Fordomme: Mistillid til kvinder som erhvervsledere

Kvinder fylder mere i unge mænds billede af deres repræsentation i ledelse end korrekt er. Det skyldes, at unge kvinder udgør 60% på de videregående uddannelser og derfor er meget synlige. (Foto: Unsplash)

Resumé: Fordomme om kvinders evner til at lede i politik og erhvervsvirksomheder er stadig et stort problem. Hvorfor skal der overhovedet være en mistillid til kvinder i ledelse? Svaret findes i samfundstendenserne ifølge Reykjavik Index 2020-21 for Leadership. Der er opstået en general idé om ledelsesarbejde som forbundet med maskulinitet, hvilket medfører en ubevidst fordom om kvinder som ledere. Det skriver Christine Ro i BBC Worklife. Fordommene er også repræsenteret i de yngre generationer, som ellers ofte anses som mere progressive inden for ligestilling og diversitet end de ældre generationer. En undersøgelse af politolog Yoshikuni Ono, viser, at man generelt overvurderer repræsentationen af kvinder indenfor lederskab. Årsagen er at mænd oftere oplever flere kvinder end mænd på akademiske uddannelser.

Publiceret 24. januar 2021 – Af Lucas Kanno Kastberg

Man skulle efterhånden tro, at de mange samfundsmæssige tendenser de seneste år havde skabt tiltro til kvinder i politik og erhvervsvirksomheder. Hvis man kigger på det nye Reykjavik Index 2020-21 findes der tendenser i samfundet, som peger i den modsatte retning. Reykjavik-indekset viser at majoriteten af borgerne i G7-landene ikke ville føle sig trygge med en kvindelig leder. Det er eksempelvis kun 38% af Japans befolkning, der er trygge ved tanken om en kvinde som leder af regeringen eller af en større virksomhed. Derudover er det kun 41% af borgere i Tyskland, som føler sig trygge med en kvindelig leder – trods Angela Merkels langvarige kanslerskab.

Maskulinitet skaber fordomme
Der findes ikke et konkret svar på denne mistillid til kvinder, men samfundstendenser peger i retning af, at lederskab i politik og erhvervsvirksomheder ofte anses for at være forbundet med maskulinitet. Det skaber ubevidste fordomme om kvinders evne til at lede i disse poster. Fordommene optræder også hos personer, som betragter sig selv som progressive.

Yngre generationer trækker ned
Undersøgelser foretaget af politolog Yoshikuni Ono viser, at de yngre generationer, som normalt betragtes som progressive og velorienterede om ligestilling, også indgår i de samfundsmæssige tendenser, som sætter en stopklods for kvinders udvikling i lederskab.

”Særligt yngre mænd har en tendens til at overse problemet, fordi de tror, at kvinder allerede er stærkt repræsenteret. Årsagen til dette kan være, at man i dagligdagen oftere ser kvinder i akademiske videregående uddannelser,” siger hun.

Se problemet i øjenhøjde
Hvis man generelt antager, at der ikke er et problem i balancen mellem kvindelige og mandlige ledere, er man også mindre tilbøjelig til at tænke over vigtigheden ved have flere kvindelige ledere. Disse fejlagtige overbevisninger kan yderligere lede til fordomme om kvinders evner i lederskab og dermed hæmme udviklingen, fremgår det af undersøgelserne.

Læs mere:

Why do we still distrust women leaders? – BBC Worklife

The Reykjavik Index for Leadership 2020/2021 (kantar.com)