Jobopslagsdebat i Folketinget 8. december: Målet er at få flere dygtige kandidater

Partileder af Frie Grønne, Sikandar Siddique MF, rejser forespørgselsdebat på baggrund af den tværpolitiske konference ALLE VINDER 18. september. Video: (20) KIB DOKUMENTAR ALLE VINDER - YouTube

Resumé: Partileder og folketingsmedlem Sikandar Siddique, Frie Grønne, står bag forespørgselsdebat i Folketinget 8. december, der skal besvares af ligestillings- og erhvervsministrene:  ”Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i offentlige og private ledelser og bestyrelser?” Spørgsmålet er rejst på baggrund af KIB-konferencen ALLE VINDER 18. september. Målet er lov om opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner i erhvervslivet, så flere kvinder og mænd kan søge og dermed sikre flere kompetente kandidater til sikring af udvikling og konkurrenceevne.

SIDSTE NYT: “ma 07-12-2020 15:31 – Efter ønske fra erhvervsministeren udgår forhandlingen af F 7 om at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser. Forespørgslen er stillet til ministeren for ligestilling og til erhvervsministeren. Der er ikke aftalt en ny dato for forhandlingen.”

Publiceret 6. december 2020 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg 

Partileder og folketingsmedlem Sikandar Siddique, Frie Grønne, står bag en forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag 8. december, der skal besvares af ligestillings- og erhvervsministrene:  ”Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i offentlige og private ledelser og bestyrelser?” Spørgsmålet er rejst på baggrund af KIB-konferencen ALLE VINDER fredag 18. september og målet er lov om opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner i erhvervslivet, så flere kvinder og mænd kan søge og dermed sikre flere kompetente kandidater til sikring af udvikling og konkurrenceevne.

I et interview med Executive Magazine begrunder Sikandar Siddique forespørgselsdebatten – og understreger, at den rækker ud til alle andre politiske partier i Folketinget:

”Trods mange års forgæves forsøg på at få flere kvinder i private og offentlige ledelses- og bestyrelsesposter. Og trods en tilbagevendende erkendelse af, at de fleste forsøg ikke virker –

– har vi ikke ligeløn og ikke lige repræsentation af kønnene i virksomhedernes ledelser og bestyrelser. Det er endnu ikke lykkedes et af de mest frie og lige lande i hele verden at ligestille mænd og kvinder på arbejdsmarkedet,” siger han.

God økonomi i offentlige opslag
Sikandar Siddique fremhæver, at det er ”fuldstændigt naturligt og nødvendigt, at kvinder deltager i de beslutninger, der skal tages i alle samfundsmæssige sammenhænge – også i erhvervslivet.

Vores køn afgør ikke vores værdi, men vores arbejdsindsats i de samme job- og erhvervsfunktioner skal belønnes ens. Vi skal bedømmes lige i forhold til rekruttering af ledelses- og bestyrelsesposter”.

”Der er god økonomi i at indføre offentlige opslag på ledelsesniveau og i bestyrelsesposter. Det øger de kvindelige kandidaters muligheder for at opnå en lederstilling eller en bestyrelsespost.

Mangfoldighed og diversitet fører generel t til et øget fokus på bæredygtighed – og det er altid en god forretning. – Det gælder også for andelen af kvinder på direktions- og bestyrelsesgangene.”

Fra konferencen ALLE VINDER – Allan Polack, ceo, PFA, Anne Louise Eberhard, bestyrelsesformand, Jeff Gravenhorst, tdl. koncernchef ISS, Merete Søby, direktør, KMD, Majbrit Berlau, næstformand, FH og Henning Thiesen, formand, DJØF. Se video: https://kvinderibestyrelser.dk/medlemskab/

Positiv kønsfordeling nødvendig

Sikandar Siddique refererer til både erhvervs- og politikerpanel ved konferencen, nå han konstaterer, at ”positiv kønsfordeling er til en nødvendig del af flere moderne virksomheders ledelsesstrategi. Virksomhedens positive og konkrete fokus på kønssammensætning skal altid komme fra dens øverste ledelse, så det sikrer opbakning på alle niveauer i organisationen.

Er offentlige opslag på ledelsesniveau og bestyrelsesposter nok?”

”Jeg kan se behovet for kønskvoter, hvor det er absolut nødvendigt – i forbindelse med bestyrelses- og topledelsesposter. Kvoter er langt fra ideelt, og burde ikke være måden at sikre ligestilling på – selvom det kan blive nødvendigt i en periode. Måske vi i virkeligheden ikke har noget valg på sigt? Vi står midt i en række alvorlige globale udfordringer, hvor der på alle niveauer er brug for alle kræfter, kvinders og mænds – og der er i høj grad behov for nytænkning.”

”Om de så bærer tørklæde, turban, kasket eller stråhat”
Den politiske leder fandt med udgangspunkt i konferencen, at ”på sigt får vi ingen reel arbejdsmarkedsligestilling uden ligeværd og lige rettigheder til alle samfundets kvinder og mænd – om så de bærer tørklæde, turban, kasket eller stråhat. Jeg tror, at civilsamfundet er de kompetente aktører, der kan bære ligestillingen igennem. Det er jer, der har taget initiativ til konferencen og det er jer, der nu sender et signal til det offentlige Danmark, om at få gennemført ligestilling mellem kønnene i ledelser og bestyrelsesposter.”

Læs mere:

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/s/sikandar-siddique
www.gronne.dk

Samlende interview:
Flere interviews med ordførere: