Enhedslistens Victoria Velasquez: Opslåede stillinger en rigtig god ide

Foto: Steen Brogaard

Resumé: Erhvervsordføreren, der er cand.soc. i arbejdslivsstudier og socialvidenskab har arbejdet som organiserings- og udviklingskonsulent samt ungdoms- og kampagnekonsulent.
I dag er hun i folketinget. Hun ser en betydningsfuld sammenhæng mellem erhvervsliv og ligestilling:
”Erhvervslivet er fantastisk til at tegne en retning for, hvor samfundet skal gå hen. Derfor er det vigtigt, at vi som kvinder er godt repræsenteret.” Om KVINDER I BESTYRELSERs forslag om offentligt opslåede stillinger siger hun: ”Jeg synes, at forslaget er en rigtig god ide”, men det kan ikke stå alene.

Publiceret 4. juni 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Victoria Velasquez har altid været politisk aktiv. Det var hun i sin fagforening, på sin arbejdsplads og på sit uddannelsessted. Selv kalder hun det for et slags kompas i maven: ”Jeg stødte ofte på situationer, som jeg syntes var uretfærdige og gerne ville ændre. Jeg følte dog, at jeg løb panden mod en mur og indså, at det var gennem Folketinget, tingene skulle laves om.”

En af de ting, hun arbejder for er, at kvinder bliver bedre repræsenteret i erhvervslivet.

Manglende ligestilling er demokratisk underskud               

Når det kommer til politiske resultater relateret til erhvervsordførerskabet i forhold til ligestilling, fremhæver Victoria Velasquez finanslovsforhandlingerne i 2019: ”En af Enhedslistens prioriteter var barsel for selvstændige. Den utryghed, der opstår, når man ikke har samme rettigheder som ansatte, spænder ben for mange kvinder i forhold til at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Det var vigtigt for os at ændre.”

Victoria Velasquez nævner, at Enhedslisten var det første parti til at foreslå en ny voldtægtslovgivning (samtykkelov) for at forbedre retssikkerheden for voldtægtsofre, at partiet med finanslovsaftalen i 2019 fik afsat mere end 300 mio. DKK til voldsudsatte kvinder, samt at de i 2014 fik indført et fag om køn, seksualitet og mangfoldighed på pædagoguddannelsen.

Hun understreger, at diversitet er vigtigt: ”I Danmark er vi stolte over vores demokratiske samfund, men det er paradoksalt, at vi på arbejdsmarkedsområdet ikke tør stille spørgsmål ved, at en bestemt befolkningsgruppe har mest at skulle have sagt. At vi har bestyrelser, der er selvsupplerende og vælger folk, der minder meget om sig selv i forhold til køn, alder, faglig baggrund og etnicitet. Det er et problem, fordi viden går tabt. Samtidig er det diskriminerende overfor dem, der ikke får adgang til de dele af vores samfund. Det er demokratisk underskud.

Kønskvoter vs. opslåede stillinger        

Victoria Velasquez siger, at ”vi er ikke mod kvoter, men det er ikke nødvendigvis det, der vil virke bedst.”

”Forslaget om offentligt opslåede stillinger er en rigtig god ide. Specielt fordi vi kan se, at det er de uåbne rekrutteringssystemer, der er problemet. I de bestyrelser, hvor medlemmerne bliver valgt, er der flere kvinder. Så åbenhed er godt. Jeg mener dog ikke, at forslaget kan stå helt alene,”

”I forhold til at få flere kvinder ind i bestyrelserne anbefaler Enhedslisten udover opslåede stillinger, at man laver forsøg med anonyme ansøgninger. Det har man gode erfaringer med i Sverige og Tyskland. Mentorordninger internt i virksomhederne, hvor man hjælper talenter, kan også være en del af løsningen. Åbenhed i forhold til virksomheders lønstatistikker og niveau for diversitet i bestyrelser og ledelse er betydningsfuldt. Desuden støtter vi De Radikales beslutningsforslag, der handler om at få flere kvinder i bestyrelser.”

I en vurdering af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentligt opslåede stillinger ser Victoria Velasquez mest fordele: ”Det vil forhåbentlig betyde, at de mest kompetente får jobbene, fordi ingen bliver fravalgt på grund af køn. Det er ikke kun på bundlinjen, at virksomheder med høj diversitet i bestyrelserne har en fordel, de tager også bedre beslutninger. Desuden er mangfoldighed godt i forhold til, at alle borgere kan føle sig repræsenteret. Det kunne også fører til mere bæredygtige beslutninger, fordi der med flere forskellige typer mennesker kommer flere nuancer på tingene. Ulempen på den korte bane kunne være, at opslåede stillinger tager mere tid at håndtere for virksomhederne.”

I en vurdering af forslagets gennemførlighed, siger hun at ”ud fra den seneste debat i Folketinget, og set som et led i et større udspil, er forslaget et vildt godt element. Kvoter har meget ”støj” om sig, og forslaget om mere åbenhed vil være sværere at afvise,” siger hun og fortæller, at hun ønsker at deltage i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” på Christiansborg den 18. september 2020; gerne som paneldeltager.

Erhvervslivets magtrum                                                      

For Victoria Velasquez er sammenhængen mellem erhvervslivet og ligestilling betydningsfuld: ”Erhvervslivet er fantastisk til at tegne en retning for, hvor samfundet skal hen. Derfor er det vigtigt, at vi som kvinder også er godt repræsenteret. Det handler også om økonomisk magt. Derfor er det betydningsfuldt, at der er ligestilling her. Så man ikke, på baggrund af sit køn, bliver forhindret i at kunne træde ind i de magtrum og i den indflydelse, der følger med.”


Læs mere:

victoria.velasquez@ft.dk

Flere interviews med ordførere:
Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:                                  https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul
Sikander Siddique, MF:
https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique
Fatma Øtkem, Venstre:
https://executivemagazine.dk/fatma-oktem
Samira Niwa, Radikale Venstre:
https://executivemagazine.dk/radikales-samira-nawa      Astrid Carøe, SF:                                              https://executivemagazine.dk/astrid-caroe-sf-opslaede-stillinger-mulighed-for-faellespolitisk-fodslag/                                 Birgitte Vind, Socialdemokratiet:     https://executivemagazine.dk/socialdemokratiets-birgitte-vind-vil-ikke-afvise-opslag-af-topposter/1 Trackback / Pingback

  1. Nu er det alvor: Politikere går efter topjob-opslag i folketingsdebat – men udskudt af erhvervsminister

Leave a Reply

Your email address will not be published.