Arkiv – Danskernes nyhedsforbrug – RUC

This image has an empty alt attribute; its file name is EM-cover-Mdier-Hver-5.mediebruger-5.7.2023-1024x569.jpg

Resumé: Af den årlige rapport Danskernes brug af nyhedsmedier 2023 fra Roskilde Universitets Center for Nyhedsforskning fremgår, at 57 procent har tillid til nyhedsmedier generelt. Og 19 procent af danskerne betaler for et digitalt nyhedsmedie. Der er en tendens til, at danskerne undgår nyheder, der dækkes bredt. Det gælder knap hver femte mediebruger.

Publiceret 5. juli 2023. Af Redaktionen. Webedaktør: Team

Knap hver 5. dansker vil ikke læse nyheder, der når et ”mæthedspunkt” på tværs af de forskellige medier. I den nye rapport ”Danskernes brug af nyhedsmedier” fra Roskilde Universitets Center for Nyhedsforskning, der indgår som en del af det internationale samarbejde ’Reuters Digital News Report’ fremgår, at det især er Ukraine, sport og klima, der bliver for meget. I 2022 var det emne, danskerne mest søgte at undgå ”corona-virus”.

I alle de deltagende lande er gennemsnittet for nyheder, man helst vil undgå, 36 procent – med 21 procent i Finland, 22 procent i Sverige og 23 procent i Norge.

Rapporten udkommer til oktober – og den offentliggjorte delrapport omfatter ”Nyhedsundgåelse, podcast og danskernes syn på public service”. Den danske del af undersøgelsen ledes af professor Kim Schrøder.  

Public service aldersbestemt
Årets undersøgelse ser også på public service-nyhedsmedier.

”Danskerne oplever en høj grad af samfundsmæssig og personlig værdi af public service-nyhedsmedier. Oplevelse er forskellig, afhængig af alderen. Unge oplever en mindre grad af vigtighed, og graden af vigtighed stiger med alder,” siger professor i journalistik Mark Blach-Ørsten.

Blandt 18-24-årige mener 59 procent, at public service er vigtigt for samfundet. I aldersgruppen 55 år og opefter mener 79 procent dette. 

Podcastmarkedet fortsat i vækst
Podcast er et af de områder, hvor public service-nyhedsmedierne har gennemslagskraft.I 2023 har 34 procent af danskerne lyttet til en nyhedspodcast inden for den seneste måned. En stigning på seks procentpoint siden 2021.

På listen over de 10 mest aflyttede nyhedspodcasts topper DR med Genstart (26 procent) og Orientering (seks procent). TV2 har fem procent til Dato, BT fire procent til Det Vi Taler om, og Podimo fire procent til Her går det godt.

Læs mere: Danmark har den laveste andel i Norden af brugere, der undgår nyheder | Roskilde Universitet (ruc.dk)