Workshop beviste det: Kvinder vil i bestyrelser 28/08/15

Nina Uller og Jonna Runge byder velkommen.


.
Resumé: Blandt veluddannede, kvindelige ledere er der enorm interesse for at nå videre i karrieren gennem hands-on bestyrelsesarbejde. Det fremgik af meget søgt introducerende workshop, arrangeret i et samarbejde mellem Scandinavian Executive Institutes bestyrelses-uddannelse og Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies (KIB) med Camilla Ley Valentin som key note speaker. Ordførende formand Gitte Maya Elsing og medstifter og partner Peter Horn fortalte om KIBs hands-on koncept – og hvad det og en bestyrelsesuddannelse kan føre til.

Billedreportage: Mihewi Fürstenwald, KIB/WGC

Der var næsten dobbelt så mange tilmeldinger, som der var pladser: Knap 80 veluddannede, kvindelige ledere fik mulighed for at deltage i den introducerende workshop “Match dine kompetencer med en plads i bestyrelsen” torsdag 27. august i Hal C i København.

Arrangørerne Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse og Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies havde inviteret COO Camilla Ley Valentin fra iværksætter-virksomheden Queue-it.com til at fortælle om “Vejen til bestyrelsen”. Efter en workshop, hvor KIB/WGCs ordførende formand Gitte Maya Elsing og medstifter og partner Peter Horn bad deltagerne om at teste deres motivation for og kompetencer i bestyrelsesarbejde, gennemgik de det hands-on udviklingsprogram, der kan bringe kvindelige ledere videre i karrieren og til bestyrelsesposter – og hjælpe kvindelige vækstvirksomheder videre ved at få et kompetent advisory board eller en bestyrelse.

Deltagerne i workshoppen var med og engagerede fra start.

Gitte Maya Elsing, der er adm. direktør i RS Components, motiverede samarbejdet og matchet:

“Scandinavian Executive Institute(SEI) har en anerkendt, teoretisk bestyrelsesuddannelse i samarbejde med INSEAD. Kvinder I Bestyrelser / WeGrowCompanies (KIB/WGC) leverer et hands-on udviklingsprogram, der får primært kvindelige ledere videre i karrieren gennem bestyrelseserfaring –og skaber yderligere vækst i primært kvindeejede virksomheder.”Camilla Ley Valentin - key note speaker.

Det kan du gøre nu

Camilla Ley Valentin fremhævede i sit oplæg, hvad man som potentiel bestyrelseskandidat kan gøre nu:

  •  Overvej målgruppe
  • Identificer relevante skills og erfaring
  • Opdater din LI-profil
  • Formuler din jeg-vil-have-bestyrelsesposter-nu-elevatortale
  • Hold elevatortalen i enhver tænkelig sammenhæng         
  • Netværk, netværk, netværk

 

"Hvem kan tænke sig at udvikle karrieren og få en bestyrelsespost?"

Workshoppens spørgsmål
Peter Horn og Gitte Maya Elsing bad på workshoppen deltagerne drøfte:

1. Opbygning af rette profil og brand?
2. Det vigtige netværk?
3. Skal man vælges–eller vælge?
4. Kompetencer og personlighed – hvad er vigtigst?
5. Bestyrelsesarbejde som strategisk inspiration til ledelsesudvikling?
6. Planen for en videre bestyrelseskarriere?

Konkluderende skal man ikke tage bestyrelsesarbejde for honoraret, men for at få et strategisk løft og en større holistisk forretningsforståelse.

Det giver nye muligheder i lederkarrieren – og dermed også i indtjeningen. Topledere har det nemmere;  de tjener mere, har flere ressourcer og kan selv bestemme det meste. Det kunne Gitte Maya Elsing bekræfte.

SEI og KIB/WGC-arrangementet i Hal C på Christianshavn kunne melde "alt optaget".

Miliardpotentiale i vækstvirksomheder
Gitte Maya Elsing fremhævede potentialet gennem KIB/WGCs udviklingsprogram for vækstvirksomheder:

“Det er 57.000 kvindeejede virksomheder. KIB/WGC satser på de 5.000 med størst vækstpotentiale. Advisory boards eller bestyrelser giver “et skub i den rigtige retning”.

