Efterlysning: 38% kvinder til topbestyrelser

De mange dygtige danske topledere burde have selskab på denne Top 20 liste af 38% kvinder, hvis kvinders forholdsmæssige repræsentation på det private arbejdsmarkedet skal tages seriøst. De manglende kvinder er repræsenteret ved KIBs trebenede stol fra kampagnen ”Der mangler noget!”, der startede i januar 2020. (Billedmanipulation EM/Unsplash/Fra Børsen Ledelse)

Resumé: En opgørelse i Dagbladet Børsen over bestyrelsestoppen i Danmark har bragt sindene i kog:Top 20 listen indeholdt – kvaliteter og kompetencer ufortalt – lutter mænd. Hvorfor var der ingen kvinder? Nytter det med aktiviteter som KIB – Kvinder I Bestyrelser og Women’s Board Award? Executive Magazine bringer en efterlysning: Mail os navnene på de kvinder, der kan indgå i Børsens næste Top 20.

Publiceret 24. januar2021 – Af EM team – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

En opgørelse i Dagbladet Børsen over bestyrelsestoppen i Danmark har bragt sindene i kog: Top 20 listen indeholdt – kvaliteter og kompetencer ufortalt – lutter mænd. Hvorfor var der ingen kvinder? Kvinder udgør i dag 38% af arbejdsstyrken i det private erhvervsliv – 672.000 mod 1.100.000 mænd, men repræsentationen er fortsat ifølge Danmarks Statistik hhv. 15% i ledelse og 19% i bestyrelser.

KIBs stifter og direktør, Peter Horn har beskæftiget sig med fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser siden 1999, hvor han var medstifter af organisationen Active Women’s Club – siden Executive Business Networking. Han mener, at årsagen skal findes i historisk manglende politisk vilje, uvidenhed i erhvervslivet om fordelene ved øget aktivering af alle samfundets talenter og resurser og en evne hos mange til at tale frem for at handle.

Kvinderne skal bruger deres finansielle og politiske magt
”Det er interessant, at et enkelt dobbeltopslag i Børsen Ledelse kan skabe så stærke reaktioner, når det samme hverken er tilfældet ved folketingsvalg eller ved generalforsamlinger i de store aktieselskaber eller i de pensionsselskaber, der administrerer en stor del af danske kvinders opsparede formuer. Stort set ingen har gjort en langsigtet indsats for at ændre på forholdene, og derfor er situationen vel, som den er. Ud fra de erfaringer, vi har gjort i KIB – Kvinder I Bestyrelser, vil et stigende antal topledere gerne have flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Ikke fordi de er kvinder, men fordi de repræsenterer de kompetencer, erfaringer og den innovation, der er en forudsætning for at øge en tiltagende, hårdere global konkurrence i de fleste brancher,” siger Peter Horn.

Opslag kan være vejen frem
Han fremhæver, at der internationalt er taget en del initiativer til at øge repræsentationen af kvinder i både ledelse og bestyrelser, men også, at gennemslagskraften har været forsvindende lille. I Norge var det en mandlig, borgerlig erhvervsminister, Ansgar Gabrielsen, der lykkedes med forslaget om minimum 40% af hvert køn i de børsnoterede selskabers bestyrelser.

I Danmark havde S-regeringen Helle Thorning Schmidt er flertal for at indføre en lignende lovgivning, men statsministeren manglede dengang modet. Hun har vedkendt sig ansvaret for det. Siden er kvoter lagt død i dansk politik, hvorimod lovpligtige opslag af alle ledelses- og bestyrelsesposter nu har en mulighed, når Folketinget kan behandle den forespørgselsdebat, som KIB i samarbejde med en række ligestillings- og erhvervsordførere har rejst om dette emne.

Rollemodellerne fra Women’s Board Award
På en anden front er det lykkedes Women’s Board Award at sætte fokus på de dygtige kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der findes i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Schweiz, drevet af den norske ildsjæl Gunnar Eckbo – i Danmark bestået af country manager Susanne Hoeck, der en årrække drev WOW-Exenet.

