Karriere: Øg dine værdier med MIG A/S

Publiceret 8. november 2020 – af en Executive Magazine reporter  – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Resumé: Fra 2021 indfører KIB- Kvinder I Bestyrelser en ny aktiviteter, MIG A/S, i sine suiter. Målet er at give KIB-medlemmerne redskaber til at optimere værdien af deres helt eget personlige selskab – det der er karriereskabende og egnet til at fremme de egne værdier, der prioriteres højest. Modellen er hentet fra bogen MIG A/S, der igen baserer sig på kapitler eller afsnit  i bøgerne ”Karrierespillet” (2005) og ”Personlig Branding” (2004) samt Alvin & Heidi Tofflers ”Future Shock” (1970). Målet er, at man skaber sin egen bestyrelse og samtidig indgår i en bestyrelse for to andre personer og dermed får en strategisk ledelse for sine operative aktiviteter.

”Med den ny bog ”MIG A/S – øg dine værdier” tager vi med udgangspunkt i Alvin og Heidi Tofflers bog ”Future Shock” fat på en ny dimension i arbejdslivet: Adhocratiet, hvor mange ledere og specialister på arbejdsmarkedet skal se sig selv om et personligt aktieselskab, fordi de vil have forholdsvis korte ansættelser – mens corporate tilværelsen vil være ét langt karriereforløb,” siger KIBs stifter Peter Horn.

Når der er to tilgange, skyldes det, at nogle vil gå efter at skifte ledelses- og bestyrelsespositioner i mange forskellige virksomheder, mens andre vil gå efter en enkelt, opstigende karriere i en corporate virksomhed, der alene på grund af sin størrelse løbende kan tilbyde nye karrieremuligheder.

MIG A/S i KIB – Kvinder I Bestyrelser
” Vi lancerer nu et koncept, hvorefter man ved at indsætte en bestyrelse i sit MIG A/S løbende optimerer sine muligheder. Det sker med en kommerciel tilgang til bæredygtighed og verdensmål i en ledelses- og bestyrelsesdimension. Det kan lyde som en stor mundfuld, men faktisk spejler vi blot mulighederne fra organisationerne over i et helt personligt selskab, der med identiteten MIG A/S følger spillereglerne for selskaberne med en bestyrelse.”

Definitionen lyder: ”MIG A/S er fundamentet for alle dine erhvervsaktiviteter og kan defineres som dit helt personlige selskab, der ejer alle dine aktiver og passiver. Det har til formål at bringe alle dine aktiver i spil og optimere dit selskabs kursværdi, så du hele tiden har den største gevinst – og det bedste regnskab for dig selv.”

”MIG A/S har til formål at bringe alle dine aktiver i spil og optimere dit selskabs kursværdi”

”Baggrunden er, at mange i dag ikke har nogen klar ide om, hvor de er på vej hen. Der findes værktøjer som karriereplanlægning og kortlægning. Men mange har ganske enkelt ikke modet til at se ind i deres egen fremtid, fordi det er en utryg størrelse på grund af de vage, mentale konturer. Billedet er særdeles uskarpt.”

Samme udfordring har mange selskaber. Det er en af årsagerne til, at de har bestyrelser. Til bestyrelserne vælges de personer, der inden for virksomhedens interessefelt har den største indsigt i de forhold, der kan sikre og udbygge værdierne.

Fra konferencen ”MIG A/S” (Foto: Homey Media).

”På samme måde med MIG A/S. Har går man sammen med to andre om at stifte gensidige bestyrelser, så andre kan bidrage til at sætte kursen, vurdere, hvornår man skal rebe eller slække sejlene og drøfte, om det er på tide at finde en andet båd at sejle videre med.”

Men før det skal man finde ud af, om dit MIG A/S i sin nuværende form er værd at bruge tid på.

”En personlig varedeklaration lader dig smage på dig selv. Du finder ud af, om du kan tåle dig selv”

I bogen noteres bl.a.: ”Har du prøvet at smage på dig selv? Når du er på indkøb i supermarkedet, vil du i reglen tjekke varedeklarationen, når du står overfor at skulle købe en ny vare. Kan du tåle de ingredienser, varen indeholder? På samme måde kan det rejse spørgsmålet, om du kan tåle dig selv og hvad du er sammensat af.”

Den personlige varedeklaration har til formål at analysere, hvad dit MIG A/S består af. For at gennemføre denne selvundersøgelse skal man have definitionen på MIG A/S i baghovedet.

Hvem kan bruge et MIG A/S?

Et MIG A/S kan i princippet bruges af alle, der vil have et dybere kendskab til deres erhvervsmæssige og private fundament og dets potentiale. Det rækker fra den studerende, der har behov for at kortlægge sin fremtid og dens muligheder til toplederen og bestyrelsesformanden, der efter en lang og succesfuld karriere skal finde sig selv og sit liv i en ny dimension.

MIG A/S fungerer bedst for de personer, der går efter en lederkarriere og som har brug for at systematisere og løbende analysere og opgradere sine karrieremuligheder.

At etablere et MIG A/S kræver en vis selvdisciplin og ønsket om at gøre en vedvarende indsats i drift og udbygning af selskabet. En præmis er derfor god selvindsigt, en anden vision af de ønskede mål og en tredje betydelig handlekraft. Selvindsigten bruges til at afgrænse sine initiativer til det gennemførlige – og for at kunne det kræves, at man kan efterleve formlen Vision – Status = Strategi. Handlekraft er nødvendig for at sikre de nødvendige ressource til effektuering.

