Folketing: Flertal for jobopslag som alternativ til kvoter

KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard: Glæder sig over undersøgelsens resultat.

Publiceret 21. juni – Af Excutive Magazine reportere

Resumé: Politiske partier skaber mulighed for offentlige jobopslag for alle leder- og bestyrelsesposter på Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” på Christiansborg fredag 18. september. ”Det vil være et stort skridt for diversiteten i Danmark, at alle – både kvinder og mænd – har mulighed for at opleve et transparent jobmarked på toplederniveau,” siger KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard.

Hvis Folketinget skulle stemme om det i dag, ville der være flertal for at opslå alle leder- og bestyrelsesposter offentligt som alternativ til den kvotelovgivning, der er gennemført i Norge og Island. Det fremgår af en interviewundersøgelse, som organisationen Kvinder I Bestyrelser (KIB) har foretaget blandt erhvervs- eller ligestillingsordførere for alle Folketingets partier. Ordførerne – bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige – vil således også deltage i et politikerpanel på konferencen ”Alle vinder”, som KIB holder i Landstingssalen på Christiansborg fredag 18. september med det uafhængige folketingsmedlem Sikandar Siddique som vært.

”Det vil være et stort skridt for diversiteten i Danmark, at alle – både kvinder og mænd – har mulighed for at opleve et transparent jobmarked på toplederniveau. Indtil nu er mange leder- og bestyrelsesposter blevet besat i det skjulte. Dermed har virksomhederne ikke fået alle de dygtige kandidater, som de burde kunne tiltrække, og dermed har de måske mistet konkurrenceevne. Samtidig har mange ikke haft mulighed for at søge de poster, som de havde kvalifikationerne til og som ville bringe dem videre i karrieren,” siger bestyrelsesformand Annette Piilgaard, KIB, der er adm. direktør for reklamebureauet NORD DDB.

Videreførelse af kampagnen ”Der mangler noget!”
Annette Piilgaard og reklamebureauet Saatchi & Saatchi, som hun tidligere var direktør for, stod sammen med KIBs sekretariat bag den meget omtalte kampagne ”Der mangler noget!”, der sendte en stol med et manglende ben til adm. direktører og bestyrelsesformænd for 10 fremtrædende virksomheder, der efter KIBs mening kunne forbedre deres måltal for diversitet i ledelse og bestyrelse. Der er siden gennemført eller aftalt møder med alle de 10 virksomheder, der spænder fra medico og fødevarer over finans og pension til energi og underholdning.

”Det er interessant at se, at partierne uanset udgangspunkt kan se fordelene i at gøre leder- og bestyrelsespositioner mere tilgængelige ved at gøre dem offentlige. Vi er imidlertid klar over, at der vil være undtagelser, ligesom alle ikke til en start vil gå ind for en lovgivning. Det er baggrunden for konferencen i Landstingssalen, hvor vi blandt deltagerne vil holde 10 forskellige workshops, der vil tage stilling til bl.a. undtagelser, forbehold og den praktiske gennemførelse. F.eks. forestiller vi os, at et lovforslag kan lægge op til frivillighed i f.eks. to år, før det ophæves til lov. Det gjorde Norge, da Stortinget indførte bestyrelseskvoter i de børsnoterede selskaber,” konstaterer Annette Piilgaard.

Forslaget om de offentlige jobopslag til leder- og bestyrelsesposter er udtænkt af KIBs stifter og direktør Peter Horn, der med rådgiver Rikke Namunyak Marott har gennemført interviewene med erhvervs- eller ligestillingsordførerne. Hele projektet er sat i værk af en særlig styregruppe hos Kvinder I Bestyrelser, der også har designet konferencen.

Det siger de enkelte ordførere i Folketinget
Kvinder I Bestyrelser har i sin undersøgelse haft kontakt til de 10 partier, der er repræsenteret i Folketinget. Der tegner sig ud fra det et flertal for offentligt opslag af leder- og bestyrelsesposter. To partier, Liberal Alliance med tre folketingsmedlemmer og Nye Borgerlige med fire folketingskandidater har ikke haft mulighed for at deltage.

De deltagende ordførere: Carøe, SF, Vind, S, Øktem, V, Juul, KF, Siddique, UFG, Velasquez, Enhedslisten, Adsbøl, DF og Nawa, RV (foto: Steen Brogaard m.fl.) 

Astrid Carøe, ligestillingsordfører, Socialistisk Folkeparti (15 MF), siger, at når det kommer til en vurdering af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag af toplederposter, ser hun flest fordele: “Jobansøgere kan følge med i, hvilke virksomheder, der gør det godt i forhold til diversitet. Virksomhederne kan bruge gennemsigtigheden aktivt i forhold til branding og styrkelse af deres image, hvis de gør det godt,” siger hun.

Hun peger på, at virksomhederne vil få et nyt ansøgerfelt: “Hvis topposterne altid tilfalder folk fra virksomheden eller netværket, så går vi glip af nogle gode hjerner, nogle der kan byde ind med noget nyt. Rent økonomisk er diversitet godt for virksomhederne. Dem, der har en god diversitet i bestyrelserne klarer sig typisk bedre”.

