Øg karrieremulighederne: Styrk dit personlige brand 09/07/15

Personlig branding er i dag en international karrieretilgang.

Resumé: Mange ledere går i stå i karrieren, fordi de har for lidt fokus på at opbygge en stærk identitet internt i organisationen. Det er vigtigt at synliggøre sin personlighed, sine kompetencer og sine resultater, men også at være ydmyg og give andre kredit, siger management konsulent og brandingseksperten Peter Horn, der har skrevet bøger om personlig branding og karrierespil. Han fremhæver, at det både vil gavne karrieren og virksomheden, hvis ledere bliver bedre til at bruge eget brand mere professionelt. Ikke mindst når det drejer sig om salg.

Danske ledere er verdensmestre i at bruge janteloven overfor sig selv og tro, at deres fremtidsmuligheder er udslukte. Derfor vil det gavne både deres karriere og virksomhed, hvis de bliver bedre til at dyrke og bruge deres eget brand mere professionelt. “Det er ikke nok at være dygtig, hvis andre ikke ved det. Derfor er det en løbende proces at kunne synliggøre sin personlighed, sine kompetencer og sine resultater internt og sikre, at mulighederne for et tilbud om forfremmelse altid optimeres. Usden at man af den grund glemmer at være ydmyg eller at give andre den kredit, de fortkjener,” siger management konsulent og brandingeksperten Peter Horn, der har skrevet bøger om personlig branding og akrrierespil. Han rådgiver i dag ledere og bestyrelsespersoner i at komme videre i karrieren og må konstatere, at alt for mange dygtige personer gemmer sig bag en utilsløret blufærdighed, snarere end beskedenhed.

“Et stærkt brand opbygges ikke fra den ene dag til den anden. Det skal følge et strategisk forløb, hvorefter alle delelementer peger i samme retning og hvor det vigtigste er, at andre promoverer og suppåorterer opfattelsen af, at du besidder de kvaliteter, du ønsker eksponeret. Det er sjældent muligt at skabe et billede af sig selv, der ikke harmonerer med virkeligheden. Soim det hedder: “I sidste ende bliver du det, andre anser dig for at være.” Man kan således ikke “snyde sig til” et brand. Men man kan lægge vægt på bestemte elementer i billedet, så det falder mere i øjnene, og gtone andre elementer ned, så de bliver næsten usynlige. Det kræver, at man især arbejder med sin personlighed og opstilkler klare målepunkter for det brand, der er autentisk og harmonerer med målene og det, man vil kunne levere i fremtiden. Det kræver, at man kan identificere sine sande kvaliteter, sine konkurrenter in- og eksternt i virksomheden og dine kunder – målgrupperne for brandet. For at kunne kommunikere effektivt til den enkelte målgruppe kræver det en vis tilpasning af budskabet. Forskellige typer mennesker skal have et budskab på forskellig måde. detv er meget sjældent, at one fits all,” siger Peter Horn.

Det ændrede kommunikationsbillede
At kommunikere sit personlige brand er mere krævende end nogensinde som følge af et stærkt fragmenteret mediebillede. Internt i virksomheden spiller de personlige kontakter den største rolle. I meget store virksomheder er det imidlertid svært at nå ud i alle kroge, med mindre man kan anvende de interne kommunikationsmedier, der typisk er intranet-baserede nyhedsmedier og magasiner, print og interne tv-kanaler. Synliggørelsen skal i reglen godkendes af ledelsen i samspil med en kommunikationsafdeling og derfor er det vigtigt at beskæftige sig med emner, der har størst betydning for flest mulige medarbejdere – herunder kunder og ordretilgange, der næsten altid indebæreer vækst, øget indtjening og beskæftigelse. Aktiviteter, der mere retter sig mod virksomhedens sociale liv kan være en samlende funktion, men har ikke helt samme vægt og gennemslagskraft.

Ikke alle topledere bryder sig om at “være på”. Nogle køber sig fra det ved at ansætte en professionel talsperson – ofte en kommunikationsdirektør – mens andre uddelegerer funktionen til de personer i ledelses- eller specialistteamet, der har størst indsigt i emnet.Klarer man sig godt i denne rolle, er der gode muligheder fra at gå fra at være nyhedskilde i erhvervsmedierne til at være ekspert – og dermed få øget muligheden for eksponering i de rette medier – som også ses af både topledelse og bestyrelse.

Feedback fra backinggruppen
Et væsentligt punkt i personlig branding-disciplinen er at få et konstruktivt feedback fra udvalgte personer i målgrupperne. Hvad skal de vide om dig, der også har betydning for dem og deres professionelle indsats og arbejde? Hvad er det mindst vigtige ved dig – og er det i overensstemmelse med dine mål?

“Den løbende evaluering sikrer, at du udvikler dig i forhold til dine mål og dine konkurrenter. Samtidig skal det understreges, at det gode brand altid skal væree autentisk og konsistent. Der skal derfor være overensstemmelse mellem dine udsagn og dine handlinger. Sagt på en anden måde: Man skal ikke oversælge sig selv. I den henseende rammer janteloven hårdt,” konstaterer Peter Horn, der med en professionel baggrund i undersøgende journalistik har set en del karrierer kuldsejle på søforklaringernes skær.
---
Læs:
http:/Karriereledelse/personal_branding

Peter Horn kommenterer som brandingekspert på andres brands i DR1s Aftenshowet.