Det nye lederjob: Sådan gør du

05/09/12
"Hvad er dit næste træk?" Peter Horn rådgiver i spørgsmål om resultatorienteret ledelse og kommunikation.
Resumé: Vejen til et nyt job kræver personlig afklarethed og ønsket om at ville det nye. Dertil kommer et fængende og overskueligt CV, en stærk og personlig ansøgning, et bundt stærke referencer, opbygning af relationer, nærvær under interviewet og en god opfølgning. 

"Karriereledelse – dvs. lederskab af egen karriere – er alfa og omega, når du vil gå efter et nyt job." Det siger direktør Peter Horn fra management consulting virksomheden Peter Horn & Co., der rådgiver personer i ledelser og bestyrelser i spørgsmål om resultatorienteret ledelse og kommunikation – i nogle tilfælde på et personlige plan.

”Det er af største vigtighed at kunne opvise resultater frem for udelukkende ansættelser og uddannelse. De gode eksamenspapirer kan have betydning, men det er hvad man har brugt uddannelserne til og hvad man har opnået med dem, der tæller,” siger han. 

”Det er ligeledes vigtigt at kunne prioritere sin fremtid, nutid og fortid og skille ud, hvad der har været vigtigst. At gå efter en position på topniveau eller i mellemledelse i mellemstore og større internationale virksomheder kræver sit. Frem for alt, er man har en ydmyg tilgang til jobbet, er ressourcestærk og har det sociale kulturelle gen, der betyder, at man brænder igennem på vegne af sin virksomhed. Kravene er således store, men det er belønningen også,” konstaterer Peter Horn.

Som ekspert i personlig branding understreger han, at synlighed indenfor branchen, virksomheden og de mest betydningsfulde stakeholdere i det nære miljø er af afgørende betydning. 

Skal ansættelsen ske via headhunter, rekrutteringsvirksomhed eller HR-afdeling, er det også godt at have kendskab til nøglepersonerne gennem sit netværk. Det er således vigtigt at komme bredt ud og benytte professionelle, sociale arrangementer som bl.a. VL-døgnet, større konferencer os IS topmøderne til at ”møde de rigtige mennesker”.

Når ansøgningen skal leveres, spiller disse punkter ind:

1. Et stærkt og overskueligt CV
CV´et er det første, som personen ”på den anden side” læser. Gør det velformuleret, overskueligt og spændende. Målret det mod den enkelte virksomhed og lad forstå, at du har sat dig ind i virksomheden, dens vision, mission og strategi – samt øvrige forhold – og at du kender din opgave i forbindelse med jobbet. Det skal fremgå af, at du har rettet CV´et mod præcis det job. Vurdér også dine egne præstationer i tidligere job og fortæl, hvad du i øvrigt er suveræn, god og mindre god til i dit nye job. Ærlighed sælger, så prøv at være objektiv.  

2. Den personlige ansøgning
CV´et skal give overblik over dit livsforløb – relativt faktuelt. I ansøgningen skal du præstere overtalende kommunikation og kunne fortælle, hvorfor netop du er den bedste til at klare jobbet – og dine ambitioner derefter. Mange lederjobs vil udover den konkrete opgave være bestemmende for, om du er ”hot” or ”not” i et videre karriereforløb.

3. De gode referencer
Det er ikke nok at fortælle om egne fortræffeligheder. Husk, at ”i sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være”. Derfor er et vigtigt at sikre sig referencer med præcis opsummering af de opnåede resultater i tidligere positioner. Anfør aktuelle kontaktinformationer på referencerne, hvis de skal kontaktes personligt – og sørg i videst muligt omfang at holde en løbende kontakt der også skal være til referencernes fordel.

4. Opbyg relationer 
Hvis kontakten sker gennem en virksomhed – og altså ikke en headhunter – kan det være en god ide at få flere informationer fra den ansættelsesansvarlige. Stiller du de relevante spørgsmål og gør et godt indtryk, har du sikret dig en favorabel udgangsposition for at komme i betragtning.

5. Forbered dig til interviewet 
Sæt dig grundigt ind i virksomheden, dens marked og arbejdsområder – og naturligvis det specifikke job. Det vil være ideelt, om du kender nogen i branchen, der har et tilsvarende job – oig endnu bedre, om du kan få en kontakt til en fremtidig kollega, der kan briefe dig om fordele og ulemper ved det job, du kandiderer til. Det vil ikke skade, hvis du kan fremføre en personlig vision, mission og strategi – det har mere tyngde end drøftelsen af lønnen og eventuelle frynsegoder. 

 6. Tænk videre
Medbring altid en ekstra kopi af dit CV, din ansøgning, referencer og andre papirer – som du har klar til interviewet. Det viser, at du er i stand til at tænke videre. Klæd dig efter jobbet og virksomhedens kultur, sørg for at fremtræde velplejet – og kom til tiden. Selv dig selv ind med diskret charme – og ”spørg hvad du kan gøre for virksomheden; ikke hvad virksomheden kan gøre for dig.”

 7. Følg op – uanset hvad
Hvis intervieweren siger, hvornår han eller hun vil vende tilbage til dig for et yderligere interview eller med en ansættelseskontrakt, skal det respekteres. Du kan imidlertid sagtens maile eller ringe til intervieweren og takke for et godt interview og på anden måde understrege din interesse i jobbet. Hører du ikke noget indenfor rimelig tid er det en god ide at kontakte intervieweren og høre, om han eller hun har flere spørgsmål eller ønsker andre forhold belyst. Bliver det til et afslag – eller ikke dig, der ender med at blive den endelige kandidat til jobbet – kan du vise din professionelle optræden ved at kontakte intervieweren og sige tak for dialogen. Der kan jo komme en anden runde – eller en anden gang.  
---
Læs mere:
www.peterhorn.dk
www.karriereledelse.dk