Video: Kvinden der inspirerer EU

14/03/12
 

Resumé: “Det er et særligt sted i Helvede for kvinder, der ikke hjælper andre kvinder,” siger Benja Stig Fagerland. Hun vandt berømmelse gennem norske NHOs Female Future og er det danske bidrag til kalenderen “Women inspiring EU 2012”. Se videoen med Benja Stig Fagerland, medlem af den danske ligestillingsministers tænketank, og de øvrige europæiske rollemodeller, her.

 
Benja Stig Fagerland – EU rollemodel.

“Der er et særligt sted i Helvede for kvinder, der ikke hjælper andre kvinder.” Det siger Benja Stig Fagerland med et citat af den tidligere amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright. Fagerland, der vandt berømmelse gennem norske NHOs Female Future, er det danske bidrag til kalenderen “Women inspiring EU 2012”, der publiceres af European Institute for Gender Equality.  

Når hun fremhæves som den danske repræsentant, skyldes det dels, at hun som udgangspunkt bidrog stærkt til implementeringen af den norske lov om minimum 40 procent af hvert køn i de norske børsnoterede selskabers bestyrelser.At hun siden i internationale medier – også i sin nye column i Huffington Post – markerer sine synspunkt om kvinder og ledelse. Og at hun i dag er særlig rådgiver i den danske ligestillingsminister Manu Sareens tænketank.


Hemmeligheden bag kvinders succes
Benja Stig Fagerland etablerede med Female Future et kvalificeringsprogram for kvindelige erhvervsledere til bestyrelsesarbejdet i de børsnoterede selskaber – og i dag er repræsentationen i disse selskaber 42 procent kvinder og 58 procent mænd. Repræsentationen er ikke nationalt betinget – og i dag har en række kvinder – herunder danske – fra det internationale erhvervsliv sæde i disse selskaber.

“Køn er et forretningsanliggende, ikke en kvindesag,” siger Benja Stig Fagerland, der i 2007 med Peter Horn skrev “Succespunktet – hemmeligheden bag kvinders succes”, udgivet på Schultz Forlag/Gyldendal Gruppen i 2007. Hun har siden beskæftiget sig indgående med emnet “Womenomics”, som også er titlen på en bog fra ABC News' Good Morning America senior korrespondent Claire Shipman og BBC World News America Washington korrespondent Katty Kay, udgivet af Harper Collins i 2009.

Allerede i 2001 introducerede Benja Stig Fagerland ny retorik og argumenter for “Women mean business” og supporterede den daværende erhvervsminister Ansgar Gabrielsen i bestræbelserne for at få indført kvoter i de norske selskaber

Tid til udskiftning
Benja Stig Fagerland fremhæver fordelene ved at have indført kvotemodelklen, der stiller kvinder og mænd lige i forhold til bestyrelsesarbejdet i de børsnoterede selskaber: “Bestyerelserne har fået mulighed for at udskifte de svageste (mandlige) bestyrelsesmedlemmer med topkvalificeret og motiveret (kvindeligt) talent.”

 Fordelene ved kønsdiversiteten fremhæves: “Jo mere diversitet, destor større innovation. Jo flere kvinder i toppen, desto flere kvinder i pipeline.”

 I Danmark, som Benja Stig Fagerland repræsenterer i kalenderen – Norge er jo ikke medlem af EU – er sandsynligheden for indførelse af lovbestemte kønskvoter som i Norge ikke sandsynlig, hvis man skal tro en undersøgelse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har fået foretaget af Rambøll Management/Analyse Danmark: 79,6 procent af befolkningen siger (repræsentativt udsnit: 1.031 personer over 17 år), at de er imod kvoter – og 75 procent af de adspurgte kvinder er ligeledes imod kvoter. I EU-27 er 26.856 personer blevet stillet asamme spørgsmål: 75 procent er for kvoter, 17 procent imod og 8 procent svarer “ved ikke”.

European Institute for Gender Equality blev etableret i maj 2007 og er nu baseret i Vilnius, Lithauen. Instituttet modtager indstillinger af EU-kvinder til kalenderen, der udgives en gang om året. Ideen bag er at finde og synliggøre rollemodeller, der kan inspirere andre kvinder.
---
Se mere:
Women_inspiring_europe_calendar_2012

Video: Benja-Stig-Fagerland

Gabrielsen Prisen