Arkiv – Chair jury – toppost i virksomhed

Resumé: Læs hvad jury-deltagerne i Chair of the Year 2023 mener er de vigtigste forudsætninger for den ultimative toppost i en virksomhed.

Publiceret 10. januar 2023. Af Peter Horn. Web-redaktør: Team

Merete Eldrup, bestyrelsesleder i bl.a. Nykredit, siger, at rekruttering til bestyrelser er vigtig ”og det er diversitet en del af. I Danmark taler vi for det meste om kvinders adgang til bestyrelser, men jeg er ikke er stor fortaler for kvoter, men heller ikke stor modstander. Jeg mener ikke, at det er vigtigste og bedste middel til at opnå i diversitet. Jeg tror, at vi skal starte et andet sted, nemlig på uddannelse af lederpotentialet. Det er stort set næsten umuligt at få en blot nogenlunde stor bestyrelsespost, hvis man ikke har erfaring fra ledelse – og ofte topledelse. Med den placering har man bl.a. været med til at lave strategioplæg til bestyrelsen, ligesom man ved at deltage i en del af bestyrelsesmøderne kan alle rutinerne og formalia.”

”Diversitet er mere end den kønsmæssige sammensætning, men det har også betydning, at en bestyrelse afspejler det omkringliggende samfund og byder på de variationer, der hører med. Alene det, at man har en anden baggrund kan være et aktiv. Det kan blot ikke stå alene. En faglig kompetence og menneskelig indsigt skal følge med.”

Opslå flere positioner offentligt
Lotte G. Lundberg
synes, at ”Danmark har et stort potentiale til dygtige danske bestyrelsesmedlemmer og -ledere. Vi skal bare kigge lidt mere bredt og mangfoldigt. Herudover uddanner vi mange på landets institutter. Der er stadig tendens til, at det er Tordenskjolds Soldater, der udpeges særligt i det store virksomheder – og i øvrigt fremhæves i medierne. Internationalt er der et uanet potentiale, og måske skulle danske virksomheder – ikke bare børsnoterede – se mere ud over landets grænser, især for virksomheder på internationale markeder”.

”Det kan afgjort være en fordel for udvikling og identifikation af potentiale, at flere bestyrelsesposter opslås offentligt, så positionerne kan søges. Lad os få kravspecifikation til en bestyrelsesrolle defineret og må den bedste ansøger derefter få hvervet.”

Lotte G. Lundberg mener, at ”en bestyrelsesuddannelse stadig mest er nice to have. Både for kandidaten, der søger og for bestyrelseslederen, der skal vælge. Men det kan på ingen måde opveje erfaring og hands-on.”

Vi skal inddrage nye profiler
Malou Aamund
, bestyrelsesleder og -deltager i bl.a. DSV og Kirkbi,  ”håber, at vi bliver bedre til at fremme kvindelig ledertalent, så vi ikke taber dem i pipeline på vej til toplederposten, så der bliver et godt grundlag at rekruttere fra i bestyrelser”. Hun tror, at det ”bliver vanskeligt at opslå flere bestyrelsesposter offentligt, så positionerne kan søges. Det kan give en god transparens, men det ville nok gøre board succession til en meget omfattende opgave. De fleste executive search virksomheder har godt styr på muligt talent”.

Når hun skal afveje, hvor stor en vægt hun vil tillægge akademiske bestyrelsesuddannelser contra ”mesterlære”, hvor man tager trinnene mindre, mellemstore og store virksomheders bestyrelser tror hun, ”at begge veje er lige valide, og ser det som en styrke, hvis vi ikke alle har haft ens vej til toppen”.

”Vi skal også have nye kort”
Sammensætningen af bestyrelser er også ud fra ESG-kravene (Environment, Social, Governance) og målretningen mod markedet en vigtig proces. Vagn Ove Sørensen, bestyrelsesleder, Scanlines og Air Canada: ”Der er fortsat en tendens til, at det er den samme gruppe af bestyrelsespersoner, man går efter i de store virksomheder – ”the usual suspects”, som har vist deres kompetencer og driftssikkerhed. Men det bringer os ikke videre i bestyrelsesuniverset, hvis vi ikke inddrager nye profiler og navne. I et stykke tid har der været stor fokus på at inddrage kvinder mere i ledelses- og bestyrelsesdimensionen. Og jeg har været tidlig med at prioritere det, når lejlighed har budt sig. Indtil nu er jeg ikke blevet skuffet, og det siger noget om, at der er et stort potentiale derude. Omvendt skal præmisserne for at være med være i orden. I f.eks. Air Canada, hvor jeg er bestyrelsesleder, ser vi diversitet meget bredt, så det også udover køn f. ex. også omfatter first nations baggrund, forskellige kulturer, nationalitet og aldersgrupperinger. Hensigten er at afspejle markedet og kunderne og dermed opnå en bedre forståelse samt kunne højne beslutningskvaliteten.”

”Ambitionerne kan være større end forudsætningerne”
Jens Wittrup Willumsen
, bestyrelsesleder, SKAKO, mener, at der er ”mange kandidater derude, men ambitionerne er ofte større end forudsætningerne. De fleste poster besættes fortsat gennem netværk – det siger også noget om, at der skal opbygges tillid om kompetencerne. Desuden er headhunterne nu mere med i nogle af processerne – og man kan ikke udelukke, at visse poster også er egnede til at opslå.”

”Bestyrelsesuddannelser kan være gode, hvis man skal have de elementære kundskaber og spilleregler på plads. Herudover spiller erfaring i drift på strategisk ledelsesniveau en betydelig rolle. Det er jo svært at sikre værdierne, hvis man ikke ved, hvordan de skal skabes.”

”Inspiration til bestyrelsesuniverset”
Gunnar Eckbo
, bestyrelsesanalytiker i Styreinformasjon AS, stifter af Chair of the Year – Danmark: ”Med prisen ønsker vi at inspirere hele bestyrelsesuniverset i Danmark og at skabe et større potentiale for denne vigtige opgave i politik, erhvervsliv, forskning på business schools og universiteter. Målet er at bestyrelsesledere nu og i fremtiden er skarpe på og vel forberedte til opgaven. Det er imponerende, hvordan mange af prismodtagerne holder sig velorienterede i mange forskellige dimensioner og universer. Det kræver en vis begavelse at sammensætte så mange fragmenter af virkeligheden til et helhedsbillede af, hvad der vil ske. Her kan de færreste være med.”

Artiklen er uddrag af publikationen ”Bestyrelsesledelse i praksis” af Peter Horn, udgivet af Forlaget Styreinformasjon AS.


Læs mere: Chair – jury interviews (executivemagazine.dk)
Nye sider 2019 – Styreinformasjon AS