”Ja til kvoter – opslag mest realistiske”

”Mulighed for at få alle samfundets resurser i spil, når begge køn kan søge offentligt opslåede toppositioner,” sammenfatter KIBs formand Annette Piilgaard konferencen ALLE VINDERs emne.

Resumé: KIB – Executive & Boards havde på konferencen ALLE VINDER med topledere og ordførere fra Folketinget opgaven at fokusere på lovfunderede offentlige opslag af alle relevante ledelses- og bestyrelsesstillinger vs. kvoter. Derved vinder alle – kvinder, mænd, virksomheder og samfund. Udbyttet var indsigt og inspiration ved at bringe alle samfundets ledelses- og bestyrelsesmæssige resurser i spil. Nu skal Folketinget bringe emnet fra ide til virkelighed. Se videodokumentar: https://www.youtube.com/watch?v=OqzuObtwRC8

Publiceret 3. oktober – Af Peter Horn og Rikke Namunyak Marott

KIB-Executive & Boards havde betydelig succes 18. september med sin konference ALLE VINDER i Salen, Kulturhuset Islands Brygge. Topledere og ligestillings- og erhvervsordførere fra Folketinget med KIB-medlemmer og deres gæster søgte at finde nye veje til at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Det skete ud fra at fokusere på muligheden af lovfunderede offentlige opslag af alle relevante ledelses- og bestyrelsesstillinger vs. kvoter.

Erhvervslederpanelet hældte stærkt mod kvoter. Det gjorde ordførerpanelet i overvejende grad også. De blev bakket op af talspersoner for de seks KIB-workshops, som fandt kvoter mest effektive. Der var bred erkendelse af, at Folketinget bliver svært at samle under denne agenda. Derfor ser det ud til, at forslaget om opslag står til at nyde fremme – hvis partierne kan blive enige om det. Et beslutningsforslag i Folketinget 26. maj 2020 fra Radikale Venstre om at stramme op på måltallene fra erhvervslivet blev nedstemt.

I det følgende er videodokumentaren ALLE VINDER transkriberet ud fra de enkelte klip, så man på den måde kan følge konferencens forløb. Oplægsholderne har mere at sige.  Derfor er interviews fra Executive Magazine med som links. Dermed har KIB også fået de politikere med, som ikke nåede frem til politikerpanelet.

Som optakt til konferencen blev KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard interviewet på TV2 News.

KLIP 01 – Annette Piilgaard, bestyrelsesformand, KIB-Kvinder I Bestyrelser:
”Grunden til, at vi er samlet her i dag er, at vi vil forsøge at formulere et alternativ til kvoter i ledelser og bestyrelser sådan som man bl.a. kender det fra Norge og Island. (…) I denne sammenhæng taler vi om at slå alle ledelses- og bestyrelsesposter op offentligt, sådan så alle kan søge dem, både kvinder og mænd.”

”Så skal jeg give ordet til Sikandar Siddique, som vil fortælle os lidt om, hvordan et forslag som det vi forhåbentligt kommer frem til i dag eventuelt kan bæres videre i Folketinget og hvad der skal til for at få sådan et forslag godkendt.”  (Sikandar bliver introduceret af Annette Piilgaard, og går på scenen)

KLIP 02 – Sikandar Siddique, politisk leder, Frie Grønne:

”Den snak, den frugtbare snak, de gode diskussioner, som vi har i dag, hvordan vi kan realisere dem og gøre dem til handling.”

KLIP 03 – Sara Louise Muhr, professor, CBS:
”Det sekund, jeg træder ind i et bestyrelseslokale, har folk en mening om mig, fordi jeg er kvinde. Kvoter det vil være en bevidst handling som opretter en ubevidst handling. Okay? De biasblokkere, jeg taler om, det er en bevidst handling som adresserer den bias som producerer en ubevidst handling. Det er jo rystende, det er jo rystende så få stillinger, der bliver slået op…”

(KLAPSALVER FRA SALEN – billeder fra salen, hvor der klappes)

KLIP 04 – Allan Polack, CEO, PFA:
”Hvis man tager temperaturen lige nu og vi tager toppen, altså ønsket om at have kvinder i bestyrelser, kvinder i direktioner, så er det min opfattelse, at det vil man rigtig gerne -og hvem er man? Det er så de beslutningstagere, som vi har lært her til morgen, ofte er mænd. Det vil de mænd faktisk rigtig gerne. De vil nok af forskellige årsager. Først og fremmest den ene gruppe, de er presset til det. Altså… de kan mærke, at kravet fra deres ejere og kommunikationen eksternt fra debatter som den vi har i dag presser dem. Den anden gruppe, de vil det gerne, fordi de tænker rationelt, der er en kæmpestor kompetence, hvorfor tapper vi ikke ind i den; halvdelen af vores kunder er kvinder, de vil have nogle kvinder i toppen, det er det rationelle argument. Så er der en lille gruppe tilbage, som også har det ud fra et mere emotionelt argument.”

