideen er at lægge strategien for karrieren i det kommende år og implementere den. Tiden med gulduret efter 25 års trofast tjeneste er for længst borte. I dag har ‘adhocratiet’ vundet indpas. Den ny type organisation, hvor virksomheder løbende ændrer form og har brug for at kunne omstille sig med lynets hast for at løse nye, komplekse opgaver. For at kunne tilpasse organisationerne denne virkelighed, må de mennesker, der skal løse opgaverne, være motiveret for en ny tilgang til sig selv. Derfor introduceres værktøjet “MIG A/S” på basis af bøgerne ”Future Shock”, ”Karrierespillet” og ”Personlig Branding”, så man med sin helt personlige bestyrelse løbende kan sikre sin kursværdi og være på toppen af sine mål. 

Publiceret 7. februar 2021 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg 

Det er svært at spå, især om fremtiden. Oftest er det sværeste ikke at forudsige, hvad der sker, men hvornår det sker. Det fremgår af casen Future Shock, en bog fra 1970 af fremtidsforskerne Alvin og Heidi Toffler, der definerer termen ”fremtidschok” som en bestemt psykologisk tilstand hos individer og hele samfund. Den korteste definition af termen er en personlig identifikation af ”for meget forandring på for kort tid”. Populært sagt betyder det, at mange af os ikke er i stand til at tilpasse os de mange ydre og indre forandringer, vi inden for en meget begrænset tidshorisont udsættes for.

Tiden, hvor gulduret efter 25 års trofast tjeneste i en virksomhed var en selvfølge, er længst borte, så alt over fem år oftest langt overstiger normen for en bestemt position.

MIG A/S er fundamentet for alle dine erhvervs-aktiviteter. Det kan defineres som dit helt personlige selskab, der bringer alle dine aktiver i spil og optimerer dit selskabs kursværdi

Efter snart 50 år er adhocratiet ved at vinde indpas: Det er en type organisation, der er et antonym til bureaukrati, nemlig hvor organisationen for at kunne løse nye komplekse opgaver løbende ændrer form og derfor har behov for at tiltrække forskellige jobprofiler.

I et verdensperspektiv med over 7,8 mia. indbyggere er der på den anden side af 120 millioner ledere og specialister, som vil være påvirket af realiteterne bag adhocratiet. Det er primært personer i bestyrelser og ledelser af virksomheder, der med den it-styrede kunstige intelligens og en her-og-nu markedstilgang har brug for at kunne omstille sig enormt hurtigt.

De fleste af os har således næppe fattet, hvor hurtigt og hvor store ændringer nye produktions- og service- samt distributionsformer vil ændre milliarder af menneskers tilværelse. For at kunne tilpasse organisationerne til den nye virkelighed, må de mennesker, der skal løse opgaverne, være rustet og motiveret med en ny tilgang til sig selv.

Med MIG A/S skal man være god til at sætte fingeren på de ”ømme punkter”.

Skabt dit eget MIG A/S
I konceptet MIG A/S tager vi med udgangspunkt i Alvin og Heidi Tofflers bog Future Shock fat på en ny dimension i arbejdslivet: Adhocratiet, hvor mange ledere og specialister på arbejdsmarkedet skal se sig selv om et personligt aktieselskab, fordi de vil have forholdsvis korte ansættelser – mens corporate-tilværelsen vil være ét langt karriereforløb.

Når der er to tilgange, skyldes det, at nogle vil gå efter at skifte ledelses- og bestyrelsespositioner i mange forskellige virksomheder, mens andre vil gå efter en enkelt, opstigende karriere i en corporate virksomhed, der alene på grund af sin størrelse løbende kan tilbyde nye karrieremuligheder.

Udgangspunktet er, at mange af os skal være bedre til at udnytte de strategiske muligheder.

Definitionen lyder: ”MIG A/S er fundamentet for alle dine erhvervsaktiviteter og kan defineres som dit helt personlige selskab, der ejer alle dine aktiver og passiver. Det har til formål at bringe alle dine aktiver i spil og optimere dit selskabs kursværdi, så du hele tiden har den største gevinst – og det bedste regnskab for dig selv.”

