83% mener bæredygtighed er lig natur og miljø

I 1990’erne muliggjorde et samarbejde mellem miljøindustrien, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet og Folketinget produktionen af 14 tv- og videoprogrammer, er præsenterede dansk miljøteknologi og -politik og dermed bæredygtighed til en god del af verden.

Resume: Fem resultater fra Bæredygtighedsbarometeret 2021 bl.a. at forbrugerne fortsat ikke er velinformerede om bæredygtige varer. To ud af tre prioriteter samfundsøkonomihøjere, fremgår det af Advice-undersøgelse. Tilbagegang for ligestilling som et bæredygtigt element – fra 33% 2018 til 23% i 2021.

Publiceret 1. maj 2021. Af EM – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

1. Bæredygtighed stadig lig med grønt

Trods pandemi, MeToo og Black Lives Matter anser danskerne stadig bæredygtighed som  grønt. 83 procent peger på, at natur og miljø er identisk med bæredygtighed.

2. Forbrugerne mangler viden

Seks ud af ti er enige i, at en bæredygtig udvikling kræver, at de ændrer deres forbrug. Men det er kun én ud af fem, der føler sig velinformerede om, hvilke varer, der er bæredygtige.

3. Gruppen af passionerede forbrugere fordoblet

Gruppen af apatiske forbrugere er forsvundet. Det skyldes, at danskerne er blevet mere afklarede om deres holdning til bæredygtighed. Gruppen af passionerede forbrugere er mere end fordoblet.

4. Kommunikation understøtter bæredygtighed

Andelen af forbrugere, der oplever, at danske virksomheder er gode til at fortælle om deres bæredygtighedstiltag, er stigende. Og netop kommunikation om bæredygtige tiltag er ifølge Advices analyse drivende for danskernes opfattelse af, om en branche er bæredygtig.

5. Samfundsøkonomi prioriteres højere end bæredygtig udvikling

På vej ud af coronakrisen mener to ud af tre forbrugere, at det er afgørende, at vi får gang i samfundsøkonomien, mens hver tredje dansker peger på, at danskerne skal sætte skub i den bæredygtige udvikling.

Barometeret baserer sig på spørgeskemadata 21. januar til 1. februar 2021 – 2.014 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Kilder: https://adviceas.typeform.com/to/jqsi9Tlh   

www.markedsforing.dk