KLIP 05 – Anne Louise Eberhard, bestyrelsesformand:

”Jeg tror ikke på offentlige jobopslag. Jeg tror mere på mere transparens, men jeg tror ikke det vil løse  noget. Jeg tror faktisk, at det er et plaster på noget, som vi er nødt til at tale om, det der er inde under plasteret, vi er nødt til at gå dybere i vores debat. (…) Vi skal på banen i det lange seje træk. Vi skal på banen indimellem jobansøgningerne. Vi skal uopfordret tage fat i de bestyrelsesformænd. Vi kan gøre os klart, hvor vi kan skabe værdi. og hvordan vi kan skabe værdi. og så skal vi tage fat i folk og være opsøgende.”

KLIP 06 – Jeff Gravenhorst, tdl. Group CEO, ISS
“Jeg har været chef for en virksomhed med cirka 500.000 ansatte i stort set hele verden. Mangfoldighed og ligestilling er to forskellige ting i min verden. Mangfoldighed er en god forretning, j det kan være en god forretning, men det er saftsuseme også svært at være leder for den gruppe, hvor vi alle sammen ligner hinanden er meget lettere end at have modet til – som Sara Louise også snakkede om – vi tager ikke den der er mavefornemmelsen lige nu perfekt, fordi når mavefornemmelsen er perfekt, er det nok fordi du ligner mig. Nu tager jeg den, som er lidt anderledes, som kan have nogle andre synspunkter, men det er en større risiko, fordi hvordan i alverden styrer jeg det? Jeg ved det ikke. Det er jeg ikke opdraget til. At tage det mod og tage dem ombord som det selvfølgelig giver – kan give en god forretning, Så lad os lave en lovgivning om kvoter. Det er meget nemt. To: Lad os lave en lovgivning om tvungen barsel.”

KLIP 07 – Direktør Merete Søby, KMD:
”Jeg griber ordet mod ovre fra dig Jeff, og så tror jeg faktisk, at jeg vil starte med en lille personlig anekdote for lige at sætte scenen lidt anderledes her. Da jeg var 32 og var højgravid med tvillinger, så blev jeg kontaktet af en tidligere chef, der spurgte om jeg havde lyst til at være administrerende direktør i en stor japansk teknologivirksomhed her i Danmark. Og jeg tænkte hvorfor ikke; hjem og snakke med manden og så sagde jeg selvfølgelig bare ja og startede så otte måneder senere, da jeg havde født mine tvillinger. Og jeg tror, det er lidt tilbage med det her med mod, hvem var den modige af os to? Jeg følte ikke, at jeg var modig for jeg tænkte at den her opgave kan jeg godt løse. Men den modige i det her billede var jo faktisk Niels Svenningsen, som dengang ansatte mig til at tage det her job. Han havde forinden haft en mand, der havde sidder der i 19 år og drevet virksomheden og lavet en fin vækst med 5 procent  year-over-year vækst. Det, der skete, efter jeg kom til, det var, at vi satte et nyt hold og vi firedoblede omsætningen og bundlinjen i løbet af 5-6 år.” 

KLIP 08 – Majbrit Berlau, næstformand, FH:

”Åbenhed omkring ansættelsesprocesser. Hvem kan sige nej til det? Altså, det vil jo være enormt udanskt at vi gik ind for lukkethed. Er det ikkesådan, at man umiddelbart tænker? Men det er jo sådan, at det praktiseres alt for mange steder. At der er en stor lukkethed. Og det har vi fået vist rigtig fint i dag. Det er både processuel lukkethed, men det er også den lukkethed, som vi leverer, når vi sidder i processen og ansætter eller skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem med alle de bias, der er. Og derfor bliver disse diskussioner så centrale.”

KLIP 09 – Henning Thiesen, formand, DJØF:
”I 2020 og på plads nummer 102 når det gælder kvindernes andel af ledende poster i såvel det private erhvervsliv som i den offentlige sektor. Det er et fald fra sidste år på – der lå vi på en flot 95. plads. Vi har lavet en undersøgelse i Djøf, der viser, at to ud af treledere får deres første lederjob ved at blive headhuntet, prikket eller opfordret til det gennem åbne opslag. Så vi er tilhængere af, at ansøgningsprocesser og for så vidt også search-processer i videst muligt omfang foregår åbent., Og vi er sådan set også tilhængere af, at flest mulige stillinger skal i offentlige opslag. Offentlige opslag kan ikke stå alene, ofte vil der være ting, der taler imod det, fortrolighedshensyn og så videre.”

