Erhvervsliv: Portræt af den danske ejerleder

I sit program for at skabe flere handlekraftige bestyrelser har KIB – Kvinder I Bestyrelser samlet en række særdeles kompetente profiler, der har baggrund for især at markedsrette små og mellemstore virksomheder yderligere. Profilside – Kvinder I Bestyrelser

Publiceret 6. december 2020 – af EM – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Resume: Ejerlederen, der er et samarbejde mellem Center for Ejerledede Virksomheder på CBS og Industriens Fond, har lavet en profil af ejerledelse med skæring frem til 2019. Her tegnes et billede af et erhvervsliv, der består af få store børsnoterede selskaber og mange virksomheder med en stærk majoritetsaktionær, der sætter dagsordenen, nemlig 73 procent. Af dem er 88 procent er tillige adm. direktør. Kun 15 procent eller 25.000 firmaer har en bestyrelse. Flere generationsskifter på vej: 45 procent af ejerne er 55 år og derover.

Undersøgelsen omfatter 165.000 aktieselskaber og anpartsselskaber, og det konstateres, at kun 15 procent har en bestyrelse (advisory boards er ikke medtaget, da de ikke har økonomisk-juridisk status). Mens 88 procent af majoritetsejerne er direktører, er 79 procent også i bestyrelsen. Der tegnes således en profil med virksomheder, der er stærkt iværksætter og persondrevne.

En ejerledet virksomhed defineres som en virksomhed med én kontrollerende ejer, der er aktiv i virksomhedens ledelse. Det er, konstaterer undersøgelsens forfattere, ”dermed den mest almindelige ledelsesform i danske virksomheder”. I undersøgelsen konstateres, at ”alle aktieselskaber skal have en bestyrelse, mens det er frivilligt for Aps’erne (…). Bestyrelsen vælges af ejerne og skal tilse, at virksomheden drives forsvarligt. En dygtig bestyrelse giver ejerlederen mulighed for at sparre om udvikling af virksomheden. Forskning viser da også, at en bestyrelse kan bidrage positivt til virksomhedens vækst. ”På trods af det er der rigtig mange virksomheder, der vælger ikke at have en bestyrelse,” noterer undersøgelsens forfattere.

KIB – Kvinder I Bestyrelser – flere kompetencer
I sit program for at skabe flere handlekraftige bestyrelser har KIB – Kvinder I Bestyrelser samlet en række særdeles kompetente profiler, der har baggrund for især at markedsrette små og mellemstore virksomheder yderligere. De fleste af KIBs medlemmer har erfaring fra et advisory board eller en bestyrelse og kender således både opgaven og ”spillereglerne”. KIBs medlemmer vil i reglen indtræde i et advisory board te måneder efter, at de er blevet optaget som medlemmer og der er løbende fokus på både karriereelementet i ledelse og bestyrelser. Baggrunden for den store fokus på netop ledelse er, at kun de færreste opnår større bestyrelsesposter, med mindre de har erfaring fra topledelse – ligesom ledelse også sikrer en stærk økonomisk baggrund for den enkelte – og desuden pipeline for flere kvinder i ledelse. Profilside – Kvinder I Bestyrelser .

Om Center for ejerledede virksomheder (CEV)
CEV har som mål at bidrage til udvikling og værdiskabelse i de ejerledede virksomheder. Centeret bygger på et tæt samarbejde mellem Copenhagen Business SchoolIndustriens Fond, erhvervslivet og andre universiteter. Ejerlederplatformen ledes af Ellen Mølgaard Korsager, PhD.  

Læs mere: Ejerledelse | Ejerlederen.dk 
Ny bog afdækker magten i danske virksomheder: Kun 6% kvinder i bestyrelser uden familiedominans (executivemagazine.dk)
Her har kvinder flertal (berlingske.dk)