Blossom: Frivillige fællesskaber skal hjælpe flygtningekvinder til uddannelse og arbejde

Publiceret 22. marts 2020Af Anne Christine Gorm Jensen

Resumé: Mod, engagement og viden om det danske samfund og arbejdsmarked har betydning for flygtningekvinders integration. Det mener socialrådgiver Tine Juel Christensen. Derfor har hun stiftet foreningen Blossom, der med frivillige fællesskaber skaber trygge rammer for læring og personlig udvikling til flygtningekvinder. For at få foreningen til at vokse, går Tine Juel Christensen efter en professionel bestyrelse som vækstvirksomhed i KIB – Executive & Boards. 

Foreningen Blossom, der har to deltidsansatte og 70 frivillige, startede med uddeling af hygiejnetasker i USA. Tine Juel Christensen, der har en baggrund som socialrådgiver, flyttede i 2013 til San Francisco med sin mand Lars Jensen, der er investor med fokus på teknologi startups.

”San Francisco, der er på størrelse med København, har ca. 10.000 hjemløse. De fylder derfor meget i bybilledet, og det påvirkede os meget. En dag sagde Lars til mig, at jeg ikke kunne dele flere éndollar-sedler ud, der måtte være en anden løsning,” fortæller Tine Juel Christensen, der i USA underviste i moderne dans og arbejdede som socialrådgiver på psykiatrisk skadestue og en klinik for alternativ behandling til udsatte kvinder med alvorlig kræft.

Uddeling af hygiejnetasker

En fjerdedel af hjemløse er kvinder, og tallet er stigende. De har kønsspecifikke udfordringer i forhold til mental sundhed, tryghed og i forbindelse med menstruation. Fraværet af menstruationsbind kan, udover at være fysisk ubehageligt og nedværdigende, føre til urinvejsinfektioner og andre underlivsproblemer. En artikel herom fik Tine Juel Christensen til at starte en indsamling til uddeling af tasker, bind, tamponer, håndrens og desinficerende servietter i 2016.

”Vi fik samlet ind til 300 hygiejnetasker, som gadeplansmedarbejdere delte ud til hjemløse kvinder i San Francisco. PÅ grund af positiv opmærksomhed og succes blev Blossom registeret som en forening og fortsatte arbejdet med at uddele 300 hygiejnetasker hver tredje måned.”

”Udover at være en økonomisk hjælp oplever de hjemløse kvinder taknemmelighed ved at blive set, og hygiejnetaskerne skaber på den måde tillid mellem kvinderne og gadeplansmedarbejdere. Det gør det nemmere at yde kvinderne anden hjælp,” fortæller Tine Juel Christensen.

Hjemvendt fra USA startede Tine Juel Christensen foreningen Blossom i Danmark 2018 og leverer nu 200 tasker to gange årligt til gadeplansmedarbejdere fra Maria Tjenesten, Cafe Klara og Reden. I 2017 blev der registreret 1.633 hjemløse kvinder i Danmark. Blossom er nu som vækstvirksomhed medlem af Kvinder I Bestyrelser.

Fællesskab fremmer integration af flygtningekvinder
Blossom har udover uddeling af hygiejnetasker fokus på integration af flygtninge- og etniske minoritets kvinder i aldersgruppen 19 og 64 år med lovligt ophold i Danmark. De fleste kommer fra Syrien, Eritrea og Iran og har opnået flygtningestatus eller er i Danmark som familiesammenførte.

Kreativitet og fælles aktiviteter skaber sammenhold og tillid blandt flygtningekvinderne i Blooming Room.

”I USA fulgte jeg debatten i Danmark på flygtninge- og udlændingeområdet og fandt retorikken hård. Selv oplevede jeg, at det indimellem var udfordrende at bo i udlandet. På trods af, at jeg talte sproget, havde finansiel stabilitet og havde valgt eventyret. Det tager tid at opbygge et nyt netværk i en ny kultur og finde ud af, hvordan samfundet og arbejdsmarkedet fungerer,” siger Tine Juel Christensen.

”Flygtningekvinder, der kommer til Danmark, kan have traumer, de kan ikke sproget og er ikke klædt på til at indgå i det danske samfund eller arbejdsmarked. Med projektet Blooming Room skaber vi et trygt fællesskab for læring, for at øve dansk og for personlig udvikling. Vi oplever, at kvinderne får mod på mere og lyst til at engagere sig i samfundet.”

Kurser i Gentofte og i Aarhus

Blooming Room har kurser på 13 uger i Gentofte og Aarhus med hold af på op til 12 deltagere, der mødes to-tre timer to gange om ugen til fagene yoga, samtalecafé, temadag, kreativitet og madlavning.

Madlavning er en del af kurset Blooming Room for at skabe samvær og dele madkultur. Her ses en af deltagerne med en frivillig.

”På kurset taler vi dansk. De fleste har gået til eller går til dansk og har brug for et trygt rum, hvor de kan øve sproget. Til samtalecafé beskriver kvinderne sig selv, deres kompetencer og livet i Danmark. De får mulighed for at dele erfaringer med andre kvinder i lignede livssituationer og skabe fællesskaber uden for familien.”

”Til temadagene får vi besøg af eksterne aktører, der fortæller om samfundsforhold, kvinderne er interesseret i. For eksempel sundhedsmæssige forhold, jobsøgning eller frivillige tilbud i kommunen. Målet er at give dem de redskaber, de mangler, for at blive integreret i samfundet. Samtidig med at de får en positiv oplevelse af at indgå i et mangfoldigt socialt fællesskab og på længere sigt bliver aktive medborgere,” fortæller Tine Juel Christensen.

Efter de 13 uger tilbydes kvinderne en mentor. Over seks måneder vil mentoren aktivt introducere og støtte kvinderne i at deltage i eksterne tilbud, som kan understøtte deres integrationsproces.

Professionel bestyrelse skal sikre vækst
Blossom drives af et sekretariat i København med to lønnede deltidsansatte, Maja Heide, projektleder af kvinde-til-kvinde, og Celia Rodrigo Rey, projektleder Blooming Room. Gry Høirup er frivillig sekretariatsleder. Tine Juel Christensen er ulønnet stifter. Blossom er en registreret frivillig organisation med over 70 frivillige fordelt på: Kursusundervisere, mentorer, kursus- og frivilligkoordinatorer, PR og kommunikationsteam, herunder SoMe-team, samt en bestyrelse. Foreningen er hovedsageligt støttet af offentligt midler gennem puljer.

”Vores mål er at hjælpe endnu flere flygtningekvinder til meningsfuld integration i Danmark, kvinder i hjemløshed med hygiejnetasker og vores kommende projekt Hjerterum. Derfor skal organisationen styrkes på det strategiske niveau. Blossom skal være en organisation, der bidrager til udvikling af integration og socialområdet, og det kræver mere synlighed og økonomisk kapacitet. Vi skal etablere partnerskaber med regionale, kommunale og private partnere og have flere frivillige. Til det har vi brug for professionel sparring og strategiudvikling. Derfor har vi valgt at supplere vores bestyrelser med bestyrelseskandidater fra organisationen Kvinder I Bestyrelser,” fortæller Tine Juel Christensen.

Foreningen har et internationalt perspektiv med indsamling af hygiejnetasker og Blooming Room-kurser for hjemløse kvinder i San Francisco.


Læs mere:
https://blossom-project.org/forsideBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.