Jobopslag til topledelse effektivt alternativ til kvoter

Publiceret 27. februar 2020

RESUMÉ – Kvinder I Bestyrelser, aktuel med kampagnen ”Der mangler noget!” for at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser, har 16. maj med Alternativet som vært indbudt til tværpolitisk og erhvervsfaglig konference i Landstingssalen på Christiansborg. ”Vi vil inspirere politikerne til at overveje lovgivning om stillingsopslag af alle leder- og bestyrelsesposter i stedet for at indføre kvoter efter norsk eller islandsk model,” siger KIBs bestyrelsesformand og stifter.

Danske politikere og erhvervsledere skal sætte en ny standard for lige muligheder ved at indføre lovmæssige stillingsopslag for alle positioner i ledelse og bestyrelser. Det sker med Danmarks første konference om et alternativ til at indføre kønsbestemte kvoter. Den gennemføres lørdag 16. maj i Landstingssalen på Christiansborg. Bag det tværpolitiske og tværfaglige initiativ står en styregruppe i organisationen Kvinder I Bestyrelser. Alternativets ligestillingsordfører Sikandar Siddique har påtaget sig rollen som vært i Folketinget.

Kvinder I Bestyrelser har netop gennemført kampagnen ”Der mangler noget!”, hvor organisationen har udfordret 10 af landets største virksomheder til at nå deres mål for flere kompetente kvinder i deres topledelser.

Kampagnen har fået en god modtagelse hos 70% af virksomhederne. Nu inviteres nogle af de 100 største virksomheder, målt på medarbejdere, til at tage aktiv del i konferencen. Initiativet er taget af en styregruppe på 12 af KIBs medlemmer. De er nu i kontakt med alle ligestillings- og erhvervsordførere i Folketinget. Der rettes også henvendelse til fremtrædende erhvervsledere, virksomhedsejere og repræsentanter for arbejdsmarkedets organisationer.

Vil inspirere til lovgivning

”Vi vil inspirere politikerne til at overveje lovgivning om stillingsopslag af alle leder- og bestyrelsesposter i stedet for kvoter efter norsk eller islandsk model. Opslagene vil give større gennemsigtighed i ansøgningsprocedurerne og give en større pool af kvalificerede ansøgere blandt både kvinder og mænd. Virksomhederne vil få flere dygtige kandidater og således generelt højne ledelses- og bestyrelsesniveauet. Da virksomhederne selv kan vælge mellem kandidaterne og dermed deres køn, er der i modsætning til kvoterne ikke tale om nogen form for pålæg eller tvang. På denne måde vil kandidaterne lettere komme i spil og virksomhederne vil optimere søgemulighederne,” siger KIBs bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing.

”Vi vil inspirere politikerne til at overveje lovgivning om stillingsopslag af alle leder- og bestyrelsesposter i stedet for kvoter efter norsk eller islandsk mode.”

Gitte Maya Elsing, bestyrelsesformand, Kvinder I Bestyrelser.
Peter Horn, Stifter
Kvinder I Bestyrelser.

Kvoter har ikke afsmittende effekt

Undersøgelser i Norge og Island viser, at kvoter kun giver resultater inden for lovgivningen. I Norge har lovgivningen med minimum 40 procent af hvert køn i børsnoterede selskabers bestyrelser ført til opnåelse af målsætningen, men selskaber udenfor lovgivningen har fortsat kun 19 procent i deres bestyrelser og 20 procent i deres ledelser. Der er 7,5 procent kvinder blandt de adm. direktører og 11 procent blandt bestyrelsesformændene i de 200 største norske selskaber, angiver det norske Instituttet for Samfunnsforskning.

I Island har der været kvotelovgivning siden 2013 med 40 procent af hvert køn i bestyrelser for virksomheder med over 50 ansatte. I disse virksomheder er der nu 35-40 procent kvinder, mens antallet i de virksomheder, der ikke er omfattet af loven, er stabilt med 25 procent. Det fremgår af et forskningsprojekt, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Politics & Gender.

”Lige nu udsendes invitationer til alle ligestillings- og erhvervsordførere, topledere, eksperter og repræsentanter for organisationer. Ideen med konferencen er at holde korte oplæg, lade deltagerne finde forskellige vinkler på emnet og lade et panel af politikere vurdere, om der er den nødvendige viden til at rejse en forespørgselsdebat i Folketinget,” siger Peter Horn.

