Gør klar til din bestyrelseskarriere: Jagten på posterne starter til efteråret

Kvinder holdes fortsat udenfor, når det drejer sig om repræsentation i bestyrelser. Ifølge en opgørelse er kun 16 ud af 100 nyvalgte til bestyrelser kvinder.

Resumé: Det er nu, man skal gøre sig klar til bestyrelsesjagten, hvis man skal gøre sig håb om en bestyrelsespost i starten af 2021. De fleste drømmer om at få en post i nogle af Danmarks største selskaber inden for medico, transport, produktion og finans – de såkaldte C25 selskaber -men det er sjældent dér, man starter. De fleste skal gå efter de godt 60.000 andre selskaber med en bestyrelse – og i over halvdelen, 56 procent, er der ingen kvinderepræsentation. Det har dog mindre med køn at gøre end at gøre sine kompetencer gældende. Derfor vælger flere kvinder i øvre ledelse at gennemgå Kvinder I Bestyrelsers program Leadership Through Boards®, der har til formål at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Her får man i reglen allerede indenfor tre måneder tilbudt en post i et advisory board eller en bestyrelse i en vækstvirksomhed.

Publiceret mandag 6. juli 2020 – Af en Executive Magazine reporter

Det er nu, at man skal gøre sig klar til at deltage i bestyrelsesjagten, hvis man skal gøre sig håb om en bestyrelsespost i starten af 2021 tilknytning til det tidlige forår, hvor de fleste generalforsamlinger finder sted. Som med jagt på vildt skal man for at kvalificere sig i reglen være udstyret med et ”jagttegn”, hvor man har aflagt prøve på sine kompetencer – i bestyrelsesregi sker det hos den private organisation Kvinder I bestyrelser – KIB ved at deltage i programmet Leadership Through Boards®, der giver organisationens medlemmer hands-on erfaring gennem primært rådgivende bestyrelsesarbejde (advisory boards) i vækstvirksomheder. KIB har til formål at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Målgruppen er kvinder i øvre ledelse med karrierepotentiale.

Kvinder I Bestyrelser har siden 2015 med programmet Leadership Through Boards® givet kvindelige ledere flere karrieremuligheder i ledelse og bestyrelser. Her fra konferencen ”Pitch” – se videoprogrammet her.

Bedre rustet end de fleste
”Kvinder I Bestyrelser er den eneste organisation, der har et gennemarbejdet koncept for hands-on aktiviteter i relation til kvinders karrierefremme, når det både drejer sig om ledelses- og bestyrelsesarbejde. Medlemmerne vil i reglen blive tilbudt en post i en rådgivende bestyrelse (advisory board) inden for tre måneder, og der holdes styr på de oparbejdede erfaringer. Dermed ved medlemmerne ret præcist, hvad de besidder af kompetencer, og hvad de kan bidrage med i en bestyrelse. Dermed er de bedre rustet end de fleste andre til både at hjælpe en bestyrelse i den strategiske indsats og i at hjælpe sig videre i den operative karriere, fordi de får en anden strategisk indsigt og tilgang til driften,” siger adm. direktør for Kvinder I bestyrelser, Peter Horn.

KIB er centreret om fire hovedaktiviteter: Personlig branding, politiske spil, opbygning af relationer og at kunne pitche.

”Herudover har KIB særlige aktiviteter med en række af Danmarks bedste undervisere i bestyrelseslæring og bestyrelsesarbejde, nemlig personer, der selv har gjort sig erfaringer i både topledelse og bestyrelser,” siger KIBs direktør. Han understreger, at det er nu, at man skal begynde at arbejde på at erhverve sit ”jagttegn”, hvis man vil gå efter bestyrelsesposter i det kommende år.

”Vi anbefaler ikke, at man skal gå efter bestyrelsesposter af økonomiske årsager. De færreste vil kunne leve af det. Man skal have mindst 7-10 poster i mellemstore virksomheder, før det samlede honorar er så stort, at det kan matche en direktørløn. Derfor er det en god ide at kombinere et par bestyrelsesposter med et lederjob for at få ny inspiration til at løse sine egne operative udfordringer.”

Virksomhedernes ejerforhold spiller ind
I henhold til en rapport fra Center for Ejerledede Virksomheder på CBS, der har afsæt i 76.000 danske aktie- og anpartsselskaber, havde blot seks procent af de ejerledede virksomheder en professionel bestyrelse i 2019, mens tallet er 22 procent for semi-ejerledede virksomheder og 29 procent for ikke-ejerledede virksomheder.

Godt halvdelen af Danmarks cirka 300.000 virksomheder er personligt ejede. Mere end 90 procent af samtlige virksomheder er familie- eller ejerledede.

