Godt nytår: Mysteriet om det manglende stoleben

Resumé: KIB – Kvinder I Bestyrelser nåede sine mål i 2020 – trods Covid-19: Kampagnen ”Der mangler noget!” er kommet videre. Alle planlagte suitemøder holdt. Der er stiftet nye advisory boards i vækstvirksomheder. KIB har fået ny formand. Flere er kommet videre i karrieren – og et muligt lovforslag om opslag af ledelses- og bestyrelsespositioner behandles i Folketinget 29.januar. Nu kommer KIB 2.0.

Publiceret 20. december 2020 – Af EM – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

KIB – Kvinder I Bestyrelser har trods hård odds klaret sig flot i 2020 -og er kommet i mål med alle sine aktiviteter. Året startede med kampagnen ”Der mangler noget!”, hvor den daværende og den nuværende bestyrelsesformand i KIB med udgangspunkt i en stor indsats fra Saatchi & Saatchi (kampagne) og Peter Horn & Co./KIBs sekretariat (PR-kampagne) vakte opmærksomhed i erhvervslivet og medierne ved at tage meget direkte fat i nogle af de virksomheder, der ikke helt var på plads med måltal og politikker for det ”underrepræsenterede køn”.

”Kampagnen fik stor omtale i alle erhvervsmedier, DR P1 og alle betydende fagmedier og nåede dermed en del af sit mål, at gøre noget ved situationen,” siger KIBs direktør og stifter, Peter Horn. ”Det er derfor ekstra glædeligt, at de virksomheder, KIB har været i kontakt med, har taget godt mod initiativet og at der fortsat er drøftelsen om, hvad virksomhederne kan foretage sig for at få effekt af flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Kampagnen, der på bureauet blev skabt af adm. direktør Annette Piilgaard og kreativ direktør Sabine Herskind, tog udgangspunkt i, at kvinder udgør godt en tredjedel af medarbejderne i erhvervslivet, men kun udgør hhv. 19% af bestyrelserne og 15% af direktørerne (Danmarks Statistik). Der er således en pæn pulje kompetencer, som erhvervslivet ikke får sat i spil. Det handler kampagnen om – og den fortsætter i 2021.”

Blandt de deltagende virksomheder har bl.a. AMBU A/S, PFA og Jyske Bank taget udfordringen aktivt op. Det kommer der flere spændende initiativer ud af i de kommende år. Teamet fra KIB var sekretariatsleder Anne Christine Jensen, journalist Line Frederiksen og retoriker Rikke Namunyak Marott.

Toplederne Polack, PFA, Eberhard, FLS, Gravenhorst, tdl. ISS, Søby, KMD (der har ordet), næstformand Berlau, FH og formand Thiesen, DJØF – stærk enighed om kvoter, men…

Næste trin: ALLE VINDER og lovforslag
Konferencen ALLE VINDER, der blev skabt med en styregruppe af KIB-medlemmer og i samarbejde med ligestillings- og erhvervsordførere i Folketinget samt med topledere og formænd fra organisationerne blev en succes ved gennemførelsen 18. september i Kulturhuset Islands Brygge. Se traileren her: Medlemskab – Kvinder I Bestyrelser . Målet var at skabe belæg for et lovforslag om at opslå alle ledelses- og bestyrelsespositioner i den private sektor. Det forslag danner rammen om en forespørgselsdebat fredag 29. januar 2021 og fremsættelse af et efterfølgende beslutningsforslag. Konferencen blev tilrettelagt af styregruppen og facilitetet af adm. direktør Birgitte Holst, Henkel Nordic.

”Vi interviewede i Executive Magazine alle de partier, der ville medvirke – tre partier kunne ikke afse resurser – og dermed synes der at danne sig et flertal for forslaget. På konferencen var der stemning for at indføre kvoter, men det synes ikke at have gang på jord i det politiske univers. Med det fremsatte forslag giver en lov lige mulighed for alle. Dermed kan alle – ikke mindst kvinder – søge de opslåede poster og erhvervslivet vil få et større og mere kvalificeret udvalg,” konstaterer Peter Horn.

KIB: Alt er gennemført
Aktiviteterne for KIB – Kvinder I Bestyrelser har været ramt af Covid-19 og de tilhørende restriktioner, men det er lykkedes at gennemføre alle de lovede aktiviteter – herunder et antal suite-møder, bestyrelseslæring og to konferencer. Herudover har vækstvirksomhedernes advisory boards også været aktive -om end nogle møder har måttet udskydes.

Oplægsholdere på konferencen ”MOD”: Piilgaard, Holst, Bloch, Moser, Dunsire, Hyveled.

”Konferencen ”MOD” i Ledernes MødeCenter blev gennemført i fysisk form ligesom ”ALLE VINDER” og markerede ikke mindst, hvad der er brug for i denne tid – nemlig ledere og bestyrelsespersoner, der har mod til at gøre tingene på en anden måde: https://www.youtube.com/watch?v=2C2rMe1Jb_c

Allerede nu er den næste konference ved at være klar: ”Ja!” –med undertitlen ”Jeg sagde ja til jobbet, fordi jeg er kvinde”. Den holdes fredag 16. april,” fortæller Peter Horn. Konferencen er tilrettelagt af KIBs sekretariat i samarbejde med Market Director Mai-Britt Rasmussen, L’Oreal.

… og ikke at forglemme Line Sandberg.

Karriereudvikling
Den samlede aktivitet har ikke mindst givet udbytte for de aktive medlemmer. Således er Anette Lykke Petri blevet øverste direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed og Susanne Kruse Sørensen har skiftet positionen som adm. direktør for Vordingborg Erhverv med en ny som lufthavnschef i Esbjerg. I KIBs egen kreds blev positionen som formand slået op efter Gitte Maya Elsing havde valgt at trække sig eftermere end fem år – først som ordførende i KIBs advisory board og siden som medlem af KIBs bestyrelse og formand efter den første, Lotte Lundberg. KIB opslog naturligvis stillingen og Annette Piilgaard, nu adm. direktør og partner i NORD DDB søgte og fik stillingen efter beslutning fra KIBs ejere. Herefter er bestyrelsen ud over hende juridisk direktør Anne-Lykke Mau, KMD og European Managing Dirctor Kjersti Lund, Designit.

Gitte Maya Elsing og Annette Piilgaard kørte parløb så godt, at sidstnævnte overtog formandsstolen for KIB i maj 2020.
Positionen blev naturligvis opslået og kunne søges
– som KIB jo har foreslået med alle ledelses- og bestyrelsespositioner.

Ny udgave: KIB 2.0
KIB – Kvinder I Bestyrelser har efter en undersøgelse og dialog med medlemmer, vækstvirksomheder, rådgivere og bestyrelse introduceret i et program for aktiviteterne i 2021 med fokus på det individuelle udbytte på årsbasis.

”Vi vil hellere været meget for de få en lidt for de mange. Derfor lægger vi op til fastere rammer om indhold, eksekvering og udbytte i 2021. Det betyder, at alle skal arbejde lidt mere – og at KIBs organisation bliver mere målrettet den enkelte – både medlem og vækstvirksomhed. Udover det håber vi at kunne indgå i og samarbejde med andre organisationer om at etablere samfundsmæssigt gennemslagskraftige aktiviteter, der understøtter KIBs formål – fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser,” siger Peter Horn.

Læs mere:
www.kvinderibestyrelser.dk