HKH Kronprinsesse Mary og WBA-vinder 2020, Anne Louise Eberhard. Synliggør kvinder, der skaber resultater i bestyrelser. (Foto: WBA)

De har – bistået af HKH Kronprinsesse Mary – formået at skabe opmærksomhed om uddeling af prisen og dermed markeret, at der findes mange dygtige kvinder blandt danske virksomheders bestyrelsespersoner.

Prisen er siden 2014 uddelt til:

  • 2014: Eva Berneke, CEO, KMD – bestyrelsesmedlem, LEGO
  • 2015: Merete Eldrup, CEO, TV2 – nu bestyrelsesformand, Nykredit
  • 2016: Lene Skole, CEO, Lundbeckfonden – nu bestyrelsesformand, LFI Equity
  • 2017: Pernille Erenbjerg, CEO, TDC A/S – nu bestyrelsesformand, Nent (indst.)
  • 2018: Marianne Kirkegaard, CEO, CMS Bakery Solutions, medlem Salling Group
  • 2019: Helle Valentin, MD & Global Account Partner, IBM, medlem Royal BAM
  • 2020: Anne Louise Eberhard, prof. best.medlem – nu best.formand, Moneyflow

Fire ud af syv er således efterfølgende blevet bestyrelsesformænd. Alle har flere poster, nogle også som næstformand. Normalt vælger man først at blive bestyrelsesformand, når man er fri af en topleder-post. Der er i Danmark 70-80 kvinder, der ud fra antal poster og placeringer kan siges at være professionelle bestyrelsespersoner. Antallet af mænd på disse placeringer er over 10 gange større.

Børsen: Måske trængte vi til en shitstorm
Artiklen “Masser af dynamik og udskiftninger på bestyrelsestoppen 2021” udløste ifølge Børsens adm. direktør og ansv. chefredaktør Bjarne Corydon en shitstorm på de sociale medier. Han konkluderede i Børsen Opinion:

“En erhvervstop uden kvinder er ikke – tilstrækkeligt – dynamisk. Så måske trængte Børsen til en ligestillingsshitstorm. Ingen skal blæse os væk fra at insistere på nuancerne. Ingen skal rokke ved vores pligt til at dække erhvervslivet, som det er – ikke blot, som vi håber, det kan blive. Ellers svigter vi læserne. Men med nuancer, fakta og kritisk sans kan vi samtidig sætte en konstruktiv diversitetsdagsorden. Det har vi gennem det seneste år faktisk besluttet at bruge langt flere kræfter på. Vi vil gerne give erhvervslivet et kærligt skub. Det kræver, at vi tager vores egen medicin.”

Mail forslag til næste Børsen Top 20
Vendingen ”vi kan ikke få øje på kvinderne i bestyrelsessammenhænge” findes fortsat blandt en del virksomhedsejere eller aktionær-administratorer, der skal finde nye kandidater til deres bestyrelser.

Indtil det forhåbentligt bliver et lovkrav, at alle ledelses- og bestyrelsesposter skal opslås, er et spørgsmål om at pege på flest mulige kandidater til både ledelse og bestyrelser blandt de mange, dygtige kvinder.

Har du gode forslag til emner, kan du maile dem til Executive Magazine, der vil søge at liste dem efter bedste evne. For at komme i betragtning skal dit forslag omfatte kvinder, der har erfaring på direktionsniveau i virksomheder med en omsætning på over 100 m DKK og som allerede har erfaring fra mindst én bestyrelse. Du skal maile os kandidaternes navn og LinkedIn-profil eller link på pågældende virksomheds bestyrelse: redaktion@kvinderibestyrelser.dk .

Læs mere:

UNDERSØGENDE JOURNALISTIK (executivemagazine.dk)
Verdensmålene: Antallet af kvinder med ledelsesansvar steget med 1% fra 2013-19 (executivemagazine.dk)
Erhvervslivet og politikernes nytårsforsæt: Over 100 procent flere kvinder i topledelse (executivemagazine.dk)