Etableringen er enkel: Man skriver vedtægter for MIG A/S – ikke ulig dem, der skal leveres i forbindelse med selskabsstiftelse i Erhvervsstyrelsen og en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Til brug for bestyrelsen laver man som direktion et strategioplæg, som bestyrelsen efterfølgende skal vurdere, godkende og overordnet sikre gennemførelsen af.

Den personlige kursværdi

Den personlige kursværdi er beskrevet i bogen ”Karrierespillet” (Peter Horn, Børsens Forlag) og handler i al sin enkelthed om – ”nu hvor man har aflagt regnskab og samtidig opgjort sine aktiver og passiver – at finde frem til, om den kursværdi, man har på markedet, afspejler hele virksomheden MIG A/S og dermed er retvisende. Nogle gange er en aktie under- og nogle gange overvurderet. Det handler alt sammen om, hvilke forventninger der er til aktien – snarere end om, hvad den lige her og nu er værd. På denne baggrund prissættes aktier på markedet ofte mere af følelser end af fornuft, og dermed indikerer det også, at man for at opbygge den størst mulige indsats eller kapital til brug for karrierespillet skal vurdere sine muligheder i en følelsesmæssig sammenhæng – nu hvor det fornuftsmæssige er afklaret. Det betyder, at man skal gøre brug af de samme metodikker, som børsmæglerne og investeringsrådgiverne bruger over for deres kunder – sælge forventninger og så gå efter, at de bliver indfriet i så stor udstrækning, at der er gevinst at hente for alle.

Når man skal opbygge sin kursværdi, har man ofte brug for støtte fra trediepart – det kaldtes i ”gamle dage” moralsk opbakning – og det, trediepart i sidste ende støtter med, er potentiel magt. Den er at betragte som er en ekstra kapital, der kan trækkes ind – som når man med udgangspunkt i sin kreditværdighed sikrer sig muligheden af at få en stor kassekredit uden rent faktisk at etablere den.

Forventningen til aktien MIG A/S vil oftest være knyttet til dens prospekt, altså hvilken værdi og virkelighed, den fremover vil være i stand til at skabe. I dette prospekt skal fremgå, hvilken hovedretning, man vil følge over en årrække, hvilke samarbejdspartnere og alliancer, man vil vælge eller indgå og hvilke typer spil, man primært vil anvende for at nå sine mål. Ud fra det vil det være muligt at estimere, om ens kurs vil være for op- eller nedadgående. 

Den personlige kursværdi skal anvendes til at fastsætte, hvilken indsats man kan og skal gøre i karrierespillet og hvornår. Det har logik og fornuft at satse mest, når ”aktien” i den givne situation står højest, så man har de største ressourcer at trække på”.

Synliggørelse af MIG A/S
Fra Personlig branding: ”Når man har formuleret sit forretningsgrundlag – “Hvem er jeg?” – og fundet vejen til at finansiere virksomheden – “Hvad er mine ressourcer?” –kommer definitionen af “Hvorledes vil jeg fremstå i forhold til mine mål?” for at synliggøre Mig A/S. At betragte sig selv som et ”børsnoteret selskab” er ikke så egocentreret, som man skulle tro. Et børsnoteret selskab skal tiltrække sig aktionærer på basis af dets værdier og fremtidige afkast, og det skal samtidig tilgodese stakeholder value. Dermed skal selskabet også kunne fastholde og udbygge relationer til kunder, medarbejdere og leverandører.

At synliggøre MIG A/S er lettere, fordi man har et produkt, som man kender bedre end nogen anden, og man har en meget klar varedeklaration. Oveni har man et klart defineret markedsføringsbudget – med et markedsføringskoncept, der skal lægge vægt på de elementer i ens brand, som har den stærkeste gennemslagskraft over for de givne målgrupper.

Det vigtigste for enhver handel er, at varen ikke alene er synlig for kunden, men at han eller hun også får lyst til at købe den. Når der er tale om personlig branding, er det væsentligste motiv for købet, at kunden får en merværdi. Mekanismen er den samme som ved handel med aktier på børsen. Der købes i tiltro til, at aktien vil stige i kurs, og at man derfor vil have fordel af handelen. Jo mere køberen kender til aktien og virksomheden bag i forhold til markedet, desto større kan købelysten være”.

At prøve fremmer forståelsen
Forståelsen af nødvendigheden for et MIG A/S afhænger af, om man er villig til at prøve ideen bag og sætte den i sit eget perspektiv. Det er vigtigt, at MIG A/S undervejs indgår med andre MIG A/S’er i et OS A/S- de færreste kan i sig selv udrette noget.

For at efterprøve det, har vi i Kvinder I Bestyrelser valgt at introducere MIG A/S i de enkelte suiter, så alle har mulighed for at tage stilling til konceptet. Det sker i særlige workshops.

Når man taler adhocrati i store organisationen vil man næsten pr. automatik skulle spejle den verden, der ligger foran os og den er hårdt ramt af klima- og miljøproblemer, overforbrug, ulighed, diskrimination og talrige begrænsninger i mange menneskers adfærd med bl.a. Covid-19.

For at få ide om, hvor meget det giver at være aktiv, bidrage og konkurrere om løsninger, som alle kan få glæde af, denne videodokumentar fra KIB-konferencen MIG A/S .

Søg medlemskab af KIB: https://kvinderibestyrelser.dk/bliv-medlem/