Færøernes brand i fare efter drab på 1.428 delfiner  

Denne video er ikke for børn og sarte sjæle: Delfindrabene kan skade Færøernes brand som bl.a. turistland og fiskeeksportør. Hverken bestanden af grind eller delfiner er imidlertid truet. Sea Shepherd Italia - Massacro alle Isole Faroe - Bing video

 

Publiceret 19. september 2021. Af EM – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Færøerne er kommet i international modvind, efter at nogle af de 53.000 indbyggere søndag 7. september dræbte 1.428 hvidsidede delfiner på Færøernes næststørste ø Eysturoy – det største nedslagtning, der endnu er udført på de 18 øer i Nordatlanten.

I forhold til drab på andre dyr som bl.a. kreaturer og svin syner tallet dog ikke stort. I Danmark blev der ifølge statistik fra Landbrug og Fødevarer eksempelvis slagtet 17,5 mio. svin i 2020. Den europæiske svineproduktion (EU) måles ikke i antal svin, men i tons, som EU-kommissionen venter, at der produceres 23,4 mio. tons af i 2021.

Fra nødvendighed til kultur

Tallene tåler hverken sammenligning mellem Færøerne og Danmark eller EUs slagtning af svin. Alligevel vækker færingernes adfærd, der de senere årtier har skiftet fra en ernæringsmæssig nødvendighed til en kulturtradition fra 1200-tallet,, til en mulig krise for ø-gruppens erhvervsaktiviteter.

Færøernes BNP er 19,7 mia. DKK (2018). Fiskeri og fiskeopdræt er i dag de største eksportaktiviteter. De er dog også påvirkelige af Færøernes brand, dels ud fra en kvalitatær betragtning og dels ud fra det samlede omdømme. Derfor kan netop omdiskuterede aktiviteter som grindedrab og drab på delfiner, som i dele af verden anses for unødvendige og barbariske, trække voldsomt ned i den samlede bedømmelse af ø-gruppen.

Grønlands sælskindskrise

Til eksempel kan nævnes Grønland, som på grund af en voldsom modstand mod drab på især sælunger – der mere skyldtes fejlinformation fra natur-og miljøorganisationer end realiteter, at den hjemmestyreejede virksomhed Great Greenland kom i store problemer, da priserne på og brugen af sælskind. Ifølge selskabets årsberetning blev der forrige år indhandlet 30.000 sælskind på Grønland. Der blev nedlagt 88.000 sæler i 2015.

Danmark: Vildudbytte på 2,2 mio. stk

Færøernes mulighed for at opretholde en mere styret fangst af grinder og delfiner skal i stor udstrækning ske ved at sammenligne denne fangst med jagt og lystfiskeri, som trods en vis modstand i en række lande fortsat har en betydelig udbredelse. I Danmark er denne popularitet bl.a. understøttet af tv-programmer som Nak & Æd, der handler om at skyde også eksotiske dyr eller fange spændende fisk og derefter tilberede og fortære dem.

I Danmark er vildtudbyttet således 2,2 mio. stk. årligt, herunder rådyr, hare, ræv, fasan, ringdue og gråand, opgør Miljøministeriet. Der er i Danmark 175.427 indløste jagttegn, fordelt på 11.983 kvinder og 163.444 mænd.

Bæredygtigt, men meningsløst

Den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, sagde i en pressemeddelelse ovenpå drabene af de hvidsidede delfiner, at ”selv om disse fangster betragtes som bæredygtige, vil vi nærstudere delfinfangsterne og den rolle, de skal spille i det færøske samfund.”

”Jagten er meningsløs og forårsager åbenlyst store lidelser hos dyrene. Her blev en grænse overskredet og en ny dimension i jagten nået, hedder det fra havbeskyttelsesorganisationen OceanCare.

I gennemsnit bliver der fanget omkring 600 grindehvaler og 250 delfiner årligt i færøske farvande. Det fremgår det af pressemeddelelsen fra den færøske lagmand.Den store fangst af delfiner bliver betegnet som “usædvanlig”, fordi der var tale om sammensatte flokke, der under ét var mange gange større end normalt.

Det findes 800.000 grindehvaler, heraf 100.000 findes i farvandene omkring Færøerne.

Der er mellem 200.000 og 300.000 hvidsidede delfiner i Nordatlanten.