SPEAK: (…) Hver workshop-hold bedes komme med fem anbefalinger, som kan gives videre til ordførerpanelet.

KLIP 10 – Workshops – billeder fra gruppearbejder mellem de enkelte talere

KLIP 11 – Workshop 1 – Anne-Lykke Mau, VP, juridisk direktør, KMD:

”Rekruttering og offentliggørelse af bestyrelsesposter, og der tror vi på, at det skal ske via softlaw på den måde, at vi anbefaler, at der bliver noget transparens i forhold til de her bestyrelsesposter og besætningen og rekrutteringen af dem, men vi mener, at vi ved at indføre kvoterne kommer længere.”

KLIP 12 – Workshop 2 – Dorthe Palmvang, Head of Culture, Nordea:

“Vi tror på kvoter. Vi tror på at det kan være med til at sparke gang i at vi rykker fra nummer 102-plads, og det tror vi kvoter kan være med til og vi har et måltal, der hedder 40/60 som et indspil her, og så mener vi også at det skal italesættes og konkretiseres, hvad menes der med det.”

KLIP 13 – Workshop 3 – Chatrin Sjøstrøm, HR-direktør, Canon Danmark:

“Det betyder rigtig meget for virksomhedens branding, at man går ind for jobopslag og man er meget mere transparent. Så på den måde kan virksomheden brande sig selv og vi ved jo, at unge mennesker kigger rigtig meget på det her, så det er den rigtige måde at tiltrække den yngre generation på.”

KLIP 14 – Workshop 4 – Heidi Bøtcher Sørensen, HR Chef, Zoologisk Have:

“Vi får en påvirkning igennem hele vores skolesystem og nedad, så vi ikke bare har de søde småprinsesser og de dygtige drenge. Men at vi faktisk allerede dér er med til at skabe et forbillede til vores børn ved at vise, at både mor og far godt kan være i bestyrelseslokalet.”

KLIP 15 – Workshop 5 – Rikke Namunyak Marott, retoriker, rådgiver, KIB:
“Jamen er der noget med os kvinder, er der noget, vi kan gøre bedre? Men så huskede vi også lige, at Allan Polack han havde sagt, at kvinder skal være lidt mere frække professionelt og så tænkte vi -ejmen, nu gør vi det altså alligevel, kigger lidt på vores egen rolle.”

KLIP 16 – Workshop 6 – Mai-Britt Rasmussen, Market Director, L’Oréal Danmark A/S:
“Det er vigtigt at få skabt en bølge og vi tror ikke vi kan skabe en så stor bølge som på klimadebatten, men trods alt det pres, som Allan bl.a. refererede til, et befolkningspres at det bare er ret og rimeligt at der kommer en forandring på det her område, det bør vi skabe i befolkningen.

KLIP 17 – Paneldiskussion – SPEAK (total, mens talerne sætter sig til rette)

Panelet med ligestillings- og erhvervsordførere har deltagelse af Astrid Carøe, SF, Sikandar Siddique, Frie Grønne, Victoria Velasquez, Enhedslisten, og Samira Nawa, Radikale Venstre.

Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokratiet, Fatma Øktem, Venstre, Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti og Birgitte Bergman, Konservative, nåede ikke frem. Partiernes synspunkter citeres derfor fra interviews i Executive Magazine efter panelets oplæg.

KLIP 18 – Astrid Carøe, SF:

“Jeg tror faktisk allerede, at I har fået en del af os til at tænke over det her på forhånd, fordi vi har snakket, blevet interviewet og alt sådan noget. Jeg synes helt generelt, at det lyder som en rigtig god ide at lave de her opslag af stillinger. Og det tænker jeg, at vi kommer til at snakke meget mere om. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at sætte lidt flere ord på, hvad jeg tænker vi ellers kan gøre. For det første bider jeg jo mærke i, måske har I læst de der interviews, jeg har selv sagt SF går ind for kvoter, jeg kan kigge ud i befolkningen og se, at det er der nok ikke den store opbakning til, det troede jeg faktisk heller ikke der var i erhvervslivet, men det kan jeg jo høre her hos jer og det kan være, at vi skal have Sara Louise ud til hele befolkningen, hvis hun har formået at overbevise jer på en formiddag om, hvorfor kvoter er en god ide.”    

