Arkiv – 50.000 flere seniorer

Resumé: Siden 2008 er antallet af lønmodtagere over 60 år steget med 130.000, eller 65 procent. Hvis Danmark er lige så dygtige som Norge, kan man beskæftige op mod 50.000 flere seniorer, fremgår det af Folketingsbeslutning og analyse fra DA. Derudover kan der være brug for landsdækkende markedsførings- og motivationskampagner.

Produceret 18. maj 2023. Af: Redaktion. Webdesign: Team

Folketinget har afsat 42 mio. DKK over de næste fire år af til et videnscenter, hvis formål er at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Forventningen er, at Danmark, hvis man er lige så dygtige som Norge på området, kan beskæftige op mod 50.000 flere seniorer. Pengene anvendes med 2 mio. DKK i 2023, 10 mio. DKK i 2025 og 15 mio. DKK i hhv. 2025 og 2026.

Ifølge en analyse fra DA er beskæftigelsen for ældre er steget markant siden 2008. Det hedder sig bl.a.:

Beskæftigelsen for personer over 60 år er højere end nogensinde. Siden 2008 er antallet af lønmodtagere over 60 år steget med 130.000, eller 65 procent. Til sammenligning er beskæftigelsen samlet set steget med 155.000 personer, svarende til 5,7 procent. Dermed kan mere end 80 procent af beskæftigelsesstigningen siden 2008 tilskrives, at der er kommet flere senior­­er i beskæftigelse.

Den betydelige beskæftigelsesfremgang for seniorerne skal ses i sammenhæng med tilbagetrækningsreformerne, som har øget arbejdsudbuddet markant for denne gruppe. Udviklingen er sket uden stigende ledighed blandt de ældre. Udviklingen er et håndfast bevis for, at virksomhederne i høj grad efterspørger de ældre medarbejdere og de erfaringer og kompetencer, som de bringer ind på arbejdspladserne, noterer DA.

Intet ledighedsproblem
Ledigheden er lav for aldersgruppen 50-59 år og for personer ældre end 60 år – hhv. 2,2 procent og 3,1 procent i februar 2022. Ledigheden for personer over 60 år ligger over de 50-59-årige, men er på linje med ledigheden på det danske arbejdsmarked under ét. Der er ikke en særskilt udfordring med ledighed for personer over 60 år. Det er hos de 25-29-årige, at man kan pege på et ledighedsproblem

Ældre ledige har gode muligheder for at komme tilbage i job.

De ledige over 60 år kan i højere grad være ramt af langtidsledigheden end de yngre aldersgrupper. Ser man på de lediges status efter 12 måneder er 52 procent i beskæftigelse mod 64 procent for alle aldersgrupperne under ét.

Forskellen kan forklares ved, at 11 procent i gruppen af ledige over 60 år i løbet af de 12 måneder har trukket sig tilbage på efterløn mv. og derfor ikke længere er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Læs mere: Seniorerne har gode jobmuligheder (da.dk) – ft.dk