Baggrunden er, at mange mennesker i dag ikke har nogen klar ide om, hvor de er på vej hen. Der findes værktøjer som karriereplanlægning og kortlægning. Men mange har ganske enkelt ikke modet til at se ind i deres egen fremtid, fordi det er en utryg størrelse på grund af de vage, mentale konturer.

Billedet er særdeles uskarpt.

MIG A/S fungerer bedst for de personer, der går efter en karriere i ledelse og bestyrelser; som har brug for at systematisere og løbende analysere og opgradere sine muligheder

Samme udfordring har mange selskaber. Det er en af årsagerne til, at de har bestyrelser. Til bestyrelserne vælges de personer, der inden for virksomhedens interessefelt har den største indsigt i de forhold, som kan sikre og udbygge værdierne.

På samme måde med MIG A/S. Her går man sammen med to andre om at stifte gensidige bestyrelser, så andre kan bidrage til at sætte kursen; vurdere, hvornår man skal rebe eller slække sejlene og drøfte, om det er på tide at finde en anden båd at sejle videre med.

Men før det skal man finde ud af, om ens MIG A/S i sin nuværende form er værd at bruge tid på.

I konceptet noteres blandt andet: ”Har du prøvet at smage på dig selv? Når du er på indkøb i supermarkedet, vil du i reglen tjekke varedeklarationen, når du står overfor at skulle købe en ny vare. Kan du tåle de ingredienser, varen indeholder? På samme måde kan det rejse spørgsmålet, om du kan tåle dig selv, og hvad du er sammensat af.”

Den personlige varedeklaration har til formål at analysere, hvad ens MIG A/S består af. For at gennemføre denne selvundersøgelse skal man have definitionen på MIG A/S i baghovedet.

Omtale af MIG A/S i Berlingske Søndag
ved lancering af ”Personlig branding” i 2004.
Emnet behandles i bogtitlerne. (Collage: EM)

Hvem kan bruge et MIG A/S?
Et MIG A/S kan i princippet bruges af alle, der vil have et dybere kendskab til deres erhvervsmæssige og private fundament og dets potentiale. Det rækker fra den studerende, der har behov for at kortlægge sin fremtid og dens muligheder, til toplederen og bestyrelsesformanden, der efter en lang og succesfuld karriere skal finde sig selv og sit liv i en ny dimension.

MIG A/S fungerer bedst for de personer, der går efter en lederkarriere, og som har brug for at systematisere og løbende analysere og opgradere sine karrieremuligheder.

Det er vigtigt, at MIG A/S går sammen med andre
MIG A/S’er i et OS A/S – ud fra ”no man is an island”

At etablere et MIG A/S kræver en vis selvdisciplin og ønsket om at gøre en vedvarende indsats i drift og udbygning af selskabet. Én præmis er derfor god selvindsigt, en anden vision af de ønskede mål og en tredje betydelig handlekraft.

Selvindsigten bruges til at afgrænse sine initiativer til det gennemførlige – og for at kunne det kræves, at man kan efterleve formlen Vision – Status = Strategi (Visionen er hvor man vil hen; status er, hvor man er – og strategi er, hvordan man kommer derhen jfr. bogen af samme titel). Handlekraft er nødvendig for at sikre de nødvendige ressourcer til effektuering.

Etableringen er enkel: Man skriver vedtægter for MIG A/S – ikke ulig dem, der skal leveres i forbindelse med selskabsstiftelse i Erhvervsstyrelsen og en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Til brug for bestyrelsen laver man som direktion et strategioplæg, som bestyrelsen efterfølgende skal vurdere, godkende og overordnet sikre gennemførelsen af.

KIB – Kvinder I Bestyrelser har tidligere holdt en konference om MIG A/S med en række oplægsholdere, bl.a. Maiken Wexø, der fortalte, hvordan strategien definerer den bane vi spiller på. (foto: KIB – Homey Media)

At fremme forståelsen
Forståelsen for nødvendigheden af et MIG A/S afhænger af, om man er villig til at prøve ideen bag og sætte den i sit eget perspektiv. Det er vigtigt, at MIG A/S undervejs går sammen med andre MIG A/S’er i et OS A/S – de færreste kan i sig selv udrette noget.

For at efterprøve det har KIB – Kvinder I Bestyrelser haft MIG A/S som tema på en af sine konferencer: (29) Videodokumentaren MIG A/S – YouTube

Læs mere: www.kvinderibestyrelser.dk