KLIP 19 – Sikandar Siddique, Frie Grønne:

“Men der, hvor jeg tror vi har en udfordring, det er, hvis vi kigger i lokalet i dag, så er der en, to, tre fire mænd til stede. Jeg tror at det er det, der gør at vi har nogle strukturer, som magtkræfterne har helt klart og tydeligt vist, at det kan de ikke løse. Vi ved hvad der skal til. Det er regulering, det er lovgivning, og vi ved med det vi har snakket om i dag, den videnskab der ligger, hvad det er for noget. Lad os bare komme i gang.”

KLIP 20 – Victoria Velasquez, Enhedslisten:

“Jeg synes, vi skal kigge på, hvad vi kan gøre i forhold til regulering. Men vi skal også have et opgør med kulturen. Vi skal have en kulturændring, for ellers vil der ske det, at når de rigtige beslutninger skal tages, diskussionerne skal tages, så bliver vi ikke inddraget. Jeg synes det er vigtigt, at det er hele vejen rundt. Rigtig mange af de ideer, der fører vores samfund i en retning, det kommer jo fra virksomhederne af. Og de beslutninger og de kompetencer, der skal til, de skal jo være de bedste. Og de beslutninger om, hvad for en retning, vi skal, de beslutninger skal vi som kvinder jo også være med til tage. Vi skal ikke lukkes ude af de rum, hvor magten også kommer til at være. Jeg vil rigtig gerne være med til at se på, hvad vi kan gøre i forhold til lovgivning, men så håber jeg også, at I kan se hinanden i øjnene, at vi gør hinanden stærkere og at det er nu, at vi rykker sammen, for jeg tror virkelig, at vi kan rykke noget i den her tid.”

KLIP 21 – Samira Nawa, Radikale Venstre:
“Unge er vildt optaget af to ting, er min opfattelse, klima og ligestilling. Jeg tror faktisk, at diversitet og ligestilling, det er et egentligt konkurrenceparameter. Når de af vores børn, der går i folkeskole vil ramme arbejdsmarkedet, så vil de rigtig gerne se, okay, den virksomhed, jeg skal ind at arbejde for, hvordan er det lige, at kønsbalancen er, hvordan har man det i forhold til minoriteter, hvordan er diversiteten her? Jeg tror, det er et konkurrenceparameter.”

KLIP 22 – Birgitte Vind, Socialdemokratiet

SPEAK: Og nu til citaterne. Socialdemokratiets daværende ligestillingsordfører Birgitte Vind – siden erstattet af Lars Aslan Rasmussen:
Om Socialdemokratiets syn på kvoter siger Birgitte Vind, at ” kvoter er som udgangspunkt ikke vores politik. Vi har fokus på mere realistiske løsninger.”

Hun vurderer, at en af de samfundsmæssige konsekvenser ved forslaget om opslåede stillinger vil være flere ansøgere, men pointerer, at det ikke nødvendigvis vil afhjælpe problematikken: ” Jeg har det svært med at lovgive på området, men vil dog ikke afvise forslaget.”

KLIP 23 – Fatma Øktem, Venstre

SPEAK: Ligestillingsordfører Fatma Øktem, Venstre:
Ved vurderingen af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag af leder- og bestyrelsesposter fremhæver hun åbenhed og lige adgang til at søge stillingerne. “Det kan blive en fordel for virksomhederne, for det betyder flere egnende ansøgere og nyt blod I bestyrelserne.”

KLIP 24 – Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

SPEAK:  Ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti:

Om forslaget om opslåede stillinger siger hun: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget. Udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor. Jeg tror ikke, at forslaget kan gennemføres. I forhold til at få flere kvinder ind i bestyrelserne, mener jeg, at vi skal bruge de gode rollemodeller som inspiration.”

KLIP 25 – Birgitte Bergman, Det Konservativ Folkeparti

SPEAK: Ligestillingsordfører Birgitte Bergman, Konservative:

Vi er også positivt indstillet over for muligheden for at opslå jobpositioner i ledelser og bestyrelser som et relevant alternativ til kvoter for bestyrelser. Det er ikke konservativ politik at blande sig i erhvervslivets ansættelsesforhold, men når man ved at skabe gennemsigtighed i opslåede positioner tiltrækker flere egnede kandidater, kan jeg se de indlysende fordele. Det vil tilgodese både mænd og kvinder og således også sikre, at virksomhederne får flere egnede kandidater at vælge mellem. (…).

KLIP 26 – CREDITS:

KLIP 27 – SPONSOR:

Konferencen er sponseret af

Om KMD: KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,4 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.