Den største arbejdsgiver: ”Søger nye udfordringer”

Af Peter Horn

Resumé På Linkedin findes der under ét findes flest beskæftigede i netop “virksomheden” Søger Nye Udfordringer. Det er næppe den “arbejdsgiver” der giver flest nye karrieremuligheder eller styrker det personlige brand. Man kan ryge i “offerrollen” i stedet for af afspejle kreativitet og dynamik. Og fremfor alt – man har måske ikke været forudseende nok til at se det komme. Det findes der råd for.

I tusindvis af dygtige danskere har lige nu beskæftigelse hos landets største arbejdsgiver: “Søger nye udfordringer”. Det er ikke nødvendigvis den reference som arbejdsplads, der giver flest nye jobtilbud eller styrker værdien af det personlige brand. Naturligvis indeholder den korte sætning en god portion ærlighed. Men den kan også hurtigt placere én i “offerrollen” i stedet for at afspejle kompetence, kreativitet og dynamik.

Er der tale om positioner i øvre ledelse kan det også virke, som om man ikke har været forudseende nok til at ophøret i samarbejdet komme. Man har ikke arbejdet med sin plan B og C, og dermed er man rykket tilbage til start uden at indkassere omgangspræmien.

”Når du ikke arbejder med plan B og C, rykker du tilbage til start uden at få omgangspræmien”

Det er sjældent “nogens skyld” at et job forlises. Begge parter kan have navigeret forkert – eller også har der ikke været mere vind i sejlene til at bringe skibet videre. Derfor er det naturligvis en god ide at have sikret sig en fornuftig ansættelseskontrakt, så der er et fundament at arbejde videre fra. Penge er ikke alt i denne situation. For de fleste er det langt være pludselig at stå udenfor – at blive lukket ude fra det, der for mange giver eksistensen mening. Desuden er der problemet med “sidste udløbsdato”. Har man været ude for længe kan det være problematisk at komme ind, fordi ens værktøjer kan være for rustne i forhold til udviklingen og markedet.

Brug netværk, personlighed og resultater

Vendingen “søger nye udfordringer” kan lyde, som om man ikke kunne klare de tidligere. Potentielle arbejdsgivere vil synes, at det lyder lidt i retning af “gi´mig det job nu – jeg har virkelig brug for det”. Desperationen kan synes betydelig. Selvopfattelsen er ramt. Derfor er det vigtigste altid at gå sit MIG A/S efter i sømmene. Er der overskud i den mentale kasse? Er der en god balance og en fin egenkapital i form af gode resultater og et stærkt bagland? Har man blandt aktiverne et godt og veludviklet netværk – og har man arbejdet med sit personlige brand – så man uanset de faglige kvaliteter er kendt for sin fine personlighed?

”Som leder er det personligheden, der adskiller os mest. Derfor bør vi være omgængelige og ydmyge”

Når vi er i den stærke jobposition – nogle af os som ledere – er det vigtigt, at vi er omgængelige og ydmyge. Nogle bliver desværre arrogante af magten og pengene og glemmer, at det ofte er de samme mennesker, man møder på vejen op og ned i karrieren. I dag er der ingen tvivl om, at personligheden er det, der adskiller os mest. Ledelse er ikke nogen videnskab. det er et spørgsmål om at følge en strategi og bevæge en organisation fra punkt A til punkt B – selv om vejen sommetider går via Æ, Ø og Å. Det samme gælder vejen til det nye job.

Derfor skal man holder sine værdier frem – og synliggøre dem for omverdenen: “Dette er hvad jeg kan gøre for dig” – underbygget med eksempler.

Brug da Vinci og Machiavellis eksempler


For nogle år siden hjalp jeg som management konsulent en af de tungere erhvervsledere med at finde en ny position. Han havde i henhold til sin kontrakt løn og alle goder i to år efter samarbejdet med koncernen ophørte. Det første år gik med at træne færdighederne på golfbanen, dyrke VL-gruppen, fortælle historier om det nye job, der jo måtte komme og tale uforpligtende med nogle headhuntere. Derefter ringede telefonen ikke mere. Han var ved at blive glemt. Vi gennemgik mulighederne og fandt et job på passende niveau. Så skrev vi en ansøgning til virksomhedens bestyrelsesformand om, hvad min kandidat ville kunne gøre for virksomheden. Lidt inspireret af Leonardo da Vincis ansøgning til hertugen af Milano og også af Nicolo Machiavellis bog “Fyrsten”, der jo var en lang jobansøgning til Medicierne. Min kandidat fik jobbet og ekspanderede i de kommende år virksomheden ud over alle grænser. Det var en win-win situation for alle parter.

”Det blev win-win at følge Leonardo da Vinci og Nicolo Machiavelli. Min kandidat fik jobbet og ekspanderede virksomheden”

Fortæl din spidskompetence

Sådan går det naturligvis ikke altid. Men ved at forholde sig kreativt til situationen er der masser af muligheder – ikke mindst hvis man tror på sig selv og kan se sig selv i spejlet som den, man er.

Går man Linkedin profiler igennem, er der mange, der skriver:


Lone Lonesen: Søger nye udfordringer

Men færre, der skriver:
Lone Lonesen: Leder med dokumenteret speciale i vækst

Nogle kan lide at bruge mange superlativer om sig selv. Det er ikke nogen god ide. Dynamisk, kreativ, vedholdende, omgængelig, empatisk, resultatorienteret og begavet kan naturligvis bruges, men er der for mange, bliver det for meget.

Vis initiativ og overskud

Hvis man er i et lederjob, er det en god ide at arbejde på at få det næste job, allerede når man tiltræder. Mange har det med at knokle derudad for at bevise sit værd. Denne skyklapholdning kan koste dyrt senere. Derfor er det vigtigt at have tid til sig selv – det gør man ved at delegere ud – og ud over at opbygge netværket og forbindelserne til det næste job også at påtage sig andet, der styrker selskabet MIG A/S.

Det kan være at hjælpe en mindre virksomhed i en bestyrelse eller et advisory board eller indgå i andet samfundsvigtigt arbejde. Det indebærer, at man har et ben eller to mere at stå på, hvis man kommer i den situation, at nye udfordringer kan blive nødvendige.

”Ingen har et lederjob på livstid. Derfor er fokus på den løbende, vedvarende udvikling”

I organisationen Kvinder I Bestyrelser har vi medlemmer, der er på vej til nye lederstillinger. Mens de er gennem denne omstillingsfase, er det helt klart en hjælp, at de indgår i et advisory board eller en bestyrelse og dermed kan vise, at de er aktive og forstår at bruge sig selv optimalt. Organisationen har fokus på at få kvindelige ledere videre i karrieren – oftest i deres nuværende virksomhed, men der er også forståelse for, at ingen i dag har et lederjob på livstid. Derfor er fokus på den løbende, vedvarende udvikling, så man får optimeret sine evner, kvaliteter og muligheder.

Du kan læse mere i bøgerne “Personlig branding”, “Top of Mind” og “Karrierespillet” – og ikke mindst i “Magt til hverdagsbrug”, der alle fås hos boghandleren eller på biblioteket.

Mere om emnet: https://www.linkedin.com/pulse/never-say-currently-seeking-employment-bruce-kasanoff . Læs også: www.kvinderibestyrelser.dk

Fotos: Samuel Zeller/Unsplash, Dylan Gillis/Unsplash, Jeshoot/Unsplash

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.