Konsultation: Ledelses- og karriereudvikling  

Læs succescase om Fakta fra Detail on Retail. Klik her
.

Resumé: Ledelses- og karriereudvikling på individuel basis sikrer, at nye professionelle mål nås - inden for overskuelig tid. For at få et forspring  i mellem- og øvre ledelse vælger de dygtigste denne løsning - for at forfølge ledelseskarrieren eller for at få tilbudt de rette bestyrelsesposter. Forløbet omfatter konsultationer med etablering af vision, mission, et dokumenterbart karriere- og resultatregnskab, strategi og gennemførelse. 

Det vigtigste for fremtidens ledere er evnen til at kommunikere vision, mission og strategi til de influenter, der er bestemmende over fremtiden. Det stilles nye krav til de ledelsesmæssige færdigheder samt  til kommunikation. Med et nyt koncept udbyder Peter Horn & Co. karriereudvikling individuelt: Professionelle mål nås - inden for overskuelig tid.

For at få et forspring  i mellem- og øvre ledelse vælger de dygtigste denne løsning - for at forfølge ledelseskarrieren eller for at få tilbudt de rette bestyrelsesposter. Forløbet omfatter:

- vision
- mission
- et dokumenterbart karriere- og resultatregnskab
- en strategi
-
dens gennemførelse

Aktiviteten omfatter konsultationer over seks til 12 måneder med opfølgning og - med hands-on resultater som overbygning. Konsultationsvederlaget er til en start 50.000 DKK + moms samt forud aftalte omkostninger (rejser, udlæg og ekstern bistand).

Udbytte
Efter konsultationsrækken er man skarp på sit potentiale, sine hidtidige resultater, målt i effekt og økonomi, vision, mission og strategi - og  når de opstillede mål.

Forberedelser
Det er krævende - en form for mental gennemførelse af optagelsen i en eliteenhed - svarende til det britiske SAS, The Special Air Service , hvor man både vil "kaste sig selv ud fra store højder" og "til store dybder". Når det lykkes, skyldes det en særdeles planlagt og velfungerende forberedelse - og fordi du kan og vil. Frem til første konsultation skal du have forberedt vision, mission og strategi i et perspektiv, der rækker fra tre måneder til tre år. Du skal ligeledes lave et udkast til dit resultat-regnskab, der anvendes til at dokumentere, at du “gør en målbar forskel”.

Konsultationerne
Konsultationerne er dynamiske og tager udgangspunkt i din egen situation og/eller udfordring. Din handlekraft. intelligens, erfaring og personlighed udfordres løbende – i et forløb, der opfattes behageligt, selv om der fra tid til anden skal træffes beslutninger under ekstremt pres.

Konsultationerne kan både have et nationalt og internationalt sigte. 

Sparringspartneren
Konsultationerne gennemføres med  Peter Horn, der er en af mest erfarne rådgivere i design af resultatorienteret ledelse og kommunikation. Han har hjulpet ledere og bestyrelsespersoner til at blive skarpere på deres karrieremuligheder og ledelsesform i en række lande.

Peter har skrevet bøger om ledelse, herunder “Personal Branding”, “Karrierespillet”, “Karriereledelse” og “Vision minus status = strategi”. “Intelligente barrierer” med erhvervspsykolog Lene Thomsen handler om håndtering af indre og ydre barrierer i erhvervs- og karrieresammenhænge. "Magt til hverdagsbrug" med major, prodekan Nina Uller er en business thriller om den erhvervsmæssige magtdimension.

Andre rådgivere, herunder psykologer (til det mentale karrierespil), medierådgivere (til budskabs- og medietræning) samt performancerådgivere og sprogtrænere kan involveres. Alle med  tavshedspligt.

Du kan se web-tv indslag med Peter horn her:
asbcast.dk/cast/personlig-branding (6:44)

Aftal en introducerende konsultation med Peter Horn på ee@peterhorn.dk eller på mobil +45 4046 7898. Alle henvendelser behandles fortroligt.
---
Yderligere information:
www.peterhorn.dk