Birgitte Vind, ligestillingsordfører, Socialdemokratiet (48 MF), om forslaget om offentligt opslåede stillinger: ”Jeg afviser ikke forslaget, men mener ikke lovgivning alene løser de udfordringer, der er.” Hun understreger, at der skal en bevidsthedsændring til i forhold til køn, hvis udfordringen med at engagere flere kvinder i bestyrelser skal løses. ”Det er altid en balancegang, hvor meget der skal pålægges fra oven, men man kan håbe, at virksomhederne finder diversitetstankegangen interessant.”

Fatma Øktem, ligestillingsordfører, Venstre (42 MF): ”Kvoter er ikke Venstres politik. De fungerer ikke. Det kan vi se i Island og Norge.”  Til gengæld ser hun positivt på forslaget om opslåede stillinger, for her ligestilles kvinder og mænd. Alle kan søge.  ”De mennesker, der gerne vil lave bestyrelsesarbejde aner jo ikke, at stillingerne er ledige, og bestyrelserne aner ikke, at de er interesserede. Det kan blive en fordel for virksomhederne, for det betyder flere egnende ansøgere og nyt blod I bestyrelserne og på ledelsesgangene. Til gengæld kan flere ansøgere være en tidsmæssig, og dermed en økonomisk ulempe for virksomhederne.”

Mona Juul, erhvervspolitisk ordfører, Det Konservative Folkeparti (13 MF): ”Kvoter som i Norge eller Island er ikke konservativ politik. Til gengæld har jeg en positiv holdning til offentlige jobopslag af leder- og bestyrelsesposter, fordi forslaget, som jeg opfatter det, tilgodeser både kvinder og mænd. Man får lige mulighed, og det er der i afgørende grad brug for. Jeg har i mange forskellige sammenhænge hørt, at bestyrelser – udelukkende bestående af mænd – hævder, at de ikke kan få øje på kvinderne. Intet er mere forkert, og jeg kan på stedet altid fortælle, hvor de skal findes. Så der er naturligvis også mange kvalificerede kvinder til både leder- og bestyrelsespositionerne. Derfor vurderer jeg også, at forslaget har gennemførlighed: Det gør ikke forskel på kønnene og det mobiliserer sandsynligvis langt flere kvalificerede kandidater. Så må det være op til virksomhedernes ejere at vælge de rigtige – også ud fra et markedsperspektiv.”

Sikandar Siddeque, MF, udenfor folketingsgrupperne, tdl. ligestillingsordfører for Alternativet: ”Der er fortsat en del af Folketingets medlemmer, der er imod lovkrav om regulering af positiv særbehandling og lignende forslag for erhvervslivet. Jeg tror dog, at der er med bred og tydelig information og identificering af forslagets fordele er mulighed for at få forslaget gennemført.  Fordelene skal gerne fremgå af de workshops, som konferencen vil have mellem paneldiskussionerne. Dermed bliver perspektiveringen helt anderledes jordnær og konkret.”

Victoria Velasquez, erhvervsordfører, Enhedslisten (13 MF): ”Vi er ikke mod kvoter, men det er ikke nødvendigvis det, der vil virke bedst. Forslaget om offentligt opslåede stillinger er en rigtig god ide. Specielt fordi vi kan se, at det er de uåbne rekrutteringssystemer, der er problemet. I de bestyrelser, hvor medlemmerne bliver valgt, er der flere kvinder. Så åbenhed er godt. Jeg mener dog ikke, at forslaget kan stå helt alene. I forhold til at få flere kvinder ind i bestyrelserne anbefaler Enhedslisten udover opslåede stillinger, at man laver forsøg med anonyme ansøgninger.”

Karina Adsbøl, ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti (16 MF):Det, at man har kvinder i bestyrelserne kan ofte ses positivt på bundlinjen i virksomhederne. Det er naturligvis en fordel. Ulempen ved forslaget er, at vi politikere måske kommer til at pålægge private virksomheder nogle tiltag, som de ikke ønsker. Forandring skal helst komme indefra, fra virksomhederne selv.”

Samira Nawa, ligestillingsordfører, Radikale Venstre (16 MF): ”Jeg mener, at man bør opfatte ligestilling og diversitet som et konkurrenceparameter, der gør det muligt at tiltrække de bedste jobkandidater. Virksomhedernes mindset i forhold til, hvem de ansætter, skal udfordres, for kvinderne har ambitionerne. De tager i højere grad end mænd lange videregående uddannelser.  De vil gerne ledelse og bestyrelse. Beslutningsforslaget, som jeg har stillet, har pt. opbakning fra SF og Enhedslisten, og Erhvervsministeriet er i gang med at se på det. Beslutningsforslaget flugter godt med forslaget om at slå stillinger i ledelseslagene offentligt op. Det kunne meget vel være en del af den politik, som virksomhederne udarbejder.”

Læs mere:
www.kvinderibestyrelser.dk6 Trackbacks / Pingbacks

  1. Kendt professor: Opfølgning på lov om opslåede stillinger vil være nødvendig
  2. Birgitte Bergman (KF) støtter jobopslag: Med det forslag får vi alle en chance
  3. Djøfs formand: Jobopslag giver flere kvalificerede ansøgere og nytænkning
  4. FHs næstformand: Ind for åbenhed ved ledige poster
  5. Jeff Gravenhorst: Frivillige jobopslag en mulighed – større effekt i barsel og kvoter
  6. Nu er det alvor: Politikere går efter topjob-opslag i folketingsdebat

Leave a Reply

Your email address will not be published.