Håber på positiv modtagelse

Sikandar Siddique, Alternativets ligestillingsordfører, konstaterer, at han som udgangspunkt er glad for at være vært ved et tværpolitisk arrangement, der har gode muligheder for at sikre bred opbakning hos de fleste blandt de repræsenterede partier i Folketinget.

”Vi vil i sagens natur gerne bidrage til at få det underrepræsenterede køn mere i spil”.

”Vi vil i sagens natur gerne bidrage til at få det underrepræsenterede køn mere i spil. Kan det lade sig gøre ved at opslå leder- og bestyrelsesposter, så opslagene gøres transparente, vil det sandsynligvis sikre, at langt flere kompetente kandidater uanset køn kan komme i betragtning.  Derfor håber jeg, at forslaget får en positiv modtagelse ved konferencen.”

Mona Juul, der er erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti, er positivt indstillet over for muligheden af at opslå jobpositionerne i ledelser og bestyrelser som et relevant alternativ til kvoter for bestyrelser.

”Det er ikke konservativ politik at blande sig i erhvervslivets forhold, men når man ved at skabe gennemsigtighed i opslåede positioner og tiltrække flere egnede kandidater, kan jeg se de indlysende fordele. Også fordi det stillede forslag tilgodeser både kvinder og mænd og således sikrer, at virksomhederne får flere egnede kandidater at vælge mellem. Det vil alt andet lige kunne øge konkurrenceevnen og samtidig give flere personer mulighed for at gøre karriere. Da der samtidig er lagt op til, at virksomhedsejerne selv kan vælge mellem kandidaterne, ligger det indenfor vores politiske agenda.”

Sikandar Siddique, Ligestillingsordfører, Alternativet. Foto: Steen Brogaard.
Mona Juul, Erhvervsordfører
Det Konservative Folkeparti.

Undersøgelser viser, at de fleste leder- og bestyrelsesposter i dag besættes gennem netværk. For bestyrelser er det over 95 procent, og for jobpositioner er det generelt 67 procent. Den gennemsnitlige repræsentation af kvinder i C1000 virksomhedernes ledelse og bestyrelser: 19,0% i bestyrelser og 14,8% i direktioner. Ifølge Danmarks Statistik er der i alt 151.022 bestyrelsesmedlemmer, heraf 29.371 kvinder og 184.539 ledere, heraf 28.053 kvinder. I virksomheder med 50 ansatte og derover er der 2.505 kvinder ud af 16.133 bestyrelsesposter og 500 kvinder ud af 6.018 direktionsmedlemmer. Der udskiftes årligt godt 15.000 bestyrelsesmedlemmer og 18.000 på direktionsniveau.

Flere kan løfte opgaven

Opgaven med at opslå ledelses- og bestyrelsespositioner offentligt kan løftes af flere aktører. Mens Erhvervsstyrelsens direktør Katrine Winding ikke har ønsket af besvare, om styrelsen rent teknisk kan løfte denne opgave, siger adm. direktør Kaare Danielsen fra Jobindex, at ”både Jobnet og Jobindex kan sådan set sagtens klare opgaven. Alle offentlige stillinger skal allerede i dag annonceres på Jobnet, og Jobindex indeholder en næsten komplet oversigt over alle stillinger, der bliver annonceret på internettet. Det er ca. 400.000 job om året eller ca. halvdelen af de jobskifter, der ifølge Danmarks Statistik i alt er om året”. 

”Mange direktørstillinger bliver da også annonceret, men det er nok rigtigt, at de fleste bestyrelsesposter stadig bliver besat enten gennem netværk eller blandt folk som har interesser i selskabet, dvs. aktionærer eller medarbejdere.”

”Mange direktørstillinger bliver da også annonceret, men det er nok rigtigt, at de fleste bestyrelsesposter stadig bliver besat enten gennem netværk eller blandt folk som har interesser i selskabet, dvs. aktionærer eller medarbejdere. Men der er ikke nogen tekniske problemer i at annoncere stillingerne,” siger Kaare Danielsen.

Kaare Danielsen, adm. direktør, Jobindex.

Illustrationer: Fotograf Steen Brogaard. KIB