Over 30.000 bestyrelser mangler kvinder
”Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – må kigge langt efter kvinder rundt om bordet, når de holder møder. De består kun af mænd.” Det skriver Mandag Morgen.

Deler man det ud over året, bliver der i gennemsnit besat 100 bestyrelsesposter i Danmark. Heraf er kun 16 ud af de 100 nye bestyrelsesmedlemmer kvinder. Dermed falder andelen af kvinder, selv om der nu er indført regler om måltal for kvinder i landets største virksomheder.

Det fremgår af den første kortlægning af landets over 60.000 virksomhedsbestyrelser, skriver Mandag Morgen. Opgørelsen er lavet af headhunter og senior partner Tau Steffensen fra det globale headhunter- og rådgivningsfirma AIMS International Denmark på baggrund af registerdata.

Analysen er ikke afgrænset til de danske C20-selskaber, de under 200 børsnoterede selskaber eller tilfældige stikprøver. Den omfatter samtlige virksomhedsbestyrelser med tilsammen godt 200.000 bestyrelsesposter.

”Hvis vi skal have flere kvinder ind i bestyrelserne, skal vi have flyttet fokus fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen. Vi skal se meget mere målrettet på hele pipeline-situationen, og hvordan det beskedne antal kvindelige bestyrelseskandidater kan forøges markant. Ellers bliver problemet aldrig løst.” Det siger Tau Steffensen til Mandag Morgen.

Den skæve kønsfordeling har store konsekvenser for samfundet. Den betyder, at erhvervslivet går glip af mange tusinde begavede, veluddannede og fagligt stærke mennesker, der kunne være med til at give bestyrelserne et løft og skabe vækst.

Det er baggrunden for, at KIB holder konferencen ALLE VINDER i Landstingssalen på Christiansborg 18. september med deltagelse af ligestillings- eller erhvervsordførere fra de fleste partier i Folketinget og et erhvervspanel med deltagelse af topledere, bestyrelsesformænd og ledere af de største organisationer.

Tante- og onkelbestyrelser spiller fortsat en stor rolle i de danske virksomheder. Det skal udfaldet af konferencen ALLE VINDER lave om på. Nu skal det være slut med Tordenskjolds soldater.

26 procent er kvinder – men mange ”tanter” iblandt
Ud af de 98.000 personer, som i dag er medlem af en virksomhedsbestyrelse og har bopæl i Danmark, er 25.000 kvinder – svarende til 26 procent.

De fleste kvinder har kun én bestyrelsespost hver, mens mændene oftere er i flere bestyrelser. Så når man tæller, hvor mange poster i bestyrelserne, der er besat med kvinder, falder kvindernes andel til 20 procent.

Analysen viser, at tusindvis af danske bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. De kan have svært ved at leve op til kravene til en professionel bestyrelse ”om at agere kritisk vagthund, udstikke kursen og hjælpe virksomheden til at skabe vækst”, noterer Mandag Morgen.

Omfanget af såkaldte tantebestyrelser ser ud til at være væsentlig større end omfanget af onkelbestyrelser. Det viser de foreløbige resultater fra en gruppe forskere på Copenhagen Business School, som for øjeblikket er ved at skrive en bog om danske bestyrelser.

”Vores forskning viser, at kvinder er overrepræsenterede blandt familierelaterede bestyrelsesmedlemmer. Vores foreløbige resultater tyder på, at omkring 80 pct. af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber har en familierelation til et andet bestyrelsesmedlem. Det tilsvarende tal for mandlige bestyrelsesmedlemmer er omkring 40 procent,” siger Thomas Poulsen, lektor i virksomhedsledelse ved Institut for International Økonomi og Ledelse på CBS, til Mandag Morgen.

Konference med anden tilgang
Emnet er oppe at vende på konferencen ALLE VINDER, som Kvinder I Bestyrelser – KIB gennemfører i Landstingssalen på Christiansborg 18. september 2020 med repræsentanter for de største partiers politiske ordførere til at debattere et alternativ til kvoter, nemlig offentlige opslag af alle leder- og bestyrelsesposter i Danmark. Et tilsvarende erhvervspanel med ledere og bestyrelsespersoner for virksomheder og organisationer giver erhvervslivets synspunkter. Hele 10 underemner behandles i workshops under konferencen. Tilmelding for medlemmer af KIB på www.kvinderibestyrelser.dk .

Executive Magazine har interviewet alle deltagende erhvervs- eller ligestillingsordførere. Der tegner sig et flertal for offentlige jobopslag.


Læs mere om KIB og medlemskab:
www.kvinderibestyrelser.dkBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.