Tal fra Erhvervsstyrelsen viser det: Gennemsnitlig omsætning for alle kvindeejede virksomheder = 700.000 DKK efter fem år. Gennemsnitlig omsætning for mandsejede virksomheder = 1.300.000 DKK efter fem år. Her bør de kvindeejede vækstvirksomheder ud fra en gennemsnitsbetragtning kunne hente langt mere end 3 milliarder DKK om året. Det er både godt for samfundet og beskæftigelsen.”

Værditilvæksen kommer af kompetencen, ikke kønnet
Peter Horn, direktør i Peter Horn & Co. Management Consulting,  fremhævede, at KIB/WGCs tilgang er at få flere kvinder i øvre ledelse, og dermed skabe flere egnede kandidater til topledelse og bestyrelsesarbejde.

“Der er intet videnskabeligt belæg for, at hverken mænd eller kvinder i bestyrelser alene ud fra kønnet vil have effekt på bestyrelsens primære rolle –at øge værditilvæksten.

Ledelse og bestyrelsesarbejde skal –som alt andet –læres. Det er som at spille et instrument. Jo mere øvelse, desto bedre lyder det.”

KIB/WGCs udviklingsprogram
Der er 140.000 bestyrelsesposter i danske virksomheder –kvinder har ca. 30.000, men burde have dobbelt så mange ud fra en kompetencevurdering.

Udviklingsprogram for bestyrelsesmedlemmer omfatter:

År 1: Hands-onerfaring med advisoryboard/bestyrelse
År 2: Bestyrelsesudvikling i et strategisk karriereperspektiv
År 3: Opnåelse af den større bestyrelsespost
År 4: Næste skridt på karrierestigen –karrierespil i ledelser og bestyrelser
År 5: Topledelse og bestyrelsespost blandt de 1.000 største selskaber

 

Hvor skal man lægge sine kræfter? Strategien for karrieren i ledelser og bestyrelser kræver omtanke.

”Man tænker ud af kassen”
Gitte Maya Elsing genenmgik flere positive udsagn om aktiviteterne i KIB/WGC og fremhævede dette som sin favorit – fra Liselotte, der er vice president i en milliardkoncern:

”Som direktør for kommunikation og bæredygtighed i en stor koncern har jeg mange spændende udfordringer. Det betyder imidlertid også, at jeg kompetencemæssigt er placeret i én bestemt kasse.

Udviklings-og matchprogrammet i Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies, der har resulteret i en bestyrelsespost i en vækstvirksomhed har givet mig mulighed for at tænke out-of-the box og få en strategisk tilgang til både bestyrelsesarbejdet og mit eget job. Det er særdeles givtigt med denne hands-on erfaring i et godt bestyrelsesteam, som Kvinder I Bestyrelser har sammensat –og det har en positiv effekt på min hverdag og mit videre karriereforløb, at jeg kan arbejde ud fra et helikopterperspektiv. Rent praktisk betyder det også, at jeg føler mig mere kvalificeret i drøftelserne med min direktion og bestyrelse”

Send mig dit mål
KIB/WGCs anden partner og medstifter, major og prodekan Nina Uller bad til afslutning alle deltagere om at maile sig deres første skidt på vej mod bestyrelseskarrieren: “Man skal sætte ord på sit mål. Så er det nemmere at nå.”

De arrangerede
Scandinavian Executive Institute og Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies overvejer efter den meget store tilslutning og interesse at gentage arrangementet i starten af 2016. Workshoppen var arrangeret af Peter Horn, Gitte Maya Elsing, Nina Uller, Trine Marxen og Mihewi Fürstenwald fra KIB/WGC og Claus Flensborg, Jonna Ringe, Helle Holm Norup og Annette Jacobsen fra SEI.
---
Læs mere:
www.kvinderibestyrelser.dk
www.se-institute.dk/

Se også reportagen fra KIB/WGC og Ledernes fælles konference 21. august her